Ανακοινώθηκαν οι νέοι διευθυντές β' βάθμειας εκπαίδευσης

Για τα σχολεία του δήμου Τανάγρας προτείνονται οι κάτωθι:

 • Γυμνάσιο Ασωπίας: Μπουραντάς Ι.
 • Γυμνάσιο Οινοφύτων: Γκουντούμα Ε.
 • Γυμνάσιο Πύλης: Κυριτσόπουλος Δ.
 • Γυμνάσιο Σχηματαρίου: Βόγγελης Μ.
 • Επαγγελματικό Λύκειο Σχηματαρίου: Λιάκος Α.
 • Λύκειο Οινοφύτων: Δημητρίου Π.
 • Λύκειο Σχηματαρίου: Δημητρίου Λ.

Προσωρινά Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού 2011 Δήμου Τανάγρας


Ο πληθυσμός του δήμου Τανάγρας σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας ανέρχεται σε:
 • 19340 κάτοικοι
 • 10590 άντρες
 • 8750 γυναίκες
 • 41,95 πυκνότητα μόνιμου πληθυσμού ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο
Ο πληθυσμός του Καλλικρατικού δήμου Τανάγρας με την απογραφή του 2001 ήταν 21156 κάτοικοι.
Παρατηρείται μείωση κατά 1816 κατοίκους σε μια δεκαετία(ποσοστό περίπου 8.5 %)

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τανάγρας, 21/7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.

Έδρες τους

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 15η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2011, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 του μήνα Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα:

 • ΘΕΜΑ 1o : «Περί εγκρίσεως Απολογισμού οικονομικού έτους 2008 του Δήμου Δερβενοχωρίων».
 • ΘΕΜΑ 2o: «Περί εγκρίσεως Απολογισμού οικονομικού έτους 2009 του Δήμου Δερβενοχωρίων».
 • ΘΕΜΑ 3o : «Περί εγκρίσεως Απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Δήμου Δερβενοχωρίων».
 • ΘΕΜΑ 4o: «Περί εγκρίσεως Απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Δήμου Οινοφύτων».
 • ΘΕΜΑ 5o : «Περί εγκρίσεως Απολογισμού –Ισολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Δήμου Σχηματαρίου».
 • ΘΕΜΑ 6o : «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Τανάγρας».
 • ΘΕΜΑ 7o : «Περί εγκρίσεως της με αρ. 247/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για συνομολόγηση δανείου και την κατάρτιση των όρων πρόσκλησης και εκδήλωσης ενδιαφέροντος ».
 • ΘΕΜΑ 8o : «Περί λήψης απόφασης για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου ( σχετική η με αρ. 219/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)».
 • ΘΕΜΑ 9o : «Περί ορισμού μελών τριμελούς Επιτροπής Λαϊκών Αγορών».
 • ΘΕΜΑ 10o : «Περί λήψης απόφασης, για την επιβολή τελών στις Λαϊκές Αγορές».
 • ΘΕΜΑ 11o : «Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος, για το έργο: Δημοτική Οδοποιία Οινοφύτων».
 • ΘΕΜΑ 12o : «Περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: Ασφαλτοστρώσεις οδών στο Δήμο Σχηματαρίου».
 • ΘΕΜΑ 13o : «Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Δίκτυο Πεζοδρόμων Δ.Δ. Πύλης και παράταση προθεσμίας 10 ημερών».
 • ΘΕΜΑ 14o : «Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Ανάπλαση στη θέση ΠΥΡΓΟΣ στα Οινόφυτα».
 • ΘΕΜΑ 15o : «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: Κατασκευή κερκίδων».
 • ΘΕΜΑ 16o : «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: Κατασκευή χώρου για τοξοβολία στην Οινόη».
 • ΘΕΜΑ 17o : «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: Κατασκευή βάσεων τοποθέτησης σχολικών αιθουσών στα σχολεία».
 • ΘΕΜΑ 18o : «Σχετικά με την συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα LIFE +».
 • ΘΕΜΑ 19o : «Περί εγκρίσεως της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: Δημοτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων 2011».
 • ΘΕΜΑ 20o : «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για την : Προμελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας».
 • ΘΕΜΑ 21o : «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για την : Προμελέτη εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ σχολικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας».
 • ΘΕΜΑ 22o : «Περί αποδοχής και κατανομής της 1ης δόσης της ΣΑΤΑ οικονομικού έτους 2011, ποσού 157.547,00 €».
 • ΘΕΜΑ 23o : «Περί λήψης απόφασης, για μεταφορά υγρών αποβλήτων στον Βιολογικό Καθαρισμό, με βυτίο της εταιρείας Μιχαλακόπουλος Σωτήριος ».
 • ΘΕΜΑ 24o : «Περί αγοράς οικοπέδου στην Δημοτική Ενότητα Οινοφύτων».
 • ΘΕΜΑ 25o : «Περί αγοράς ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Κλειδίου ».
 • ΘΕΜΑ 26o : « Διόρθωση χρηματικού καταλόγου ύδρευσης Α΄ εξαμήνου 2011».
 • ΘΕΜΑ 27o : « Σχετικά με διπλοπληρωμές λογαριασμού ύδρευσης Δήμου Οινοφύτων και εξοφλημένους λογαριασμούς μέσω ΕΛΤΑ».
 • ΘΕΜΑ 28o : «Σχετικά με υποβολή αίτησης- φακέλου του Δήμου Τανάγρας στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής του επάρκειας, ως δικαιούχου ΕΣΠΑ περιόδου 2007- 2013 κατά την μεταβατική περίοδο».

Σχηματάρι, 15-7-2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γκίνης ΙωάννηςΣτοίχιση στο κέντρο

Δρομοόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Τανάγρας

(σε συνεργασία με ΚΤΕΛ Θηβών Α.Ε.)

Σχηματάρι προς Δήλεσι (με επιστροφή Σχηματάρι, Πλάκα – Αγ. Γεωργίου)


Σχημ/ρι προς Δήλεσι Οινόη προς Δήλεσι Οινόφυτα προς Δήλεσι (οδ. Αρτέμιδος) Δήλεσι Πλάκα Αγίου Γεωργίου Αγ. Γεωργίου προς Σχημ/ρι Πλάκα προς Σχημ/ρι Οινόφυτα προς Οινόη, Σχημ/ρι Οινόη προς Σχημ/ρι Τοπικό Δήλεσι (Μενελάου, Αρτέμιδος, Οινοφύτων)
07:00 07:05 07:10 07:25 07:35 07:45 07:50


09:00 09:05
09:20 09:30 09:45 09:50


11:00 11:05 11:10 11:25 11:30 11:45 11:50
12:00 11:00
12:30 12:35
12:45 12:50 13:10 13:15


14:00

14:15 14:20 14:30 14:35 14:50 14:55
16:00 16:05
16:25 16:3017:0019:00 19:05 19:10 19:15
19:25

Κλειδί – Άγιος Θωμάς – Οινόφυτα – Δήλεσι (με επιστροφή)

Κλειδί προς Οινόφυτα-Δήλεσι Αγ. Θωμάς προς Οινόφυτα-Δήλεσι Οινόφυτα προς Δήλεσι (Αγριλέζα) Δήλεσι (Αγριλέζα) προς Οινόφυτα (Κλειδί) Δήλεσι (Αγριλέζα) προς Σχηματάρι Σχηματάρι προς Οινόη-Οινόφ.-Κλειδί Σχηματάρι προς Οινόφυτα-Κλειδί Οινόη προς Αγ. Θωμά – Κλειδί Οινόφυτα προς Αγ. Θωμά-Κλειδί
09:00 09:05 09:20 10:30 10:30
10:50 10:55 11:05
12:00 12:05 12:20 13:0013:20
16:00 16:05 16:20
17:30 18:00
18:10
19:00 19:00
19:20 19:25 19:35

Δάφνη – Πύλη – Στεφάνη – Σκούρτα προς Δήλεσι (με επιστροφή)


Δάφνη προς Δήλεσι Πύλη προς Δήλεσι Σκούρτα προς Δήλεσι Στεφάνη προς Δήλεσι Δήλεσι προς Στεφάνη Δήλεσι προς Σκούρτα Δήλεσι προς Πύλη Δήλεσι προς Δάφνη
09:00 09:05 09:10

12:30 12:30 12:30


09:10 09:00 12:30 12:30

Άρμα – Καλλιθέα – Ασωπία -Τανάγρα – Σχηματάρι – Οινόφυτα – Δήλεσι (με επιστροφή)

Άρμα-Καλλιθέα-Ασωπία-Τανάγρα προς Σχημ/ρι-Οινόφυτα Άρμα προς Σχημ/ρι-Δήλεσι (Αγριλέζα) Καλλιθέα προς Σχημ/ρι -Δήλεσι (Αγριλέζα) Ασωπία προς Σχημ/ρι-Δήλεσι (Αγριλέζα) Τανάγρα προς Σχημ/ρι-Δήλεσι (Αγριλέζα) Οινόφυτα προς Σχημ/ρι-Τανάγρα-Άρμα Δήλεσι (Αγριλέζα) προς Σχημ/ρι-Τανάγρα-Ασωπία-Καλλιθέα-Άρμα
07:00 από Άρμα08:15
07:10 από Καλλιθέα 09:15 09:20 09:25 09:30

07:15 από Ασωπία
13:00 από Δήλεσι
07:25 από Τανάγρα
13:20 από Σχημ/ρι


13:30 από Τανάγρα


13:40 από Ασωπία


13:50 από Καλλιθέα

--------------------------------------------------------------------------

ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.
Επικοινωνία
Τηλ: 22620-26419, Φαξ : 22620-60272

Πρόσληψη 20 εργατών στο Δήμο Τανάγρας

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Τανάγρας αποφάσισε τη πρόσληψη 20 ατόμων, ως έκτακτο προσωπικό στο Δήμο Τανάγρας, για χρονικό διάστημα 2 μηνών:
 • 14 εργάτες καθαριότητας
 • 4 οδηγούς
 • 2 ναυαγοσώστες

Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων

Ο Δήμος Τανάγρας με την απόφαση 205/2011 επιχορήγησε τα παρακάτω αθλητικά σωματεία για το 2011:

1. Γυμναστικός Σύλλογος Σχηματαρίου Ερμής: 40.000 Ευρώ
2. Ναυτικός Όμιλος Δηλεσίου: 20.000 Ευρώ
3. Αθλητική Ένωση Σχηματαρίου (Αναγέννηση): 11.000 Ευρώ
4. Αθλητική Ένωση Δηλεσίου: 10.000 Ευρώ
5. Αθλητικός Όμιλος Οινόης-Σχηματαρίου (Ευαγόρας): 8.000 Ευρώ
6. Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Σχηματαρίου (Ατρόμητος): 5.000 Ευρώ
7. Αθλητικός Όμιλος Αγίου Θωμά: 5000 Ευρώ
8. Γυμναστικός Σύλλογος Οινοφύτων (Ολυμπιάδα): 5000 Ευρώ
9. Αθλητικός Όμιλος (Αρματηλάτης): 5000 Ευρώ
10. Αθλητικός Όμιλος Ασωπίας: 5000 Ευρώ
11. Αθλητικός Όμιλος Σκούρτων: 5000 Ευρώ
12. Αθλητικός Όμιλος (Ακτάιωνας): 3000 Ευρώ

12 αγροτοεργάτες προσέλαβε ο δήμαρχος Τανάγρας

Απόφαση 238/2011

Ονόματα προσληφθέντων

1. Ντιμπελι Ρουστι
2. Ντατζα Ανδερα
3. Λουλι Μπουτζαρ
4. Πλακι Υλμπερ
5. Κουκούτσης Αθανάσιος
6. Βαλλα Γκαζμιρ
7. Χουσεινι Μπεχαρ
8. Μπατζραματζ Λουφτιμ
9. Γκτζατα Βενεντικτε
10. Γκτζατα Γκαζμεντ
11. Κοκολι Ιλια
12 Κοσεβ Ντεγιαν

Διάστημα εργασίας από 1-6-2011 έως 30-6-2011 και μέχρι πέντε(5) ημερομίσθια σε κλάδεμα κλαδιών και αποψίλωση χόρτων.

Find It