Διακήρυξη Διαγωνισμού για εκμίσθωση Σχολικών Κυλικείων

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝAΓΡΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου)Σχηματάρι, 19-09-2011

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση Σχολικών κυλικείων διάρκειας έξι ετών, για τις παρακάτω σχολικές μονάδες:

1ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή τηλ. Επικοινωνίας 22620 – 58337
2ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή τηλ. Επικοινωνίας 22620 – 58547
3ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή τηλ. Επικοινωνίας 22620 – 59344
Δημοτικό Σχολείο Οινοφύτων: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο του Διευθυντή τηλ. Επικοινωνίας 22620 – 31331)

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αντίστοιχα γραφεία των σχολικών μονάδων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχηματάρι, 19/09/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΟΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Τανάγρας: 21-9-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Tαχ. Δ/νση: Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1
Ταχ. Κώδικας: 32009-ΣΧΗΜΑΤΆΡΙ
Τηλ. : 22620-51194
Σχηματάρι: 16-9-2011
Αρ. Πρωτ. : 16.670

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.

Έδρες τους

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 20η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2011, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00΄ μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση απολογισμού Ά εξαμήνου οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Αγίου Θωμά».

ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση απολογισμού Ά εξαμήνου οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου Δηλεσίου».

ΘΕΜΑ 3ο :« Έγκριση απολογισμού Ά εξαμήνου οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Σκούρτων».

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση απολογισμού Ά εξαμήνου οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής ΕΠΑΛ Οινόης- Σχηματαρίου».

ΘΕΜΑ 5ο : «Έγκριση απολογισμού Ά εξαμήνου οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Δηλεσίου».

ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση απολογισμού Ά εξαμήνου οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου-Δημοτικού-Νηπιαγωγείου Πύλης».

ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση απολογισμού Ά εξαμήνου οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Άρματος».

ΘΕΜΑ 8ο : «Περί παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τανάγρας με τον Ο.Α.Ε.Δ.».

ΘΕΜΑ 9ο : «Συμπλήρωση Κενού Σύμβασης για οφειλές από την ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και αποδοχή αυτών από την εταιρεία Π. ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ του έτους 2011».

ΘΕΜΑ 10ο : «Συμπλήρωση Κενού Σύμβασης για οφειλές από την ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και αποδοχή αυτών από την εταιρεία ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του έτους 201».

ΘΕΜΑ 11ο : «Συμπλήρωση Κενού Σύμβασης για οφειλές από την ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και αποδοχή αυτών από την εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΑ του έτους 2011».

Σχηματάρι, 16-9-2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γκίνης Ιωάννης

Γιορτή Κρασιού Ασωπίας 2011

13.697,13 Ευρώ στοίχησαν οι Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Δήμου Τανάγρας.

Σύμφωνα με τα όσα ανάρτησε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ο Δήμος Τανάγρας ΑΔΑ: 4Α86ΩΗΒ-ΞΙ7 οι Πολιτιστικές Εκδηλώσεις που ...εκ παραδρομής δηλώθηκαν ΚΟΡΙΝΕΙΑ 2011 στοίχησαν 13.697,13 Ευρώ.

ΣύνδεσμοςΑναλυτικά:

  1. Μιχαλάκης Μανώλης -Δημ.Κοιν.Σηματαρίου -1.412,50 Ε
  2. Περιφ. Θέατρο Καρδίτσς - Δημ.Κοιν. Σχηματαρίου- 2.200 Ε
  3. Δαλιάνης Χρήστος - Τοπ.Κοιν. Ασωπίας - 3.531,25 Ε
  4. Κανάρης Απόστολος - Δημ.Κοιν.Σχηματαρίου - 1.243,00 Ε
  5. Παυλάκης Σπυρίδων - Δημ.Κοιν.Σχηματαρίου - 1.412,50 Ε
  6. Θέατρο Σκιών Αθανασίου Ιωάννης - Δημ.Κοιν.Σχηματαρίου-395,50 Ε
  7. Τσολάκος Κων. Πωλήσεις ενοικιάσεις οπτικοακουστικών μέσων ηχητικές εκδηλώσεις - Σχηματάρι,Ασωπία - 2.825,00 Ε
  8. Οικονόμου Ιωάννης - Ενοικιάσεις Τραπεζοκαθισμάτων - Τοπ.Κοιν.Ασωπίας - 678 Ε

2 θέσεις με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας

Καταληκτική ημερομηνία:
19/09/2011
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:
12/09/2011-19/09/2011

Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για χρονικό διάστημα από 20/09/2011 έως 30/06/2012, ως ακολούθως:

1 καθαρίστρια (Γυμνάσιο Σχηματαρίου)
1 καθαρίστρια (Γυμνάσιο-Λυκειακές Τάξεις Πύλης)

Δείτε την ανακοίνωση.

5 θέσεις με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

Καταληκτική ημερομηνία:
19/09/2011
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:
12/09/2011-19/09/2011

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για χρονικό διάστημα από 20/09/2011 έως 30/06/2012, ως ακολούθως:

1 καθαρίστρια (3ο Νηπιαγωγείο Σχηματαρίου)
1 καθαρίστρια (3ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου)
1 καθαρίστρια (Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αγίου Θωμά)
1 καθαρίστρια (Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Οινόης)
1 καθαρίστρια (Νηπιαγωγείο Οινοφύτων)

Δείτε την ανακοίνωση.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Τανάγρας Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Σχηματάρι: 8-9-2011
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αρ. Πρωτ. : 16.096
Tαχ. Δ/νση: Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1
Ταχ. Κώδικας: 32009-ΣΧΗΜΑΤΆΡΙ
Τηλ. : 22620-51194

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.
Έδρες τους

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 19η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2011, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00΄ μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα:


ΘΕΜΑ 1ο : «Αποδοχή ποσού 20.160,73 € για μισθώματα σχολικών μονάδων».
ΘΕΜΑ 2ο : «Αποδοχή και κατανομή ποσού 41.202,32 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων – Β’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2011».
ΘΕΜΑ 3ο :«Περί παραγραφής οφειλής ύδρευσης, ποσού 1.629,73 € του κ. Χατζηνικολάου Βασιλείου του Αντωνίου».
ΘΕΜΑ 4ο : «Περί παραγραφής οφειλής ύδρευσης, ποσού 1.047,60 € του κ. Μανούση Δημητρίου ».
ΘΕΜΑ 5ο : «Λήψη απόφασης για παραγραφή οφειλής ύδρευσης , ποσού 1.042,96 €, του κ. Μακρυνίτσα Κωνσταντίνου του Γεωργίου».
ΘΕΜΑ 6ο : «Περί εγκρίσεως του πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος, για την αγορά οικοπέδου στο Άρμα (σχετική η 158/2011 απόφαση Δ.Σ.)».
ΘΕΜΑ 7ο : «Σχετικά με αγορά οικοπέδου στην Δημοτική Κοινότητα Οινοφύτων , για δημιουργία Πλατείας-Πάρκου».
ΘΕΜΑ 8ο : «Σχετικά με αγορά οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά, για δημιουργία Πλατείας – Παιδικής Χαράς».
ΘΕΜΑ 9ο : «Καθορισμός τιμής μονάδος για τις υποχρεώσεις προς τρίτους ή το φορέα για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως του οικισμού Σχηματαρίου».
ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: Δημιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου στα Οινόφυτα ».
ΘΕΜΑ 11ο : «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : Δημιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου στα Οινόφυτα ».
ΘΕΜΑ 12ο : «Δυνατότητα παροχής νερού βιομηχανικής χρήσης προέλευσης ΕΥΔΑΠ για την εταιρεία : ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ».
ΘΕΜΑ 13ο : «Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: Περίφραξη γεώτρησης και δεξαμενής στη Τοπική Κοινότητα Kλειδίου».
ΘΕΜΑ 14ο : «Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου :Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου στο Άρμα».
ΘΕΜΑ 15ο : «Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου :Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Ασωπίας ».
ΘΕΜΑ 16ο : «Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή δρόμου αεροπτερισμού και χώρου Αρχαγγέλου Μιχαήλ 2011».
ΘΕΜΑ 17ο : «Περί ορθής επανάληψης της με αρ. 237/2011 απόφασης Δ.Σ. , με θέμα: Περί αγοράς ακινήτου, στη Τοπική Κοινότητα Κλειδίου».
ΘΕΜΑ 18ο: «Περί ορθής επανάληψης της με αρ. 236/2011 απόφασης Δ.Σ. , με θέμα: Περί αγοράς οικοπέδου, στη Δημοτική Κοινότητα Οινοφύτων».
ΘΕΜΑ 19ο: «Περί έγκρισης του Διετούς Προγράμματος Δράσης 2011-2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.) και σύναψη σύμβασης με το Δήμο Τανάγρας, για τη χρηματοδότηση του Διετούς Προγράμματος».
ΘΕΜΑ 20ο : «Περί έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων 2011 της ΔΗ.Κ.Ε.Τ., σύμφωνα με το Διετές Πρόγραμμα Δράσης 2011-2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 21ο : « Υποβολή αιτήματος στο Δήμο Τανάγρας, για την καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.Τ. κ. Καψάλη Απόστολο, για τις υπηρεσίες του στην Επιχείρηση και των μελών του Δ.Σ., για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και αμοιβή Αντιπροέδρου Στέρπη Γεώργιου και μέλους Δ.Σ. Καπάκα Γεωργίας, για τις υπηρεσίες τους στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.)».
ΘΕΜΑ 22Ο : «Περί έγκρισης της υπ. αριθμ. 333/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής».
ΘΕΜΑ 23Ο : «Περί έγκρισης της υπ. αριθμ. 348/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής».
ΘΕΜΑ 24Ο : «Περί έγκρισης της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση του Προϋπολογισμού».
ΘΕΜΑ 25Ο : «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος, για την μελέτη με τίτλο: Προμελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δημοτική Ενότητα Τανάγρας 2011».
ΘΕΜΑ 26ο : «Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: Αναβάθμιση πλατείας στον οικισμό Τανάγρας 2011».
ΘΕΜΑ 27ο : «Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου: Ασφαλτόστρωση οδού Τανάγρας- Άρματος και παράταση προθεσμίας 7 ημερών».
ΘΕΜΑ 28ο : «Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» ».
ΘΕΜΑ 29ο : «Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Βελτίωση- Συμπλήρωση εγκαταστάσεων Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Οινοφύτων και παράταση προθεσμίας 15 ημερών».
ΘΕΜΑ 30Ο : «Περί έγκρισης παροχής αδιύλιστου νερού για βιομηχανική χρήση, στην εταιρεία: AIR LIQUID HELLAS».
ΘΕΜΑ 31Ο : «Σχετικά με αίτηση της εταιρείας: Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. , για έκδοση βεβαίωσης από το Δήμου, για κάλυψη αναγκών σε νερό του εργοστασίου, λόγω εγκατάστασης νέας παραγωγικής γραμμής».
ΘΕΜΑ 32ο : «Έγκριση ένταξης σχολικών κτιρίων της Δ.Ε. Τανάγρας στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ».

Σχηματάρι, 8-9-2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γκίνης Ιωάννης

Ανοιχτός διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας για το σχολικό έτος 2011 - 2012

ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩΗΒ-ΣΕΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σχηματάρι 24/8/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14951
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση : 32009 Σχηματάρι
Πληροφορίες : Ιωάννα Κλαρούδα
Τηλ. : 22620 51131
Τελεφαχ : 22620 51138

ΑΠΟΦΑΣΗ αρ. 441/2011

ΘΕΜΑ : Ανοιχτός διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας για το σχολικό έτος 2011 - 2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 209 παρ. 2 του Ν. 3463/2006
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980
3. Τις διατάξεις του αρ. 17 παρ. 2 του Ν. 2539/1997 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του αρ. 9 του Ν. 2623/1998
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 9 του Ν. 3731/2008
5. Την υπ αρίθμ. 316/2011 απόφαση Ο.Ε.
6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2011 στον κωδικό 02.15.6413.01 στον οποίο προβλέπεται πίστωση για τη μεταφορά μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας για το σχολικό έτος 2011 - 2012
7. Τις ανάγκες του Δήμου, που επιβάλλουν την εργασία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για τη μεταφορά μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας για το σχολικό έτος 2011 - 2012 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α. 244.251,31 ευρώ με Φ.Π.Α, με τους εξής όρους :

1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18η Οκτωβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου.
2. Η υποβολή των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 316/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.
3. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Κλαρούδα Ιωάννα 22620 51131).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πόσα χρωστάει ο δήμος Τανάγρας;

Σύμφωνα με στοιχεία που απέστειλε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Χάρης Καστανίδης, ο Δήμος Τανάγρας οφείλει:

1.489.864 ευρώ σε μακροπρόθεσμες και 6.689.981 ευρώ σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Πανήγυρις Γενεθλίων Θεοτόκου στον Άγιο Θωμά Τανάγρας

Φέρεται σε γνώση των ευσεβών Χριστιανών ότι την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011, εορτή των Γενεθλίων της Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο κεντρικός ναός της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά του δήμου Τανάγρας.

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών θα έχει ως εξής:

Τετάρτη 7-9-2011

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ' αρτοκλασίας, θείου κηρύγματος και λιτανείας της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας 7.00 μ.μ.

Πέμπτη 8-9-2011

Πανηγυρικός Ὄρθρος 7:00 π.μ.

Πανηγυρικό ἱερατικό συλλείτουργο μετά θείου κηρύγματος και αρτοκλασίας 8:30 π.μ.Το εκκλησιαστικό συμβούλιο

Κορίνεια 2011 - Δήμος ΤανάγραςΚυριακή 4/9 | ώρα 20:30
Από τη σχολή βυζαντινής παραδοσιακής μουσικής Σχηματαρίου.
Κύκλοι τραγουδιών από περιοχές της Ελλάδας

Δευτέρα 5/9 | ώρα 20:30
Θέατρο Σκιών - Καραγκιοζοανακύκλωση

Τρίτη 6/9 | ώρα 20:30
Χορευτικά συγκροτήματα με δημοτικούς χορούς από όλη την Ελλάδα από τους συλλόγους Πετριλιωτών και Πολιτιστικό Χορευτικό Όμιλο Ασωπίας.

Τετάρτη 7/9 | ώρα 20:30
Η ορχήστρα ποικίλης μουσικής και η τάξη μονωδίας του Δημοτικού Ωδείου Τανάγρας παρουσθάζουν μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο: Νότες της Πλώρης.
Σολίστ: Κωνσταντίνος Τσέμος
Διεύθυνση Ορχήστρας: Πέτρος Μ. Πρόκος
Κείμενα Παρουσίαση: Ελένη Γιαννακού

Πέμπτη 8/9 | ώρα 20:30
Θεατρική παράσταση από το Περιφερειακό Θέατρο Καρδίτσας με το έργο: του χωριού το κοινοβούλιο.

Σάββατο 10/9 | ώρα 1:0
Μουσική βραδιά από τα συγκροτήματα: Μαύρες Κιμωλίες και Μουσικό Σχήμα.

Όλες οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο Σχηματάρι!!!!!!!Find It