Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τανάγρας (31-8-2011)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.
Έδρες τους

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 17η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2011, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 του μήνα Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30΄ μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : «Αποδοχή ποσού 20.160,73 € για μισθώματα σχολικών μονάδων».
ΘΕΜΑ 2ο : «Αποδοχή και κατανομή ποσού 41.202,32 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων – Β’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2011».
ΘΕΜΑ 3ο :«Περί παραγραφής οφειλής ύδρευσης, ποσού 1.629,73 € του κ. Χατζηνικολάου Βασιλείου του Αντωνίου».
ΘΕΜΑ 4ο : «Περί παραγραφής οφειλής ύδρευσης, ποσού 1.047,60 € του κ. Μανούση Δημητρίου ».
ΘΕΜΑ 5ο : «Λήψη απόφασης για παραγραφή οφειλής ύδρευσης , ποσού 1.042,96 €, του κ. Μακρυνίτσα Κωνσταντίνου του Γεωργίου».
ΘΕΜΑ 6o : «Περί εγκρίσεως του πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος, για την αγορά οικοπέδου στο Άρμα (σχετική η 158/2011 απόφαση Δ.Σ.)».
ΘΕΜΑ 7ο : «Σχετικά με αγορά οικοπέδου στην Δημοτική Κοινότητα Οινοφύτων , για δημιουργία Πλατείας-Πάρκου».
ΘΕΜΑ 8ο : «Σχετικά με αγορά οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά, για δημιουργία Πλατείας – Παιδικής Χαράς».
ΘΕΜΑ 9ο : «Καθορισμός τιμής μονάδος για τις υποχρεώσεις προς τρίτους ή το φορέα για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως του οικισμού Σχηματαρίου».
ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: Δημιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου στα Οινόφυτα ».
ΘΕΜΑ 11ο : «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : Δημιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου στα Οινόφυτα ».
ΘΕΜΑ 12ο : «Δυνατότητα παροχής νερού βιομηχανικής χρήσης προέλευσης ΕΥΔΑΠ για την εταιρεία : ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ».
ΘΕΜΑ 13ο : «Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: Περίφραξη γεώτρησης και δεξαμενής στη Τοπική Κοινότητα Kλειδίου».
ΘΕΜΑ 14ο : «Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου :Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου στο Άρμα».
ΘΕΜΑ 15ο : «Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου :Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Ασωπίας ».
ΘΕΜΑ 16ο : «Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή δρόμου αεροπτερισμού και χώρου Αρχαγγέλου Μιχαήλ 2011».
ΘΕΜΑ 17ο : «Περί συγκρότησης κοινής επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής των Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΠΟΔΑΘ».
ΘΕΜΑ 18ο: «Περί έγκρισης δαπάνης, για τις εορταστικές εκδηλώσεις στον Άγιο Θωμά».
ΘΕΜΑ 19ο: «Περί έγκρισης του Διετούς Προγράμματος Δράσης 2011-2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.)».
ΘΕΜΑ 20ο : «Περί έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων 2011 της ΔΗ.Κ.Ε.Τ., σύμφωνα με το Διετές Πρόγραμμα Δράσης 2011-2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 21Ο : « Υποβολή αιτήματος στο Δήμο Τανάγρας, για την καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.Τ. κ. Καψάλη Απόστολο, για τις υπηρεσίες του στην Επιχείρηση και των μελών του Δ.Σ., για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και αμοιβή Αντιπροέδρου Στέρπη Γεώργιου και μέλους Δ.Σ. Καπάκα Γεωργίας, για τις υπηρεσίες τους στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.)».

Σχηματάρι, 26-8-2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γκίνης Ιωάννης

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τανάγρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.
Έδρες τους

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 16η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2011, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 του μήνα Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 7.30΄ μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : «Περί λήψης απόφασης για εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του συνημμένου παραχωρητηρίου χρήσης με δικαίωμα ανέγερσης κτίσματος (Δημοτικό Σχολείο Δηλεσίου)».
ΘΕΜΑ 2ο : «Περί λήψης απόφασης για Έκτακτη Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 3ο : «Περί λήψης απόφασης για Έκτακτη Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 4ο : «Περί λήψης απόφασης για τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011».
ΘΕΜΑ 5ο : «Περί εγκρίσεως απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την εμποροπανήγυρη στη Δημοτική Κοινότητα Σχηματαρίου».

Σχηματάρι, 19-8-2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Βραδιά αφιερωμένη στη παράδοση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Θωμά

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. στο δήμο Τανάγρας

Δημοτικά Σχολεία

  • Αγίου Θωμά: Στεργίου Ιωάννης
  • Άρματος: Ρουπάκα Ιωάννα
  • Ασωπίας: Κοτσίφη Κωνσταντίνα
  • Δηλεσίου: Ζάχαρης Θωμάς
  • Οινοφύτων: Μπλουτή Ιωάννα
  • Σκούρτων: Παπούλιας Νικόλαος
  • 1ο Σχηματαρίου: Στρατή Ευγενία
  • 2ο Σχηματαρίου: Τσαπραίλης Γιώργος
  • 3ο Σχηματαρίου: Παναγιωτίδη Παγώνα


Στους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων κατά την διάρκεια της θητείας τους καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 8 και 13 του Ν.3205/2003, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Οι τοποθετούμενοι υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία από την κοινοποίηση της
παρούσης μέχρι και την Πέμπτη 25-08-2011, αυτοπροσώπως στη Δ/νση ή στα Γραφεία
Εκπ/σης ή στην Σχολική μονάδα που τοποθετούνται.
Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι
υποχρεωτική. Όσοι δεν αναλάβουν υπηρεσία στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφονται
από τον οικείο πίνακα επιλογής.

Πολιτιστικό Τριήμερο - Άγιος Θωμάς


Ακροβατούμε μεταξύ παραδοσιακής και σύγχρονης pop & rock μουσικής.
Διαβαίνουμε το φάσμα της ζωής.
Παρουσιάζουμε λίθους πολιτισμού, χωρίς φτιασίδια και φωνές, με πολύ αγάπη και μεράκι για το τόπο μας.
Προσβλέπουμε στη δική σας ανταπόκριση.

Ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίου Θωμά
του δήμου Τανάγρας, οργανώνει πολιτιστικό τριήμερο στο πάρκο της Σπηλιάς( Παναγιά Λιατανιώτισσα) στις 19, 20, 21 Αυγούστου.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011. Ώρα 19:00

Παιδικές δραστηριότητες εκκινούν από την αγορά με ξυλοπόδαρους, ζογκλέρ και δρώμενα του δρόμου και καταλήγουν στο πάρκο της Σπηλιάς για μεγάλο κουκλοθέατρο. Από την ομάδα Τσιρκολελέτα.

Σάββατο 20 Αυγούστου 2011. Ώρα 20:00.

Το χορευτικό τμήμα νέων Ασωπίας παρουσιάζει παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της χώρας.
Ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι με τον Γιώργο Κυριάκου στο κλαρίνο.

Κυριακή 21 Αυγούστου. Ώρα 20:00

To μουσικό σχήμα DORIANS από τον Αυλώνα Αττικής σε δρόμους pop & rock.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα φιλοξενηθούν εκθέσεις φωτογραφίας και βιβλίων.


Find It