Δημοτικοί σύμβουλοι ανά Δημοτική Ενότητα

Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/ 2010, με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή, ορίζεται ο αναγραφόμενος στον παρακάτω πίνακα για το Δήμο Τανάγρας:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ---------------ΠΛΗΘYΣΜΟΣ--- ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 • Δερβενοχωρίων-----------2191---------------- 2
 • Οινοφύτων-----------------8195---------------10
 • Σχηματαρίου---------------8095---------------10
 • Τανάγρας------------------4134----------------5
Σύνολο Πληθυσμού: 22615
Σύνολο Δημοτικών Συμβούλων: 27

O πληθυσμός του νέου Δήμου Τανάγρας

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 22.615

(Έδρα: Σχηματάρι)
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 2.191

 • Τοπική Κοινότητα Δάφνης 156
 • Τοπική Κοινότητα Πύλης 820
 • Τοπική Κοινότητα Σκούρτων 929
 • Τοπική Κοινότητα Στεφάνης 286
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 8.195
 • Δημοτική Κοινότητα Οινοφύτων 6.313
 • Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά 1.476
 • Τοπική Κοινότητα Κλειδίου 406
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 8.095
 • Δημοτική Κοινότητα Σχηματαρίου 8.095
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 4.134
 • Τοπική Κοινότητα Άρματος 1.070
 • Τοπική Κοινότητα Ασωπίας 1.267
 • Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 695
 • Τοπική Κοινότητα Τανάγρας 1.102

Find It