πανηγύρι στην Ασωπία


δημοψήφισμα: Δήμος Τανάγρας συνολικά

Εγγεγραμμένοι: 13949
Ψήφισαν: 10559
Έγκυρα: 9862
Άκυρα: 640
Λευκά:  57

ΟΧΙ:  67.18%  -  6625 ψήφοι

ΝΑΙ:  32.82%  -  3237 ψήφοι

δημοψήφισμα: ενότητα Τανάγρας

Εγγεγραμμένοι: 2850
Ψήφισαν: 2049
Έγκυρα: 1960
Άκυρα: 78
Λευκά: 11

ΟΧΙ:  58.47%  -  1146 ψήφοι

ΝΑΙ:  41.53%  -  814 ψήφοι

δημοψήφισμα: ενότητα Σχηματαρίου

Εγγεγραμμένοι: 4613
Ψήφισαν: 3789
Έγκυρα: 3513
Άκυρα: 258
Λευκά: 18

ΟΧΙ:  72.16%  -  2535 ψήφοι

ΝΑΙ:  27.84%  -  978 ψήφοι

δημοψήφισμα: ενότητα Οινοφύτων

Εγγεγραμμένοι: 4494
Ψήφισαν: 3281
Έγκυρα: 3054
Άκυρα: 206
Λευκά: 21

ΟΧΙ:  67.52%  -  2062 ψήφοι

ΝΑΙ:  32,48%  -  992 ψήφοι

δημοψήφισμα: ενότητα Δερβενοχωρίων

Εγγεγραμμένοι: 1992
Ψήφισαν: 1440
Έγκυρα: 1335
Άκυρα: 98
Λευκά: 7

ΟΧΙ:  66.07%  -  882 ψήφοι

ΝΑΙ:  33,93%  -  453 ψήφοι

Find It