Τι δήλωσαν οι συνδυασμοί στο πρόγραμμα Διαύγεια

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 6550 Ευρώ έσοδα - 5658 Ευρώ δαπάνες

Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 3700 Ευρώ έσοδα - 2836.40 Ευρώ δαπάνες


Ανεξάρτητος Συνδυασμός ο Δήμος στους Πολίτες
- Μαυράκης Λάζαρος 4900 Ευρώ έσοδα - 6181.92 Ευρώ δαπάνες


Λαική Συσπείρωση Δήμου Τανάγρας
- Ξένος Ευάγγελος 787.20 Ευρώ έσοδα - 787.20 Ευρώ δαπάνες


Πηγή: Διαύγεια

Έδρες Συνδυασμών Δήμου Τανάγρας

Σύνολο εδρών: 27

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος Έδρες (7+9) 16

Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης Έδρες(5+4) 9


Ανεξάρτητος Συνδυασμός ο Δήμος στους Πολίτες
- Μαυράκης Λάζαρος 738 Έδρα: 1


Λαική Συσπείρωση Δήμου Τανάγρας
- Ξένος Ευάγγελος 475 Έδρα: 1

Τελικά Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εκλογών στο Δήμο Τανάγρας

Εγγεγραμμένοι: 14210
Ψηφίσαντες: 9742 (68.56%)
Άκυρα/Λευκά: (240/177) 417
Έγκυρα: 9325(95.72%)

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 5086 (54,54%)
Εκλογική Περιφέρεια Δερβενοχωρίων 906(62.61%)
Εκλογική Περιφέρεια Οινοφύτων 1581(56.95%)
Εκλογική Περιφέρεια Σχηματαρίου 1766(58.48%)
Εκλογική Περιφέρεια Τανάγρας 833(40.01%)

Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 4239(45,46%)
Εκλογική Περιφέρεια Δερβενοχωρίων 541(37.39%)
Εκλογική Περιφέρεια Οινοφύτων 1195(43.05%)
Εκλογική Περιφέρεια Σχηματαρίου 1254(41.52%)
Εκλογική Περιφέρεια Τανάγρας 1249(59.99%)Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών στους οικισμούς

Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εκλογών Δήμου Τανάγρας στη Τανάγρα

Εγγεγραμμένοι: 681
Ψηφίσαντες: 478
Αποχή: 203(29.81%)
Άκυρα/Λευκά: (9/2) 11
Έγκυρα: 467

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 231 (49,46%)
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 236(50,54%)

Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εκλογών Δήμου Τανάγρας στην Καλλιθέα

Εγγεγραμμένοι: 549
Ψηφίσαντες: 386
Αποχή: 163(29.69%)
Άκυρα/Λευκά: (15/8) 23
Έγκυρα: 363

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 173 (47,66%)
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 190(52,34%)

Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εκλογών Δήμου Τανάγρας στην Ασωπία

Εγγεγραμμένοι: 925
Ψηφίσαντες: 649
Αποχή: 276(29.84%)
Άκυρα/Λευκά: (24/8) 32
Έγκυρα: 617

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 266 (43,11%)
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 351(56,89%)

Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εκλογών Δήμου Τανάγρας στο Άρμα

Εγγεγραμμένοι: 861
Ψηφίσαντες: 648
Αποχή: 213(24.74%)
Άκυρα/Λευκά: (5/8)13
Έγκυρα: 645

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 163 (25,67%)
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 472(74,33%)

Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εκλογών Δήμου Τανάγρας στο Σχηματάρι

Εγγεγραμμένοι: 4482
Ψηφίσαντες: 3176
Αποχή: 1306(29.14%)
Άκυρα/Λευκά: (79/77) 156
Έγκυρα: 3020

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 1766 (58,48%)
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 1254(41,52%)

Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εκλογών Δήμου Τανάγρας στο Κλειδί

Εγγεγραμμένοι: 397
Ψηφίσαντες: 252
Αποχή: 145(36.52%)
Άκυρα/Λευκά: (2/2) 4
Έγκυρα: 248

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 116 (46,77%)
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 132(53,23%)

Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εκλογών Δήμου Τανάγρας στον Άγιο Θωμά

Εγγεγραμμένοι: 1215
Ψηφίσαντες: 745
Αποχή: 470(38.68%)
Άκυρα/Λευκά: (30/11) 41
Έγκυρα: 1578

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 397 (56,39%)
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 307(43,61%)

Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εκλογών Δήμου Τανάγρας στη Στεφάνη

Εγγεγραμμένοι: 418
Ψηφίσαντες: 252
Αποχή: 166(39.71%)
Άκυρα/Λευκά: (4/2) 6
Έγκυρα: 246

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 133 (54,07%)
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 113(45,93%)

Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εκλογών Δήμου Τανάγρας στη Πύλη

Εγγεγραμμένοι: 790
Ψηφίσαντες: 528
Αποχή: 262(33.16%)
Άκυρα/Λευκά: (19/6) 25
Έγκυρα: 503

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 379 (75,35%)
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 124(24,65%)

Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εκλογών Δήμου Τανάγρας στα Σκούρτα

Εγγεγραμμένοι: 118
Ψηφίσαντες: 846
Αποχή: 272(24.43%)
Άκυρα/Λευκά: (13/8) 21
Έγκυρα: 825

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 451 (54,67%)
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 374(45,33%)

Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εκλογών Δήμου Τανάγρας στα Οινόφυτα

Εγγεγραμμένοι: 2602
Ψηφίσαντες: 1657
Αποχή: 945(36.32%)
Άκυρα/Λευκά: (35/44) 79
Έγκυρα: 1578

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 935 (59,25%)
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 643(49,75%)


Σημείωση : Τα εκλογικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Internet, υπενθυμίζεται ότι είναι σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών Αντιπροσώπων . Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών.


Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εκλογών Δήμου Τανάγρας στη Δάφνη

Εγγεγραμμένοι: 172
Ψηφίσαντες: 125
Αποχή: 47 (27.33%)
Άκυρα/Λευκά: (5/1)6
Έγκυρα: 119

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 76 (63,87%)
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 43 (36,13%)

Σημείωση : Τα εκλογικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Internet, υπενθυμίζεται ότι είναι σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών Αντιπροσώπων . Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών.


Τελικά Αποτελέσματα Δήμου Τανάγρας

Εγγεγραμμένοι: 14208
Ψηφίσαντες: 11372
Άκυρα/Λευκά: (367/135) 512
Έγκυρα: 10870

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 5427 (49,93%)
Εκλογική Περιφέρεια Δερβενοχωρίων 1029(62.63%)
Εκλογική Περιφέρεια Οινοφύτων 1615(46.91%)
Εκλογική Περιφέρεια Σχηματαρίου 1797(52.34%)
Εκλογική Περιφέρεια Τανάγρας 986(41.94%)

Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 4230(38,91%)
Εκλογική Περιφέρεια Δερβενοχωρίων 564(34.33%)
Εκλογική Περιφέρεια Οινοφύτων 1393(40.46%)
Εκλογική Περιφέρεια Σχηματαρίου 1015(29.57%)
Εκλογική Περιφέρεια Τανάγρας 1258(53.51%)

Ανεξάρτητος Συνδυασμός ο Δήμος στους Πολίτες
- Μαυράκης Λάζαρος 738 (6,79%)
Εκλογική Περιφέρεια Δερβενοχωρίων 14(0.85%)
Εκλογική Περιφέρεια Οινοφύτων 263(7.64%)
Εκλογική Περιφέρεια Σχηματαρίου 407(11.86%)
Εκλογική Περιφέρεια Τανάγρας 54(2.30%)

Λαική Συσπείρωση Δήμου Τανάγρας
- Ξένος Ευάγγελος 475(4,37%)
Εκλογική Περιφέρεια Δερβενοχωρίων 36(2.19%)
Εκλογική Περιφέρεια Οινοφύτων 172(5.00%)
Εκλογική Περιφέρεια Σχηματαρίου 214(6.23%)
Εκλογική Περιφέρεια Τανάγρας 53(2.25%)

Σύνολο 35 εκλογικών τμημάτων
Οι 2 πρώτοι συνδυασμοί δοκιμάζονται την επόμενη Κυριακή για την κατάκτηση του 50%+1

Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών στους οικισμούς

Αποτελέσματα Δήμου Τανάγρας στην Πύλη

Εγγεγραμμένοι: 790
Ψηφίσαντες: 618
Αποχή: 172
Άκυρα/Λευκά: (23/4) 27
Έγκυρα: 591

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 452 (76,48%)
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 122(20,64%)
Ανεξάρτητος Συνδυασμός ο Δήμος στους Πολίτες
- Μαυράκης Λάζαρος 8 (1,35%)
Λαική Συσπείρωση Δήμου Τανάγρας
- Ξένος Ευάγγελος 9(1,52%)

Αποτελέσματα Δήμου Τανάγρας στα Σκούρτα

Εγγεγραμμένοι: 1118
Ψηφίσαντες: 949
Αποχή: 169
Άκυρα/Λευκά: (22/12) 34
Έγκυρα: 915

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 492 (53,77%)
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 392(42,84%)
Λαική Συσπείρωση Δήμου Τανάγρας
- Ξένος Ευάγγελος 25(2,73%)
Ανεξάρτητος Συνδυασμός ο Δήμος στους Πολίτες

- Μαυράκης Λάζαρος 6 (0,66%)

Αποτελέσματα Δήμου Τανάγρας στην Καλλιθέα

Εγγεγραμμένοι: 549
Ψηφίσαντες: 461
Αποχή: 88
Άκυρα/Λευκά: (9/6) 15
Έγκυρα: 446

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 226 (50,67%)
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 199(44,62%)
Λαική Συσπείρωση Δήμου Τανάγρας
- Ξένος Ευάγγελος 20(4,48%)
Ανεξάρτητος Συνδυασμός ο Δήμος στους Πολίτες

- Μαυράκης Λάζαρος 1 (0,22%)

Αποτελέσματα Δήμου Τανάγρας στο Άρμα

Εγγεγραμμένοι: 861
Ψηφίσαντες: 716
Αποχή: 145
Άκυρα/Λευκά: (35/10) 45
Έγκυρα: 671

Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 424(63,19%)
Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 215 (32,04%)
Ανεξάρτητος Συνδυασμός ο Δήμος στους Πολίτες
- Μαυράκης Λάζαρος 20 (2,98%)
Λαική Συσπείρωση Δήμου Τανάγρας
- Ξένος Ευάγγελος 12(1,79%)

Αποτελέσματα Δήμου Τανάγρας στο Σχηματάρι

Εγγεγραμμένοι: 4482
Ψηφίσαντες: 3618
Αποχή: 864
Άκυρα/Λευκά: (149/36) 185
Έγκυρα: 3433

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 1797 (52,34%)
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 1015(29,57%)
Ανεξάρτητος Συνδυασμός ο Δήμος στους Πολίτες
- Μαυράκης Λάζαρος 407 (11,86%)
Λαική Συσπείρωση Δήμου Τανάγρας
- Ξένος Ευάγγελος 214(6,23%)

Αποτελέσματα Δήμου Τανάγρας στον Άγιο Θωμά

Εγγεγραμμένοι: 1215
Ψηφίσαντες: 929
Αποχή: 286
Άκυρα/Λευκά: (27/10) 37
Έγκυρα: 1947

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 462 (51,79%)
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 382(42,83%)
Λαική Συσπείρωση Δήμου Τανάγρας
- Ξένος Ευάγγελος 46(5,16%)
Ανεξάρτητος Συνδυασμός ο Δήμος στους Πολίτες
- Μαυράκης Λάζαρος 2 (0.22%)

Αποτελέσματα Δήμου Τανάγρας στα Οινόφυτα

Εγγεγραμμένοι: 2600
Ψηφίσαντες: 2030
Αποχή: 570
Άκυρα/Λευκά: (58/25) 83
Έγκυρα: 1947

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 892 (45,81%)
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 748(38,42%)
Ανεξάρτητος Συνδυασμός ο Δήμος στους Πολίτες
- Μαυράκης Λάζαρος 205 (10,53%)
Λαική Συσπείρωση Δήμου Τανάγρας
- Ξένος Ευάγγελος 102(5,24%)

Αποτελέσματα Περιφέρειας στη Πύλη

Εγγεγραμμένοι: 790
Ψηφίσαντες: 618
Αποχή: 172
Άκυρα/Λευκά: (28/16) 44
Έγκυρα: 574

Στερεά Ελλάδα - Κλέαρχος Περγαντάς
- Περγαντάς Κλέαρχος 359 (62,54%)
Μαζί για τη Στερεά Ελλάδα της Ανάπτυξης
- Χειμάρας Αθανάσιος 143 (24,91%)
Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας
- Μαρίνος Γεώργιος 19 (3,31%)
Αυτοδιοικητικό Κίνημα Περιφέρειας Στερεάς
- Σπανούδη Δέσποινα 20 (3,48%)
Ανεξάρτητο Μέτωπο Στερεάς
- Παπανδρέου Νικόλαος 20(3,48%)
Ριζοσπαστική και Οικολογική Συνεργασία
- Στούπης Νικόλαος 13(2,26%)

Αποτελέσματα Περιφέρειας στη Τανάγρα

Εγγεγραμμένοι: 655
Ψηφίσαντες: 513
Αποχή: 142
Άκυρα/Λευκά: (32/17) 49
Έγκυρα: 464

Μαζί για τη Στερεά Ελλάδα της Ανάπτυξης
- Χειμάρας Αθανάσιος 205 (44,18%)
Στερεά Ελλάδα - Κλέαρχος Περγαντάς
- Περγαντάς Κλέαρχος 182 (39,22%)
Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας
- Μαρίνος Γεώργιος 28 (6,03%)
Αυτοδιοικητικό Κίνημα Περιφέρειας Στερεάς
- Σπανούδη Δέσποινα 17 (3,16%)
Ριζοσπαστική και Οικολογική Συνεργασία
- Στούπης Νικόλαος 17(3,16%)
Ανεξάρτητο Μέτωπο Στερεάς
- Παπανδρέου Νικόλαος 15(3,23%)

Αποτελέσματα Περιφέρειας στη Καλλιθέα

Εγγεγραμμένοι: 549
Ψηφίσαντες: 459
Αποχή: 90
Άκυρα/Λευκά: (16/13) 29
Έγκυρα: 430

Στερεά Ελλάδα - Κλέαρχος Περγαντάς
- Περγαντάς Κλέαρχος 153 (35,58%)
Μαζί για τη Στερεά Ελλάδα της Ανάπτυξης
- Χειμάρας Αθανάσιος 228 (53,02%)
Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας
- Μαρίνος Γεώργιος 26 (6,05%)
Αυτοδιοικητικό Κίνημα Περιφέρειας Στερεάς
- Σπανούδη Δέσποινα 11 (2,56%)
Ανεξάρτητο Μέτωπο Στερεάς
- Παπανδρέου Νικόλαος 8(1,86%)
Ριζοσπαστική και Οικολογική Συνεργασία
- Στούπης Νικόλαος 4(0,93%)

Αποτελέσματα Περιφέρειας στο Άρμα

Εγγεγραμμένοι: 833
Ψηφίσαντες: 692
Αποχή: 141
Άκυρα/Λευκά: (35/28) 63
Έγκυρα: 629

Στερεά Ελλάδα - Κλέαρχος Περγαντάς
- Περγαντάς Κλέαρχος 296 (47,06%)
Μαζί για τη Στερεά Ελλάδα της Ανάπτυξης
- Χειμάρας Αθανάσιος 257 (40,86%)
Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας
- Μαρίνος Γεώργιος 31 (4,93%)
Ριζοσπαστική και Οικολογική Συνεργασία
- Στούπης Νικόλαος 22(3,50%)
Αυτοδιοικητικό Κίνημα Περιφέρειας Στερεάς
- Σπανούδη Δέσποινα 12 (1,91%)
Ανεξάρτητο Μέτωπο Στερεάς
- Παπανδρέου Νικόλαος 11(1,75%)

Αποτελέσματα Περιφέρειας στο Σχηματάρι

Εγγεγραμμένοι: 4341
Ψηφίσαντες: 3490
Αποχή: 851
Άκυρα/Λευκά: (196/177) 363
Έγκυρα: 3127

Στερεά Ελλάδα - Κλέαρχος Περγαντάς
- Περγαντάς Κλέαρχος 1576 (50,40%)
Μαζί για τη Στερεά Ελλάδα της Ανάπτυξης
- Χειμάρας Αθανάσιος 928 (29,68%)
Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας
- Μαρίνος Γεώργιος 352 (11,26%)
Ριζοσπαστική και Οικολογική Συνεργασία
- Στούπης Νικόλαος 67(3,92%)
Ανεξάρτητο Μέτωπο Στερεάς
- Παπανδρέου Νικόλαος 108(3,45%)
Αυτοδιοικητικό Κίνημα Περιφέρειας Στερεάς
- Σπανούδη Δέσποινα 77 (2,46%)

Αποτελέσματα Περιφέρειας στον Άγιο Θωμά

Εγγεγραμμένοι: 1215
Ψηφίσαντες: 925
Αποχή: 290
Άκυρα/Λευκά: (59/40) 99
Έγκυρα: 826

Στερεά Ελλάδα - Κλέαρχος Περγαντάς
- Περγαντάς Κλέαρχος 343 (41,53%)
Μαζί για τη Στερεά Ελλάδα της Ανάπτυξης
- Χειμάρας Αθανάσιος 287 (34,75%)
Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας
- Μαρίνος Γεώργιος 92 (11,14%)
Ριζοσπαστική και Οικολογική Συνεργασία
- Στούπης Νικόλαος 58(7,02%)
Αυτοδιοικητικό Κίνημα Περιφέρειας Στερεάς
- Σπανούδη Δέσποινα 23 (2,78%)
Ανεξάρτητο Μέτωπο Στερεάς
- Παπανδρέου Νικόλαος 23(2,78%)

Αποτελέσματα Περιφέρειας στα Οινόφυτα

Εγγεγραμμένοι: 2600
Ψηφίσαντες: 1957
Αποχή: 643
Άκυρα/Λευκά: (109/137) 246
Έγκυρα: 1711

Στερεά Ελλάδα - Κλέαρχος Περγαντάς
- Περγαντάς Κλέαρχος 758 (44,30%)
Μαζί για τη Στερεά Ελλάδα της Ανάπτυξης
- Χειμάρας Αθανάσιος 519 (30,33%)
Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας
- Μαρίνος Γεώργιος 215 (12,57%)
Αυτοδιοικητικό Κίνημα Περιφέρειας Στερεάς
- Σπανούδη Δέσποινα 77 (4,50%)
Ανεξάρτητο Μέτωπο Στερεάς
- Παπανδρέου Νικόλαος 75(4,38%)
Ριζοσπαστική και Οικολογική Συνεργασία
- Στούπης Νικόλαος 67(3,92%)

Αποτελέσματα Δήμου Τανάγρας στην Ασωπία

Εγγεγραμμένοι: 925
Ψηφίσαντες: 745
Αποχή: 180
Άκυρα/Λευκά: (25/5) 30
Έγκυρα: 715

Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 406(56,78%)
Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 273 (38,18%)
Ανεξάρτητος Συνδυασμός ο Δήμος στους Πολίτες
- Μαυράκης Λάζαρος 31 (4,34%)
Λαική Συσπείρωση Δήμου Τανάγρας
- Ξένος Ευάγγελος 5(0,70%)

Αποτελέσματα Δήμου Τανάγρας στο Κλειδί

Εγγεγραμμένοι: 397
Ψηφίσαντες: 309
Αποχή: 88
Άκυρα/Λευκά: (7/1) 8
Έγκυρα: 301

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 140 (46,51%)
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 152(50,50%)
Λαική Συσπείρωση Δήμου Τανάγρας
- Ξένος Ευάγγελος 8(2,66%)
Ανεξάρτητος Συνδυασμός ο Δήμος στους Πολίτες
- Μαυράκης Λάζαρος 1 (0,33%)

Αποτελέσματα Δήμου Τανάγρας στην Δάφνη

Εγγεγραμμένοι: 172
Ψηφίσαντες: 144
Αποχή: 28
Άκυρα/Λευκά: (6/1) 7
Έγκυρα: 137

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 85 (62,04%)
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 50 (36,50%)
Λαική Συσπείρωση Δήμου Τανάγρας
- Ξένος Ευάγγελος 2(1,46%)
Ανεξάρτητος Συνδυασμός ο Δήμος στους Πολίτες

- Μαυράκης Λάζαρος 0 (0,0%)

Αποτελέσματα Δήμου Τανάγρας στην Στεφάνη

Εγγεγραμμένοι: 418
Ψηφίσαντες: 316
Αποχή: 102
Άκυρα/Λευκά: (7/6) 13
Έγκυρα: 303

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 121 (39,93%)
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 111 (36,63%)
Ανεξάρτητος Συνδυασμός ο Δήμος στους Πολίτες
- Μαυράκης Λάζαρος 55 (18,15%)
Λαική Συσπείρωση Δήμου Τανάγρας
- Ξένος Ευάγγελος 16(5,28%)

Αποτελέσματα Περιφέρειας στην Στεφάνη

Εγγεγραμμένοι: 418
Ψηφίσαντες: 316
Αποχή: 102
Άκυρα/Λευκά: (14/26) 40
Έγκυρα: 276

Στερεά Ελλάδα - Κλέαρχος Περγαντάς
- Περγαντάς Κλέαρχος 122 (44,20%)
Μαζί για τη Στερεά Ελλάδα της Ανάπτυξης
- Χειμάρας Αθανάσιος 68 (24,64%)
Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας
- Μαρίνος Γεώργιος 47 (17,03%)
Ανεξάρτητο Μέτωπο Στερεάς
- Παπανδρέου Νικόλαος 22(7,97%)
Αυτοδιοικητικό Κίνημα Περιφέρειας Στερεάς
- Σπανούδη Δέσποινα 13 (4,71%)
Ριζοσπαστική και Οικολογική Συνεργασία
- Στούπης Νικόλαος 4(1,45%)

Αποτελέσματα Περιφέρειας στην Ασωπία

Εγγεγραμμένοι: 925
Ψηφίσαντες: 745
Αποχή: 180
Άκυρα/Λευκά: (35/23) 58
Έγκυρα: 687

Μαζί για τη Στερεά Ελλάδα της Ανάπτυξης
- Χειμάρας Αθανάσιος 346 (50,51%)
Στερεά Ελλάδα - Κλέαρχος Περγαντάς
- Περγαντάς Κλέαρχος 279 (40,61%)
Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας
- Μαρίνος Γεώργιος 24 (3,49%)
Ανεξάρτητο Μέτωπο Στερεάς
- Παπανδρέου Νικόλαος 16(2,33%)
Ριζοσπαστική και Οικολογική Συνεργασία
- Στούπης Νικόλαος 13(1,89%)
Αυτοδιοικητικό Κίνημα Περιφέρειας Στερεάς
- Σπανούδη Δέσποινα 8 (1,16%)

Αποτελέσματα Περιφέρειας στο Κλειδί

Εγγεγραμμένοι: 395
Ψηφίσαντες: 307
Αποχή: 88
Άκυρα/Λευκά: (18/24) 42
Έγκυρα: 265

Μαζί για τη Στερεά Ελλάδα της Ανάπτυξης
- Χειμάρας Αθανάσιος 127 (47,55%)
Στερεά Ελλάδα - Κλέαρχος Περγαντάς
- Περγαντάς Κλέαρχος 97 (36,60%)
Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας
- Μαρίνος Γεώργιος 16 (6,04%)
Ριζοσπαστική και Οικολογική Συνεργασία
- Στούπης Νικόλαος 15(5,66%)
Αυτοδιοικητικό Κίνημα Περιφέρειας Στερεάς
- Σπανούδη Δέσποινα 6 (2,26%)
Ανεξάρτητο Μέτωπο Στερεάς
- Παπανδρέου Νικόλαος 5(1,89%)

Find It