Νόμιμος Πληθυσμός δήμου Τανάγρας

Δήμος Τανάγρας.................. 15086


-Δημοτικές Ενότητες
  • Σχηματαρίου 5148
  • Δερβενοχωρίων 2022
  • Οινοφύτων 4648
  • Τανάγρας 3268

Find It