Ασωπός: Υπάρχει Ελπίδα

Ασωπός - υπάρχει ελπίδα

3, 4 και 5 Ιουνίου
Πλαταιές
- Οινόφυτα - Ωρωπός

Το Κέντρο Ελικώνας σε συνεργασία με Εθελοντικές Δυνάμεις Σχηματαρίου – ΕΔΥΣ, Ινστιτούτο Αειφόρου Ανάπτυξης και πολιτισμού, Πολιτιστικό και Πνευματικό Κέντρο Δηλεσίου, Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγ.Θωμά, Πολιτιστικός Σύλλογος Λουτουφίου, ‘‘ΩΕΡΟΗ’’ Πολιτιστικός Σύλλογος Πλαταιών, Πολίτες για την Αειφορία, Σύλλογο πολιτιστικής Ανάπτυξης Λάϊος, Βιοζώ, Ομοσπονδια Συλώγων Ωρωπού, με την υποστήριξη των δήμων Θηβαίων και Ωρωπού, με την Αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής , της Περιφέρειας Αττικής - Περιφερικής ενότητας Ανατολικής Αττικής και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος – Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, σχεδιάζουν στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, 3, 4 και 5 Ιουνίου σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθεί από τις πηγές ως την εκβολή του ποταμού Ασωπού.

Ο Ασωπός ήταν ο Θεός των ποταμών, λατρευόταν για τα καθαρά του νερά και θεωρούνταν πατέρας των λαών που ζούσαν στις όχθες του.

Εδώ και χρόνια συντελείται ένα οικολογικό έγκλημα. Τόνοι βιομηχανικών λυμάτων διοχετεύονται κάθε χρόνο στα νερά του Ασωπού. Προεδρικό Διάταγμα του 1969 χαρακτήριζε τον Ασωπό αγωγό παροχέτευσης επεξεργασμένων λυμάτων εργοστασίων. Σήμερα, 42 χρόνια αργότερα, εκατοντάδες επιχειρήσεις εξακολουθούν να ρίχνουν τα λύματά τους στο ποτάμι χωρίς καμιά επεξεργασία.

Χημικές αναλύσεις δείχνουν ότι τα νερά του περιέχουν δηλητήρια σε ποσότητα μεγαλύτερη από τα όρια που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ολόκληρος ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής έχει μολυνθεί, υποβαθμίζοντας σημαντικά την ποιότητα του πόσιμου νερού και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Η αγροτική παραγωγή της περιοχής έχει πληγεί.

Πέρσι το καλοκαίρι οργανώσαμε ένα τριήμερο αφιερωμένο στον ποταμό. Πήραμε το πρώτο ελπιδοφόρο μήνυμα. Το ΥΠΕΚΑ αποχαρακτήρισε τον Ασωπό από Αγωγό Βιομηχανικών Λημμάτων.

Φέτος επιδιώκουμε να διακοπεί άμεσα η μόλυνση του ποταμού Ασωπού. Να κάνουμε πράξη την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο αποχαρακτήρισε τον Ασωπό από Αγωγό Βιομηχανικών Λημμάτων, κλείνοντας στη πηγή, τους παράνομους αγωγούς.

Οργανώνουμε συζητήσεις, δράσεις , εκδηλώσεις κάθε μέρα και σε διαφορετικό μέρος δίπλα στο ποτάμι:

3 Ιουνίου στις Πλαταιές – στην πηγή του Ασωπού,

4 Ιουνίου στο Οινόφυτα – δίπλα στο ποτάμι

5 Ιουνίου στον Ωρωπό – εκβολή του ποταμού.

Ας γίνουν οι ίδιες μας οι πράξεις μέρος της λύσης του προβλήματος.

Για τον Ασωπό υπάρχει ελπίδα, είμαστε όλοι Εμείς.

Θα είμαστε όλοι εκεί, γιατί ο αγώνας για τη σωτηρία του Ασωπού είναι υπόθεση όλων μας.

Ο Ασωπός πρέπει να ξαναπάρει το σκήπτρο του Θεού των Ποταμών και του Καθαρού Νερού, όπως του αρμόζει.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κέντρο Ελικώνας

KIN 6947600420

www.kentro-elikonas.gr

info@kentro-elikonas.gr

Βρείτε μας στο facebook

1 θέση ειδικού συνεργάτη με πτυχίο νομικής σχολής στο δήμο Τανάγρας

Ο Δήμαρχος Τανάγρας καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου (Τμήμα Προσωπικού) αίτηση συμμετοχής για την επιλογή του ειδικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07, δηλαδή:
1. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια
2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με
την ανωτέρω θέση.
4. Να είναι υγιείς και να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση.
5. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
6. Να έχουν, αποδεδειγμένη εμπειρία , γνώση και ενασχόληση σε σχετικά θέματα παροχής υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για την προώθηση των επιδιώξεων – στόχων – συμφερόντων του δήμου και την νομική επεξεργασία νομικών συμβάσεων του δήμου, συμβολαίων, συμβάσεων εργασίας και έργου, διακηρύξεων δημοπρασιών

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προσωπικού του δήμου ( Σχηματάρι , τηλ. 2262051100) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( 08:00 – 14:45 ).
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο δήμο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης.

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με τα καθήκοντα της θέσης του ειδικού συνεργάτη.

Στα ΚΕΠ αίτηση καταβολής χρηματικής αποζημίωσης


Οι πολίτες μπορούν να προσφεύγουν και στα ΚΕΠ, υποβάλλοντας αίτηση καταβολής χρηματικής αποζημίωσης, για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεών τους από τη Διοίκηση, αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, υπενθυμίζεται ότι βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από τις Δημόσιες υπηρεσίες, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τίθεται ο γενικός κανόνας, όλες οι υπηρεσίες να απαντούν σε αιτήματα πολιτών και να διεκπεραιώνουν τις σχετικές υποθέσεις, μέσα στην προθεσμία των 50 ημερών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία υποβολής τους στην υπηρεσία. Επισημαίνεται δε, ότι ο πολίτης αποκτά το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για την καταβολή πλήρους χρηματικής αποζημίωσης, εντός 60 ημερών, από την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας.


Πρόσκληση συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου για 25 Μαίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Σχηματάρι: 19-5-2011
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αρ. Πρωτ. : 8.095
Tαχ. Δ/νση: Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1
Ταχ. Κώδικας: 32009-ΣΧΗΜΑΤΆΡΙ
Τηλ. : 22620-51194

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.
Έδρες τους

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 11η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2011, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 του μήνα Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30΄ μ.μ.΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα:

ΘΕΜΑ 1o : «Περί ορισμού μελών Επιτροπής για εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου».
ΘΕΜΑ 2o : «Περί ορθής επανάληψης της με αρ. 103/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».
ΘΕΜΑ 3o : «Περί έγκρισης εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 199 του Δ.Κ.Κ., για καταστροφή παγίων».
ΘΕΜΑ 4o : «Περί εγκρίσεως του 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Δ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ».
ΘΕΜΑ 5o : «Περί εγκρίσεως υδροδότησης της εταιρείας : ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Α.Ε – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ, στη θέση Κοντίτα».
ΘΕΜΑ 6o : «Περί εγκρίσεως υδροδότησης της εταιρείας: ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧ-ΣΕΩΝ Α.Ε., επί της Λεωφόρου Σχηματαρίου- Δηλεσίου».
ΘΕΜΑ 7o : «Περί εγκρίσεως υδροδότησης της εταιρείας: ΑΝΚΟ- Γ. ΚΟΚΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., στη θέση Κοντίτα».
ΘΕΜΑ 8o : «Περί αίτησης παροχής νερού για βιομηχανική χρήση, της εταιρείας: ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ- ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΒΕΕ, στο Σχηματάρι».
ΘΕΜΑ 9o : « Περί εγκρίσεως υδροδότησης του Σταθμού Διοδίων της εταιρείας: ΝΕΑ ΟΔΟΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ».
ΘΕΜΑ 10o : «Περί αίτησης επιστροφής ποσού 3.000,00 € στην εταιρεία: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., στη θέση Πουσουλίκ ».
ΘΕΜΑ 11o : «Περί εγκρίσεως της με αριθμό 88/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου».
ΘΕΜΑ 12o : «Περί εγκρίσεως του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ».
ΘΕΜΑ 13o : «Περί εγκρίσεως Απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΛΕΣΙΟΥ».
ΘΕΜΑ 14o : «Περί εγκρίσεως Απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».
ΘΕΜΑ 15o : «Περί αντικατάστασης μέλους Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 16o : «Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: Ανάπλαση στη θέση ΠΥΡΓΟΣ στα Οινόφυτα ».
ΘΕΜΑ 17o : «Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρματος».
ΘΕΜΑ 18o : «Περί εγκρίσεως παραλαβής μελέτης με τίτλο : Συμπλήρωση φακέλου τροποποίησης- ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ».
ΘΕΜΑ 19o : «Σχετικά με έγκριση δαπάνης, για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Αγίου Κωνσταντίνου στο Κλειδί».
ΘΕΜΑ 20o : «Περί εγκρίσεως έκτακτης επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο: Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Σχηματαρίου».
ΘΕΜΑ 21o : «Περί εγκρίσεως έκτακτης επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο: Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Οινοφύτων».
ΘΕΜΑ 22o : «Περί εγκρίσεως έκτακτης επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο: Σχολική Επιτροπή ΕΠΑΛ Οινόης- Σχηματαρίου».
ΘΕΜΑ 23o : «Περί εγκρίσεως έκτακτης επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο: Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου Ασωπίας».
ΘΕΜΑ 24o : «Περί επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 25o : «Περί κατάρτισης Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου».
ΘΕΜΑ 26o : «Περί λήψης απόφασης για επιλογή πιστωτικού ιδρύματος, για την διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου».
Σχηματάρι, 19-5-2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γκίνης Ιωάννης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΩΗΒ-Μ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7529
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τελικός Υπογράφων: Αντιδήμαρχος - Βασίλειος Βλάχος -
Ημερομηνία Απόφασης: 12/05/2011
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/05/2011 13:21:46
Είδος Απόφασης: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Φορέας: Δήμος Τανάγρας
Απόφαση Αριθ. 227/2011

Ο Δήμαρχος Τανάγρας
Έχοντας υπόψη:
.......
.......
Αποφασίζει
Παρατείνουμε τη καταληκτική ημερομηνία των συμβάσεων μερικής απασχόλησης, που συνάφθηκαν την 01 Ιουνίου 201, μέχρι τη λήξη του προγράμματος, δηλαδή μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2011, με σκοπό την ολοκλήρωση δεκαοχτώ(18) μηνών. Η παράταση αφορά τους παρακάτω υπαλλήλους:
1. Δουμάνη Μαρία του Δημοσθένη(ΤΕ)
2. Κίτσιου Μαρια του Θωμά(ΔΕ)
3. Λαμπρακάκη Παρασκευή του Ηλία(ΔΕ)
4. Λιανού Ανθή του Αθανασίου(ΔΕ)
5. Σαμπάνη Δημήτριο του Χρήστου(ΔΕ)
6. Κατσάρα Ευαγγελία του Γεωργίου(ΥΕ)
7. Μπαλτά Αικατερίνη του Βασιλείου(ΥΕ)

Ο Δήμαρχος κ.α.α.
Ο Αντιδήμαρχος
Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων
Βασίλειος Βλάχος

Οδοιπορικό στον Άγιο Θωμά Τανάγρας

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε

Στις 4 Μαΐου 2011 πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε με αντικείμενο την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των 4 Δήμων - Μετόχων της επιχείρησης.
Αλιάρτου - Θηβαίων - Ορχομενού - Τανάγρας

Στην συνέχεια το νέο Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:
1. Νικολάου Σπυρίδων, Πρόεδρος , Δήμαρχος Θηβαίων
2. Γεωργίου Ευάγγελος, Αντιπρόεδρος, Δήμαρχος Τανάγρας
3. Ντασιώτης Γεώργιος, Μέλος, Δήμαρχος Αλιάρτου
4. Βαγενάς Δημήτριος, Μέλος, Αντιδήμαρχος Δήμου Ορχομενού
5. Στρατέλος Νικόλαος, Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θηβαίων
6. Φίλος Γεώργιος, Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θηβαίων
7. Χαλβατζής Σταμάτης, Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θηβαίων
8. Βουγέσης Γεώργιος, Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τανάγρας
9. Κόκαλης Γεώργιος, Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τανάγρας
10. Πελώνης Χρήστος, Μέλος, Αντιδήμαρχος Δήμου Αλιάρτου
11. Παναγιωτίδης Κλεάνθης, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων

Find It