Σχέδιο Εξυγίανσης Ασωπού από τη Περιφέρεια Στερεάς

Στο περιφερειακό συμβούλιο που έλαβε χώρα στα Οινόφυτα ο περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης ανέλυσε την πρόταση της περιφέρειας, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

 • Σύσταση του Ειδικού Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ)
 • Διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού σε επιλεγμένες περιοχές για την διερεύνηση-καταγραφή της ρύπανσης και την αντιμετώπισή της
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος αντιμετώπισης της ρύπανσης από εξασθενές χρώμιο σε συγκεκριμένη περιοχή
 • Δημιουργία του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος
 • Κατάρτιση πλήρους Βιομηχανικού και Περιβαλλοντικού Μητρώου
 • Μελέτη οριοθέτησης της κοίτης του ποταμού
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης
 • Δημιουργία Κέντρου Προαγωγής Υγείας της Περιφέρειας στον Δήμο Τανάγρας
 • Σύσταση μόνιμης επιτροπής δημόσιας διαβούλευσης για τον Ασωπό

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία από τη Μικτή Χορωδία Αγίου Θωμά


Χριστούγεννα στην πλατεία - Σχηματάρι


Οι αντιδράσεις για το εξασθενές χρώμιο στον Ασωπό

Προς :                                                                                                          Αθήνα 01/12/2015
Κο Βασίλειο  Περγάλια                                                                                 Αρ.Πρωτ.:7991
Δήμαρχο Τανάγρας
Κοινοποίηση :
1)Κο Κων/νο Μπακογιάννη
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
2)Κα Φανή  Παπαθωμά
Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
======================================================================
Κύριε Δήμαρχε ,
Θέλαμε  να πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπίζατε τις εθελοντικές προσπάθειες του ΠΑΚΟΕ
-λειτουργεί 36 συνεχή χρόνια –για την δική σας ενημέρωση  και των δημοτών σας,
καλοπροαίρετα και συνεργατικά, και  όχι κουκουλώνοντας τα προβλήματα .
Για αυτό σας επιστρέφουμε τις «ανακρίβειες» που χαρακτηρίζετε τις έρευνες του ΠΑΚΟΕ,
Θα σας αποδείξουμε ότι (αυτές) ανήκουν  αποκλειστικά σε σας  μαζί με τις όποιες ευθύνες
όχι μόνο πολιτικές αλλά και ποινικές, ταυτόχρονα με την διαχρονική εγκληματική αμέλεια της ΔημοτικήςΑρχής σε βάρος των κατοίκων του Δήμου που είσθε ενάμισι χρόνο Δήμαρχός τους.
Και αυτό γιατί με το έγγραφο σας στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που υπογράφετε στις
22/10/2015, αποδεχόσαστε πλήρως την ανυπαρξία συστήματος ελέγχου των απόβλητων
βιομηχανιών ,προτείνοντας συγκεκριμένες μελλοντικές δράσεις εντοπισμού των ρυπάντων.
Η Καλλικράτεια δομή του Δήμου σας, δείχνει την εικόνα της πλήρους εγκατάλειψης της
Τανάγρας, όσον αφορά την υδροληψία και την ποιότητα του νερού ανθρώπινης  κατανάλωσης, παρότι ο Δήμος φέρνει το όνομα της .
Από τα γραφόμενα σας  φαίνεται ότι όλα βαίνουν καλώς, και έτσι το Συμβούλιο της Επικρατείας κακώς πήρε την απόφαση για τις εγκληματικές πράξεις των Βιομηχάνων σε βάρος
του περιβάλλοντος ,και  την αδράνεια αφενός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αφετέρου της Πολιτείας (συνημμένα 1 & 2) .
Το ότι το σύνολο του Δήμου θα … υδροδοτείται από το 2016 από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ,
το έχουμε διαβάσει και ακούσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, συνεπώς μέχρι τότε
το νερό που πληρώνουν οι Δημότες σας είναι αμφιβόλου ποιότητας . Εάν συνέβαινε το αντίθετο
τότε γιατί τόσα έξοδα και γιατί η σύνδεση με την ΕΥΔΑΠ.
Στη (2) παράγραφό του εγγράφου  σας  αναφέρετε ότι βάσει της ΚΥAΥ2/2600/2001 έχετε υπογράψει σύμβαση με ένα από τα  κορυφαία εργαστήρια (συνημμένα 3 &4 ) για τις αναλύσεις του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου. Όμως τα « Αναλυτικά εργαστήρια » τα έχουμε καταγγείλει και για αυτό έχει παρέμβει εισαγγελέας .Είναι λοιπόν σίγουρο ότι τα εργαστήρια αυτά είναι κορυφαία στην … διαπλοκή .
Όμως η ουσία είναι ότι βασική παράμετρος όπως το εξασθενές χρώμιο, που έπρεπε τουλάχιστον σε περιοχές όπως η Τανάγρα, Ασωπεία,  Άρμα και Καλλιθέα ,να πραγματοποιούνται αναλύσεις τουλάχιστον  μια φορά το μήνα ,αυτό δεν γίνεται καθόλου.
1
Και για να το «κουκουλώσετε» κάνατε αναλύσεις ,μόνο στο Σχηματάρι που όπως γράφετε
το νερό είναι της ΕΥΔΑΠ (αδιύλιστο ).
Όπως γνωρίζετε πολύ καλά το κείμενο στο έγγραφο σας  της  (2) παραγράφου , αφενός «ξεπλένει» όλα τα  προβλήματα της βιομηχανικά επικίνδυνα ρυπασμένης περιοχής (όπως έχει
αποδείξει το συνεργαζόμενο με σας Ινστιτούτο « Αθανάσιος Παντελόγλου» με τους υψηλούς καρκίνους στα Οινόφυτα  στην παράγραφο 4 των παρατηρήσεων του για τον Ασωπό (19/10/2015) αναφέρει ότι η KΥA του 2010 που ορίζει όριο  του εξασθενούς χρωμίου τα 3 μg/l στα απόβλητα να γίνει χειρότερη και το όριο στο πόσιμο νερό να γίνει 0 μg/l  θέση που αγωνιζόμαστε ως ΠΑΚΟΕ και διεκδικούμε από το 2007.
Το εξασθενές χρώμιο αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ρύπανσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, καθώς έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ότι είναι καρκινογόνος και μεταλλαξογόνος ένωση. Ο εντοπισμός του σε μεγάλες συγκεντρώσεις σε φυσικά ύδατα είναι αποτέλεσμα βιομηχανικής δραστηριότητας. Στην Ελλάδα, από το 2007, είναι γνωστή η ρύπανση του Ασωπού ποταμού και των γύρω περιοχών σε εξασθενές χρώμιο, εξαιτίας της έντονης βιομηχανικής δραστηριότητας στην περιοχή. Πολύ υψηλές συγκεντρώσεις έχουν ανιχνευθεί κατά καιρούς σε νερά από γεωτρήσεις, καθώς και σε επιφανειακά ύδατα των περιοχών κοντά στη βιομηχανική ζώνη Οινοφύτων και Σχηματαρίου. Το ανώτατο επιτρεπτό όριο για το ολικό χρώμιο στο νερό είναι τα 50 μg/l παγκοσμίως, ωστόσο σύμφωνα με την ΚΥΑ του/2010, το ανώτατο όριο Cr(VI) στο σημείο εξόδου των αγωγών λυμάτων των βιομηχανιών είναι τα 3 μg/l,οπότε στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι μηδέν.
Το ΠΑΚΟΕ διεξήγαγε έρευνα λαμβάνοντας τυχαία δείγματα από διάφορα σημεία των περιοχών Ωρωπού, Τανάγρας και Εύβοιας, όπου είναι γνωστά τα προβλήματα ρύπανσης από Cr(VI). Ο φωτομετρικός προσδιορισμός εξασθενούς χρωμίου έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο 7196A της EPA, και τα αποτελέσματα εκφράζονται σε μονάδες μέτρησης μg/l. Τα δείγματα όπως προκύπτει από τα σημεία δειγματοληψίας αλλά και από τα στοιχεία για την υδροδότηση των περιοχών που δόθηκαν από το δήμο, ήταν είτε νερά που προέρχονταν από γεωτρήσεις, είτε νερά από το Μόρνο (ΕΥΔΑΠ), τα οποία όμως ήταν αδιύλιστα. Η ανίχνευση λοιπόν εξασθενούς χρωμίου είναι αναμενόμενη, ειδικά στα δείγματα που αφορούν γεωτρήσεις. Από τα στοιχεία που δόθηκαν από το δήμο, προκύπτει ότι η παράμετρος του εξασθενούς χρωμίου δεν ελέγχεται παρά μόνο σε δυο σημεία, τα οποία δεν αφορούν νερό γεωτρήσεων, και πραγματοποιούνται μόνο δυο φορές το χρόνο.
Σχετικά με την ύπαρξη παθογόνων μικροοργανισμών σε δείγματα του νερού στο δήμο Τανάγρας, η δειγματοληψία έγινε τηρώντας αυστηρά τα πρωτόκολλα δειγματοληψίας δειγμάτων που προορίζονται για μικροβιολογική ανάλυση. Όπως επισημάνθηκε και από το δήμο Τανάγρας, συγκεντρώσεις κολοβακτηριδίων και άλλων συναφών μικροοργανισμών ανιχνεύονται όταν δεν είναι επαρκής η χλωρίωση του νερού. Από τις αναλύσεις υπολειμματικού χλωρίου που έγιναν από το ΠΑΚΟΕ, προκύπτει ότι σε κανένα από τα δείγματα του δήμου Τανάγρας δεν ανιχνεύθηκε συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου μεγαλύτερη από 0,1 mg/l, επομένως υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων των μικροβιολογικών αναλύσεων με την ανάλυση υπολειμματικού χλωρίου. Επιπλέον ακόμα και από τα στοιχεία υδροδότησης του δήμου προκύπτει ότι οι περιοχές στις οποίες έγινε η δειγματοληψία τροφοδοτούνται είτε με νερό γεωτρήσεων είτε με νερό από την ΕΥΔΑΠ το οποίο όμως είναι αδιύλιστο.
Στην παράγραφο (3) της επιστολής σας ,προσπαθείτε  να  αποδομίσετε τα αποτελέσματα
των μετρήσεων του ΠΑΚΟΕ ,για να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Ελπίζω εσείς να μην επαναλαμβάνετε την ρήση ,του πρώην συναδέλφου σας  Δημάρχου
Ωρωπού Γαβριήλ ότι το νερό είναι για «εμφιάλωση»
2
Στην υγεία σας Κύριε Δήμαρχε…
Τότε πάρτε πίσω το έγγραφο που στείλατε στον Περιφερειάρχη , επίσης δώστε πίσω στον Ελληνικό Λαό τα 37,5 εκατομμύρια ευρώ που διαχειρίζεστε και διαφημίσατε στον τύπο,
με στόχο να ΛΥΣΕΤΕ τα προβλήματα.
Ελπίζω να γνωρίζετε πέρα από τους κρυμμένους παράνομα αγωγούς υπάρχουν και γεωτρήσεις
γεμάτες με τοξικά απόβλητα των κυρίων … βιομηχάνων ,που σε τελική ανάλυση ,οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν 37,5 εκατομμύρια τις παρανομίες τους.
Θα μπορούσαμε να σας γράψουμε βιβλίο ολόκληρο για τις εργασίες που έχουμε κάνει από το
1980 –εσείς κάνατε τότε άλλη εργασία –για τον Ασωπό .Ανατρέξτε όμως στο τελευταίο ένθετο
της εφημερίδας του ΠΑΚΟΕ (τεύχος 74-Οκτώμβριος 2015) όπου επαναλαμβάνουμε για μια φορά ακόμη ,την πρόταση που σας είχαμε παραθέσει εδώ και ένα χρόνο και ακόμη απάντηση δεν πήραμε.
  Προσπαθήστε να λύσετε το πρόβλημα αναδεικνύοντας το και όχι κουκουλώνοντας το.
  Επιφυλασσόμενοι κάθε νομίμου δικαιώματός μας .

Για το  Δ.Σ.   του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος                                  Ο  Αντιπρόεδρος                 Ο Γ.Γραμματέας

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης      Αθανάσιος Πετρογιάννης      Κων/νος Σολδάτος
Πανεπιστημιακός                          Διπλ.Πολ.Μηχανικός             Ιατρός

Επικίνδυνα τα νερά ανθρώπινης κατανάλωσης στο Δήμο Τανάγρας (Τανάγρα Οινόφυτα,Σχηματάρι) | ΠΑΚΟΕ

Αθήνα  26/11/2015 | Αρ.Πρωτ.:7986
Προς : Ko Βασίλειο Περγαλιά, Δήμαρχο Τανάγρας
Κοινοποίηση :1) Κο Κων/νο Μπακογιάννη, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
2) Κα Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας
 Κύριε Δήμαρχε ,
Συννημένα σας στέλνουμε  τα αποτελέσματα των μετρήσεων και αναλύσεων ,που πραγματοποίησε  επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ στις  18/11/2015 ,
Επειδή από τα αποτελέσματα διαπιστώσαμε ότι σε μερικά σημεία το νερό είναι  ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας, και την ενημέρωση μας για τις ενέργειες σας.
Με εκτίμηση 
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ
Ο Πρόεδρος ,                                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης                                Κων/νος Σολδάτος
Καθηγητής Παν/μίου                                              Ιατρός
---------------------------------------------------------------------------------------------
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Ο δήμος Τανάγρας περιλαμβάνει τις δημοτικές ενότητες Οινοφύτων, Σχηματαρίου και Τανάγρας. Η ποιότητα του νερού των περιοχών αυτών είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένη καθώς στην ευρύτερη περιοχή εδρεύει μεγάλο μέρος (20%) των βιομηχανιών που λειτουργούν στη χώρα μας. Την τελευταία δεκαετία είναι γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή από ρύπανση σε εξασθενές χρώμιο, το οποίο βρίσκεται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στα απόβλητα των βιομηχανιών της περιοχής. Το πρόβλημα ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1960 όταν μεταφέρθηκαν εκεί οι βιομηχανικές μονάδες που ως τότε έδρευαν στην Αττική. Προς τα τέλη της δεκαετίας και κατά τη δεκαετία του 1970, ο Ασωπός χαρακτηρίζεται αγωγός λυμάτων των βιομηχανιών της γύρω περιοχής. Μεγάλη ποσότητα λυμάτων ρυπαίνουν καθημερινά τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, κάνοντας το νερό τοξικό, και βαριά ρυπασμένο με χρώμιο και άλλα επικίνδυνα βαρέα μέταλλα. Από το 2007 που το πρόβλημα ήρθε στη δημοσιότητα, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες και έχει θεσμοθετηθεί νομικό πλαίσιο σχετικά με τα απόβλητα των βιομηχανιών και τα όρια των ρύπων.
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού των συγκεκριμένων περιοχών. Συγκεκριμένα, στις 18/11/2015 πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες νερού από τις δημοτικές ενότητες Οινοφύτων, Σχηματαρίου και Τανάγρας, με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητάς του, σύμφωνα με την οδηγία 98/83/ΕΚ. Συλλέχθηκαν από πέντε δείγματα νερού από τις δυο πρώτες περιοχές και τέσσερα δείγματα νερού από το χωριό Τανάγρα. Επιλέχθηκαν σημεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού κατοίκων όπως σχολεία, χώροι εστίασης, καταστήματα τροφίμων κλπ. Σε ορισμένα από αυτά τα σημεία, οι ιδιοκτήτες μας ενημέρωσαν ότι το νερό δεν χρησιμοποιούταν ως πόσιμο, ωστόσο γινόταν χρήση του για ξέπλυμα ή μαγείρεμα τροφίμων, ή για άρδευση καλλιεργειών τροφίμων. Στα δείγματα, πραγματοποιήθηκαν τόσο μικροβιολογικές όσο και φυσικοχημικές παράμετροι, δίνοντας έμφαση στην παράμετρο του εξασθενούς χρωμίου, η οποία αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα υποβάθμισης της ποιότητας του νερού των συγκεκριμένων περιοχών. Οι μικροβιολογικές παράμετροι προσδιορίστηκαν την ίδια μέρα της δειγματοληψίας κατά την επιστροφή στα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, ενώ οι χημικές παράμετροι προσδιορίστηκαν δυο ημέρες μετά. Κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών τα δείγματα διατηρήθηκαν στους 4 βαθμούς Κελσίου στο ψυγείο.
Σημεία δειγματοληψίας:
Δημοτική ενότητα Οινοφύτων: Δημαρχείο Οινοφύτων, Γυμνάσιο Οινοφύτων, Εκκλησία Οινοφύτων, Φούρνος-Ζαχαροπλαστείο «Χασάνδρας», Ταβέρνα «Τα Φιλαράκια».
Δημοτική ενότητα Σχηματαρίου: Δημαρχείο Σχηματαρίου, 1ο Δημοτικό σχολείο Σχηματαρίου, 3ο Δημοτικό σχολείο Σχηματαρίου, Εκκλησία Σχηματαρίου, Καφετέρια «T-bar».
Δημοτική ενότητα Τανάγρας: Πλατεία Τανάγρας, Δημοτικό σχολείο Τανάγρας, Φούρνος, καφετέρια «Princess»

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σημείο ΔειγματοληψίαςpHΘολερότηταCr(VI)Ολικά
Κολοβακτηριοειδή
/250 ml
E.coliEnterococci
Δημοτική Ενότητα Οινοφύτων:
Δημαρχείο Οινοφύτων6,730,373,3000
Γυμνάσιο Οινοφύτων6,770,334,6110
Εκκλησία Οινοφύτων6,80,44,6000
Φούρνος «Χασάνδρας»
 (Οινόφυτα)
6,770,332,1000
Ταβέρνα
«Τα Φιλαράκια» (Οινόφυτα)
6,820,353,3000
Δημοτική Ενότητα  Σχηματαρίου:
Δημαρχείο Σχηματαρίου6,790,43,3000
1ο Δημοτικό σχολείο Σχηματαρίου6,870,783,3000
3 ο Δημοτικό σχολείο Σχηματαρίου6,750,664,6000
Εκκλησία Σχηματαρίου6,830,64,6000
Καφετέρια «T-bar»6,780,458,3000
Δημοτική Ενότητα Τανάγρας:
Πλατεία Τανάγρας6,680,43,34110
Δημοτικό σχολείο Τανάγρας6,870,374,6800
Φούρνος6,750,343,3700
Καφετέρια «Princess»6,80,345,8000
Όριο 6,5-9,5< 10000


Από τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας προκύπτει ότι αν και ανιχνεύεται εξασθενές χρώμιο σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας, οι τιμές του είναι χαμηλές. Η θολερότητα και το pH σε όλα τα δείγματα ήταν εντός των αποδεκτών ορίων. Το δείγμα νερού από το Γυμνάσιο Οινοφύτων είναι ακατάλληλο για πόση καθώς ανιχνεύτηκε E.coli κατά το μικροβιολογικό έλεγχο. Επίσης, μεγάλος αριθμός ολικών κολοβακτηριοειδών καθώς και μια αποικία E.coli ανιχνεύθηκαν στο δείγμα νερού από την πλατεία της Τανάγρας. Ολικά κολοβακτηριοειδή ανιχνεύθηκαν συνολικά στα τρία από τα τέσσερα δείγματα της Τανάγρας.
Ανδριώτη Αμαρυλλίς
Χημικός

Χριστούγεννα στην Καλλιθέα


Στόλισμα δέντρου από την Άμπελο στα Οινόφυτα


Ο Άγιος Βασίλης σε περιμένει στο Κέντρο Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων


Εορτή Προστάτη Πολεμικής Αεροπορίας Αρχάγγελου Μιχαήλ


Τελετή Βράβευσης Μαθηματικής Εταιρίας στη Θήβα

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 διεξείχθει ο 9ος μαθητικός διαγωνισμός
 «Παιχνίδι και Μαθηματικά» για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού των σχολείων του Νομού Βοιωτίας. 
Ο διαγωνισμός οργανώθηκε από τα κεντρικά της Ε.Μ.Ε. και διεξήχθη σε συνεργασία με το παράρτημα της Ε.Μ.Ε. Ν. Βοιωτίας, τους δασκάλους των σχολείων και με τη στήριξη της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης. 
 Στο διαγωνισμό αυτό οι μαθητές διαγωνίστηκαν στα σχολεία τους με επιτηρητές τους δασκάλους τους. 
 Ευχαριστούμε όλους όσοι στήριξαν αυτή τη διοργάνωση. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα στους 137 μαθητές που διακρίθηκαν με την επίδοσή τους. 
 Το παράρτημα της Ε.Μ.Ε. Ν. Βοιωτίας σας προσκαλεί στη βράβευση των διακριθέντων μαθητών το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 6:30 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Θηβαίων.

E' τάξη
 1. Σιδέρη Ελένη - Αγίου Θωμά
 2. Γκίκα Ευαγγελία - Ασωπίας
 3. Θωμάς Θωμάς - Δηλεσίου
 4. Ανδριανού Ιωάννα - 1ο Σχηματαρίου
 5. Ζαχαράνη Νικολέτα - 1ο Σχηματαρίου
 6. Ρούτης Κωνσταντίνος - 1ο Σχηματαρίου
 7. Ακριώτη Μαρία - 2ο Σχηματαρίου
 8. Ξηρού Χρυσαυγή - 2ο Σχηματαρίου
 9. Παπά Ιονέλα - Ντανιέλα - 2ο Σχηματαρίου
ΣΤ' τάξη
 1. Παπαδέδες Χρήστος - Αγίου Θωμά
 2. Ατία Μάριο - Ασωπίας
 3. Κουμούτσης βύρων - 1ο Σχηματαρίου
 4. Ζωίτση Αικατερίνη- Άννα - 2ο Σχηματαρίου
 5. Καπελέρη Βασιλική - 2ο Σχηματαρίου

Η μάχη της Πύλης: Μια μεγάλη μέρα για τον Δήμο Τανάγρας


Η ιστορία εξελίσεται στα Δερβενοχώρια της επαρχίας Θήβας.  
Άραγε πόσοι Βοιωτοί ξέρουν την ανείπωτη ιστορία του Καπετάν Στέφα (κατά κόσμον Στέφανος Μαλιάτσης); Λέγεται οτι την συνέχεια ενός έθνους δείχνουν οι παραδόσεις του. 
Θα μπορούσε να υπώθει το ίδιο για τα γεγονότα του Οκτωμβρίου του 1943 στα Δερβενοχώρια Θηβών όπου κατά τον πλέον δραματικό τρόπο επαναλήφθηκε η θυσία της Ιφιγένειας. 
 Τα Δερβενοχώρια ανήκουν ως επι το πλείστον στον νομό Βοιωτίας και αποτελούνται απο τα χωριά Πύλη, Σκούρτα, Πάνακτο, Στεφάνη, Πράσινο κτλ. που είναι σε οροπέδιο. Βρίσκονται ανατολικά απο τα Βίλια και σε απόσταση ~ 10 Κμ βορείως της Μάνδρας Αττικής. 
 Την εποχή εκείνη στην περιοχή των Δερβενοχωρίων δρα το 5ο Τάγμα Παρνασσίδος του 34ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ. H Αθήνα βρίσκεται κάτω απο Γερμανικό ζυγό και πολλοί Εβραίοι καταδιωκόμενοι φεύγουν απο αυτήν.
 Στις 10 Οκτωμβρίου φθάνει στα Σκούρτα ο αρχιραββίνος Μπερτσελάι με την γυναίκα και την κόρη του. Λίγο πιο πριν, 8 αξιωματικοί, 12 υπαξιωματικοί του Στρατού και 12 υπαξιωματικοί της Χωροφυλακής καλούν τον Αντ/ρχη Ρήγο να αναίβει στο βουνό (εβρίσκετο στα Μέγαρα) και να αναλάβει το 34 Σ.Πεζικού στα Δερβενοχώρια. Αυτός δέχεται με την προυπόθεση να μην έχει πολιτικές δεσμεύσεις. 
 Το 5ο Τάγμα Παρνασσίδος έχει αναλάβει την φρούρηση της περιοχής. Διαθέτει 4 λόχους συνολικά 500 ανδρών. 
Ο 1ος λόχος με πολυβόλα φυλάσει περάσματα προς τη Στεφάνη και ο 3ος προς το Πάνακτο. Ένας λόχος με τον Καλλία και ένας άλλος (μηχανημάτων) με τον Τσιρώνη είναι εφεδρικοί. Την ίδια στιγμή υπάρχει κοντά και ο 1ος λόχος του 1/34 Τάγματος με 200 άνδρες με στρατιωτικό επικεφαλή τον Ζάχο Καπένη. Στη δύναμη του λόχου αυτού βρίσκεται και μια διμοιρία Ρώσων (44 τον αριθμό) με διμοιρήτη τον Κώστα Κόντο. 
Η διάταξη του λόχου αυτού καλύπτει τα περάσματα προς Μαλακάσα και Λιάτανη. Το 2/34 Τάγμα, με επικεφαλή τον Αντ/ρχη Χρήστο Δαλιάνη, διαθέτει ενα λόχο αλλά είναι ενισχυμένος και με ένα λόχο απο εφεδροελασίτες. 
Βρίσκεται με μέτωπο προς το Σχηματάρι, με τον ένα λόχο στα Σκούρτα και τον άλλον στην Δάφνη. Είναι χαράματα της 16ης Οκτωμβρίου. Όλοι στην Στεφάνη κοιμούνται. Ανάμεσα τους και ο Αντ/ρχης Ρήγος. Ο Γερμανός κατακτητής που βρίσκεται κοντά δεν έχει καμμία γνώση για την κατάσταση που επικρατεί στα Δερβενοχώρια. 
 Ένας αντάρτης απο την ομάδα του Ρήγου (ο Γιάννης Σκλίας-Παπαφλέσσας) ξυπνάει πρώτος ακούγοντας πυροβολισμούς. Την ίδια στιγμή καταφθάνει ένας ντόπιος, ο αδερφός του προέδρου της Πύλης. -Γερμανοί στην Πύλη!!! Απο τα κεντρικά του 34ου Συντάγματος επικοινωνούν με όλα τα υφιστάμενα τμήματα όπου αναμένουν διαταγές. 
Οι πυροβολισμοί απο την πλευρά της Πύλης έχουν πυκνώσει. Τι είχε συμβεί άραγε; Γύρω στα μεσάνυχτα της 15ης προς 16ης Οκτωμβρίου ένας λόχος Γερμανών που βρισκόταν στην Ελευσίνα φτάνει στην περιοχή Μάζι. Έχοντας οδηγό τους ένα ντόπιο οδηγούνται 3-4 χλμ. ΝΔ της Πύλης στην περιοχή Πόρτες. Την στιγμή εκείνη , παραμονή της μάχης, στην Πύλη υπήρχε μια μονάδα εφεδρικών ΕΛΑΣιτών με επικεφαλής τον Λοχία Στέφανο Μαλιάτση (Στέφας). 
Τρία τσοπανόπουλα, που βρίσκονταν στην θέση απο την οποία πλησίαζουν οι Γερμανοί την Πύλη, αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο και προσπαθούν να κινηθούν γρήγορα προς το χωριό. 
Δύο τους συλλαμβάνονται και κρατούνται ως όμηροι ενώ ο τρίτος, ο μικρός Περικλής Λύγκος ενημερώνει τον Στέφα με τους Πυλιώτες αλλά δεν πείθονται και τον στέλνουν ξανά πίσω να βεβαιωθεί! Έτσι γίνεται ο πρώτος χαμμένος της μάχης...Παράλληλα πιάνονται ο Βλάχος και ο Ντάρδας. Βλέποντας ο Στέφας οτι δεν γυρίζει ο νέος δίνει το σύνθημα: Βίνιεν Γερμανό (που στα αρβανίτικα σημαίνει έρχονται οι Γερμάνοι!). Ο Στέφας διατάσει να απομακρυνθούν και κρυφτούν τα γυναικόπαιδα ενώ οι Πυλιώτες συσπειρώνονται δίπλα του υπο τις διαταγές τους. Επικοινωνεί με τον εφεδρικό ΕΛΑΣ στα Σκούρτα και ζητά ενισχύσεις. Οι Αγαθής, Δάος, Πανουργιάς, Μίχας, Νικ.Ίσσαρης, Χρήστος Ίσσαρης έρχονται με επικεφαλή τον Γιάννη Πέππα.
 Έπειτα καταφθάνει και ο Γιαταγάνας με τρεις Σκουρταναίους. Τα όπλα τους είναι καμμιά 500ρια (κλεμμένα απο τους Ιταλούς στην Εύβοια) αλλά σε άσχημη κατάσταση σε αποθήκη του ΕΛΑΣ (το σπίτι του Παπα-Νικόλα Παπαμελετίου). 
Ο Στέφας απο απλός Λοχίας μετατρέπεται σε άξιο πολέμαρχο. Διατάσει οι περισσότεροι να πιάσουν τα ακριανά σπίτια ενώ ένα οπλοπολυβόλο το στέλνει στο ύψωμα Αη-Λιά στα βόρεια του χωριού. 
Ο Πέππας διαθέτει ένα οπλοπολυβόλο και χειροβομβλιδες Mils. Μόλις φωτίζει οι Πυλιώτες αντικρύζουν τους Γερμανούς να προχωρούν προς το χωριό. Αλλά κάτι τους συνταράσει: Μπροστά απο τους Γερμανούς, υπο την απειλή όπλων, με δεμένα τα χέρια βαδίζουν τα δύο τσοπανόπουλα που είχαν πιαστεί νωρίτερα αιχμάλωτοι: O γιός και ο ανιψιός του Στέφα!!! Ο Γιώργος και ο Σωτήρης. 
Το θέαμα αποκρουστικό. 
Οι στιγμές; Έντονων αισθημάτων. Οι Γερμανοί υπολογίζουν οτι θα περάσουν έτσι και πως οι αντάρτες δεν θα διακινδυνεύσουν την ζωή του γιού του οπλαρχηγού τους... Στο χωριό η είδηση φέρνει κλάμματα και όλοι κοιτούν να δουν τι θα πει ο Καπετάν Στέφας. 
Οι Γερμανοί πλησιάζουν και απο την συνείδηση του Στέφα περνούν το παιδί του, η Πατρίδα, το φιλότιμο, το Χωριό, η λευτεριά, η αξιοπρέπεια...Μια σύγχρονη τραγωδία διαγράφεται σε ένα μικρό χωριό με θαρραλέους ανθρώπους. 
Μια τραγωδία, μια θυσία όμοια της Ιφιγένειας εν Αυλίδι, που το ηθικό της όμως υπόβαθρο δεν είναι μια εκστρατεία για κατάκτηση εδαφών αλλά η σωτηρία της πατρίδος... 
 Ο Στέφας, με αργές αλλά αποφασιστικές κινήσεις σηκώνει την καραμπίνα και σημαδεύει. Φωνάζει ΠΥΡ και η μάχη μόλις έχει αρχίσει....
 Οι πρώτοι Γερμανοί πέφτουν αλλά μαζί θυσιάζονται και τα δύο παιδιά. Οι Πυλιώτες μάχονται σκληρά. Τα πρώτα πυρά βρίσκουν τον Μπάρμπα Γιώργη τον Σταμάτη. Ένα μυδράλιο στημμένο σε στρατηγική θέση δεν αφήνει τους μαχητές να "ξεμιτήσουν". 
Τα παλικάρια Γούλιας και Αντωνίου παίρνουν μια χειροβομβίδα απο τον Πέππα, ανεβαίνουν στην φωλιά των Γερμανών και σκοτώνουν τους 2 απο τους 3. Ο άλλος δραπετεύει και μπαίνοντας στην Πύλη σκοτώνει τον Γιώργο Κόλλια. 
 Η μάχη συνεχιζόταν ενώ ο Στέφας ήταν σίγουρος πως θα έρθουν και άλλοι αντάρτες. Η διοίκηση τους όμως αργοπορεί (και οι Πυλιώτες μένουν μόνοι) διότι έπρεπε να βεβαιωθούν οτι ο εχθρός δεν έχει κινηθεί και από άλλα σημεία. Όταν φτάνει ο 3ος λόχος του 5ου Τάγματος η πλάστιγγα της πρώτης μέρας της μάχης γέρνει προς τους ντόπιους μαχητές. 
Οι Γερμανοί υποχωρούν και κυκλώνονται όταν ο Ταγματάρχης Δαλιάνης πιάνει την διάβαση στα μετόπισθεν των Γερμανών προς το Μάζι. 42 αιχμάλωτοι Γερμανοί παραδίδονται στον λόχο του Τηλέμαχου και οδηγούνται στον Αντισυνταγματάρχη Ρήγο. Εκείνο που προκάλεσε εντύπωση ήταν οτι ανάμεσα στους Γερμανούς αιχμαλώτους δεν υπήρχε αξιωματικός ή υπαξιωματικός διότι μόνο όταν σκοτώθηκε και ο τελευταίος βαθμοφόρος τόλμησαν οι στρατιώτες να παραδωθούν. 
 Οι απώλειες των ντόπιων μαχητών-πολιτών ήταν οι εξής: 
1. Μαλιάτσης Γεώργιος (18χρ) 
2. Μαλιάτσης Σωτήρης (20χρ) 
3. Σταμάτης Γεώργιος (70χρ)
 4. Γούλιας-Νέος Γεώργιος (38χρ) 
 5. Κώνστας Αλέξανδρος (50χρ) 
6. Βλάχος Ευάγγελος (18χρ) 
7. Λύγκος Περικλής (18χρ) 
8. Κόλλιας Γεώργιος (18χρ)
 9. Γκέλης Νικόλαος (75χρ) 
10. Χρήστου-Στυλιανοπούλου Ασήμω (70χρ) 
11. Παπαγεωργιού Ελευθερία (70χρ) 
12. Παπαθανασίου Γεώργιος (70χρ) 
13. Ντάρδας Νώντας (53χρ) 
14. Αντάρτης με το όνομα Έκτορας που θάφτηκε έξω απο το Πράσινο

 Περιττό να αναφερθεί οτι τις επόμενες 2 ημέρες οι Γερμανοί σφηροκόπησαν τα Δερβενοχώρια με ενισχύσεις (μια φάλαγγα απο 4 φορτηγά ήρθε απο την Ελευσίνα, και άλλες δυο απο την Θήβα και το Πάνακτου).
 Η κύρια μάχη διεξήχθη τότες κυρίως μεταξύ των ανταρτών του ΕΛΑΣ (ενισχυμένοι απο το Τάγμα Αττικής, την διμοιρία των Ρώσων και το λόχο του Λαοκράτη) και των Γερμανών. 
Το βράδυ της 17ης οι Γερμανοί μπήκαν στην Πύλη κάψαν κάποια σπίτια και υποχώρησαν. Την επομένη με ενισχυμένες δυνάμεις (ΙΙ Τάγμα του 18ου Συντάγματος, τμήματα απο την 11η Μεραρχία κτλ) επικρατούν και καίνε σπίτια στην Πύλη, Σκούρτα, Στεφάνη, Πάνακτο.
 Το τάγμα Αττικής και το 5ο τάγμα Παρνασσίδος οπισθοχωρούν προς την Πάρνηθα και την Υλίκη αντίστοιχα.
 Οι Γερμανοί αιχμάλωτοι των ανταρτών δολοφονούνται απο τους αντάρτες κοντά στην Αυλώνα. 'Ετσι λοιπόν τελείωσε η Μάχη της Πύλης Δερβενοχωρίων που άρχισε την 16η Οκτώμβρη του 1943. Μαζί της γράφτηκε και η ένδοξη, προσωπική και συνάμα τραγική ιστορία του Στέφα, μια απο τις ανείπωτες και ηρωικότερες σελίδες της Εθνικής Αντίστασης...

 P.S. Ο Στέφανος Μαλιάτσης (Στέφας) δεν είχε καμμία σχέση με το ΚΚΕ και τον κομμουνισμό. Απλώς όπως και η πλεοψηφία του Ελλήνικου Λαού υπερασπίστηκε το χωριό του πολεμώντας τον κατακτητή. Για αυτό του το κατόρθωμα ανταμείφθηκε απο την πολιτεία με διώξεις. 
Απεβίωσε τον Απρίλιο του 1980. Το 1979 στήθηκε στην νότια πλευρά της Πύλης το μνημείο της μαχής, που φαίνεται στην πρώτη φωτογραφία, με πρωτοβουλία του Καθηγητή Μανωλκίδη.
 Ο Νικ.Παπανικολάου στο Βιβλίο του "Μεταξύ μας, 1941-44" αναφέρει οτι απαγορεύονταν στις εκδηλώσεις για την επέτειο της μαχής να αναφερθεί η λέξη αντίσταση, ΕΛΑΣ κτλ ενώ οι ίδιοι οι αγωνιστές που είχαν πολεμήσει στέκονταν παράμερα, αμίλητοι και αμέτοχοι. Το κλίμα αναφέρει οτι άλλαξε με την αναγνώριση της Εθν.Αντίστασης μετά το '81... 

Πηγές:
 -Ν.Παπανικολάου: Mεταξύ μας, 1941-44
 - Περιοδικό Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, Τεύχος 3
αναδημοσίευση από http://aneipwth-istoria.blogspot.com/

δικτυακές αναφορές στη μάχη της Πύλης
http://www.dervenoxoria.gr/ta-dervenoxoria/pyli
http://aristeroparathiro.pblogs.gr/2013/12/derbenohwria-ta-kamena-hwria.html
https://lastorianoncancella.wordpress.com/2013/01/01
http://www.nikost.gr/web4/Nikon0005.htm
http://www.rizospastis.gr/story.do?id=3677221
https://www.youtube.com/watch?v=ziY54qE96u0 (από 1:17 και εξής)

Εορτασμός παγκόσμιας ημέρας Τρίτης Ηλικίας


αιμοδοσία στα Οινόφυτα


Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Δήμου Τανάγρας


Κορίνεια 2015


4ος ηιμιμαραθώνιος


Οινόφυτα - Θεατρικός Σεπτέμβριος


4ο πολιτιστικό διήμερο στη Λιατανιώτισσα


Βραδιά Ωραίων Λέξεων & Μελωδικών Ρυθμών στο Σχηματάρι


Λαϊκή Βραδιά διοργανώνει ο Α.Ο. Κεραυνός Αγ. Θωμά


πανηγύρι στην Ασωπία


δημοψήφισμα: Δήμος Τανάγρας συνολικά

Εγγεγραμμένοι: 13949
Ψήφισαν: 10559
Έγκυρα: 9862
Άκυρα: 640
Λευκά:  57

ΟΧΙ:  67.18%  -  6625 ψήφοι

ΝΑΙ:  32.82%  -  3237 ψήφοι

δημοψήφισμα: ενότητα Τανάγρας

Εγγεγραμμένοι: 2850
Ψήφισαν: 2049
Έγκυρα: 1960
Άκυρα: 78
Λευκά: 11

ΟΧΙ:  58.47%  -  1146 ψήφοι

ΝΑΙ:  41.53%  -  814 ψήφοι

δημοψήφισμα: ενότητα Σχηματαρίου

Εγγεγραμμένοι: 4613
Ψήφισαν: 3789
Έγκυρα: 3513
Άκυρα: 258
Λευκά: 18

ΟΧΙ:  72.16%  -  2535 ψήφοι

ΝΑΙ:  27.84%  -  978 ψήφοι

δημοψήφισμα: ενότητα Οινοφύτων

Εγγεγραμμένοι: 4494
Ψήφισαν: 3281
Έγκυρα: 3054
Άκυρα: 206
Λευκά: 21

ΟΧΙ:  67.52%  -  2062 ψήφοι

ΝΑΙ:  32,48%  -  992 ψήφοι

δημοψήφισμα: ενότητα Δερβενοχωρίων

Εγγεγραμμένοι: 1992
Ψήφισαν: 1440
Έγκυρα: 1335
Άκυρα: 98
Λευκά: 7

ΟΧΙ:  66.07%  -  882 ψήφοι

ΝΑΙ:  33,93%  -  453 ψήφοι

100 Χρόνια Βασίλης Τσιτσάνης - 90 Μίκης Θεοδωράκης


αναργύρεια 2015


2η γιορτή παράδοσης, λαογραφίας & πολιτισμού


έκθεση ζωγραφικής & ψηφιδωτού από το ΚΕΔ


παραδοσιακοί χοροί από Κέντρο Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων


3o φολκλορικό φεστιβάλ 'Ροδέας Παράδοσις' 2015


3ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών


Χορευτικό Ασωπίας στο 1ο Αρβανίτικο Αντάμωμα στα Οινόφυτα

εκδήλωση για τα 30 χρόνια από τη κοίμηση του π. Σωτήρη Ανυφαντή στον Άγιο Θωμά

καλοκαιρινό πάρτυ από σύλλογο γονέων δημοτικού Αγ. Θωμά


εκδήλωση τιμής & μνήμης για τον π. Σωτήρη Ανυφαντή στον Άγιο Θωμά


Αγώνες στίβου 2015 στο Σχηματάρι


Παράξενοι Φτωχοί Στρατιώτες: Πρόσκληση σε παρουσίαση βιβλίου του Γιώργου Σαλεμήπεριβαλλοντική δράση στον Άγιο Θωμά


Ημερίδα για τη Σεξουαλική Κακοποίηση των Παιδιών


σέψου θετικά στο δήμο Τανάγρας


πρωτομαγιά στη Τανάγρα
Κυριακή του Πάσχα στο Άρμα


αιμοδοσία στα Οινόφυτα


αποκριάτικο γλέντι στον Άγιο Θωμά

Αποκριάτικο Γλέντι στον Άγιο Θωμά


Εμπορικος - Επαγγελματικος Συλλογος Δημου Ταναγρας


Βουλευτικές εκλογές | Δήμος Τανάγρας | Σταυροδοσία
Find It