Συμμετοχή του δήμου Τανάγρας στην Ωρα της Γης

Ο Δήμος Τανάγρας συμμετέχει στην Ώρα της Γης, μία παγκόσμια πρωτοβουλία της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

Για τέταρτη χρονιά φέτος σημαίνει η Ώρα της Γης. Όμως, δεδομένων των πρωτοφανών συνθηκών που μας δοκιμάζουν, θέλουμε να δώσουμε έναν ειδικό χαρακτήρα στην ελληνική συμμετοχή στην Ώρα της Γης του 2012.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 και ώρα 8.30μ.μ. ο Δήμος μας θα συσκοτίσει συμβολικά για μία ώρα κτίρια και χαρακτηριστικά σημεία του δήμου μας, παροτρύνοντας όλα τα νοικοκυριά του δήμου να ακολουθήσουν το παράδειγμα του και να σβήσουν τα φώτα τους για μία ώρα, συμμετέχοντας ενεργά στην Ώρα της Γης 2012.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είναι αναγκαίο να συμβάλλουμε σε αυτή την εκστρατεία ευαισθητοποίησης προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας, μην επιτρέποντας στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε να επισκιάσει τον σημαντικό στόχο: «Μπορούμε να σώσουμε το φυσικό Ελληνικό περιβάλλον». Αυτό είναι το δικό μας μήνυμα. Η Ελληνική φύση είναι το καταφύγιο μας και το εφαλτήριο της αισιοδοξίας μας.

Μπορούμε να το σώσουμε με απλές και ανέξοδες αλλαγές στην καθημερινότητά μας, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αφενός στους ηγέτες του κόσμου, ώστε να λάβουν μέτρα ενάντια στην κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αφετέρου ότι παρά τις δυσκολίες η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε περιβαλλοντικά θέματα, διεκδικώντας ένα καλύτερο φυσικό περιβάλλον, αποδεικνύοντας πως γνωρίζει καλά ότι το κλίμα του πλανήτη είναι στο δικό μας χέρι!

Σας θέλουμε και πάλι κοντά μας. Ακόμα περισσότερο φέτος που η Ώρα της Γης στέλνει αποφασιστικό μήνυμα συμμετοχής και αισιοδοξίας για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Το Σάββατο 31 Μαρτίου, στις 20:30, ενώνουμε τα μηνύματα και τις δυνάμεις μας και σβήνουμε τα φώτα για μια ώρα! Αυτό είναι το συνθηματικό μας για την επόμενη μέρα, μέρα συμμετοχής και δράσης.


Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τανάγρας 2/4/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Σχηματάρι: 28-3-2012
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Αρ. Πρωτ. :5385

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ

1) Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
2) Προς τον κ. Δήμαρχο.
3) Προς τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
4) Προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Έδρες τους
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 5η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2012, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 02 του μήνα Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:30΄ μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα.

Θέμα 1o : « Περί αποδοχής και κατανομής 3ης εντολής ΣΑΤΑ 2011».
Θέμα 2o : « Περί αποδοχής και κατανομής 4ης εντολής ΣΑΤΑ 2011».
Θέμα 3o : « Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009».
Θέμα 4o :«Περί ανακατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ».
Θέμα 5o :«Περί έγκρισης παραλαβής της “Προκαταρκτικής μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Τανάγρας 2011”».
Θέμα 6o : «Περί παράτασης εργασιών του έργου “Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στο Δ.Δ. Αγ. Θωμά”».
Θέμα 7o : « Περί παράτασης παράδοσης υλικών που αφορούν την “Προμήθεια πινακίδων σήμανσης”».
Θέμα 8o : « Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου “Περίφραξη γεώτρησης και δεξαμενής στο Κλειδί”».
Θέμα 9o : « Περί παράτασης εργασιών του έργου “Περίφραξη γεώτρησης και δεξαμενής στο Κλειδί”».
Θέμα 10o : « Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 52/2012 απόφασης του Δ.Σ.».
Θέμα 11o : « Περί συμμετοχής του Δήμου σε πλειοδοτικό διαγωνισμό του ΟΣΥ Α.Ε. ,για προμήθεια μεταχειρισμένου 12μετρου λεωφορείου».
Θέμα 12o : « Περί έγκρισης μελέτης εργασιών κτηματογράφησης που αφορούν τη μελέτη : “Μελέτη πολεοδόμησης πολεοδομικού συγκροτήματος Οινοφύτων βάσει υπάρχοντος εγκεκριμένου Γ.Π.Σ.”».
Θέμα 13o : « Σχετικά με αίτηση υδροδότησης της εταιρείας Ρούτης Στέφανος και ΣΙΑ Ο.Ε.».
Θέμα 14o: « Σχετικά με αίτηση υδροδότησης της εταιρείας CPI DOM Α.Ε.Β.Ε.».
Θέμα 15o : « Σχετικά με αίτηση υδροδότησης της εταιρείας CONTRUCK MECHANICA-Γ.Κ. ΣΦΑΝΤΟΣ Ε.Ε».
Θέμα 16o :« Περί έγκρισης δαπάνης φιλοξενίας των κατοίκων της Ιταλικής πόλης Pozzoleone».
Θέμα 17o :« Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Κ.Α.Π.Η.-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ”».
Θέμα 18o :« Περί έκδοσης εγγυητικής επιστολής του Ν.Π.Δ.Δ.“Κ.Α.Π.Η.-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ” για σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ».
Θέμα 19o :« Έγκριση προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Τ.».
Θέμα 20o :« Σχετικά με πρακτική εξάσκηση σπουδαστών ΤΕΙ».
Θέμα 21o :« Λήψη απόφασης για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Δήμο Τανάγρας».
Θέμα 22o :« Λήψη απόφασης για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Δήμο Τανάγρας».
Θέμα 23o :« Λήψη απόφασης για την απάλειψη οφειλής ύδρευσης ποσού 73,08 €, του κ. Χρυσοβέργη Ιωάννη, λόγω εξόφλησής του στα Ε.Λ.Τ.Α.».
Θέμα 24o :« Περί λήψεως απόφασης για την τριετή παράταση της μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το ΚΕΠ της ΔΕ Οινοφύτων».

Σχηματάρι, 28-3-2012
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Γκίνης Ιωάννης

Έκδοση Κάρτας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Σχηματάρι, 20 – 03 – 2012
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Γραφείο Δημάρχου
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Πρόγραμμα Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Τανάγρας

«Έκδοση Κάρτας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων»
Όσοι δικαιούνται βάσει κοινωνικών κριτηρίων την στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό εκδίδοντας την κάρτα ή την βεβαίωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα λειτουργίας, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ενδιαφέροντος
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Βεβαίωση Μόνιμης κατοικίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ)
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ) περί μη
υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δηλώσεως
6. Απόφαση υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου δημόσιου φορέα εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας
7. Κάρτα ανεργίας, εφόσον πρόκειται για ανέργους
8. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας, εφ’ όσον πρόκειται για Α.με.Ε.Α.
9. Βιβλιάριο Υγείας
10. Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας που γίνεται από Κοινωνικό Λειτουργό του φορέα λειτουργίας

Η αρμόδια υπηρεσία του φορέα είναι:
Κοινωνική Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ – Παιδικός Σταθμός – Δημοτικό Ωδείο Δήμου Τανάγρας»

Υπεύθυνη : Καναβάκη Μαίρη
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22620 – 51.119.
Η χρονική διάρκεια ισχύος της Κάρτας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων θα κυμαίνεται από 3 έως 12 μήνες με δικαίωμα παράτασης από την υπεύθυνη επιτροπή ελέγχου και λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε δικαιούχου καθώς σκοπός της βοήθειας είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης απόρων οικογενειών, ώστε, σε συνδυασμό με ένα συνολικό πρόγραμμα που καταρτίζεται για κάθε οικογένεια να είναι σε θέση σύντομα να στηρίζονται αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις.
Επιπλέον η Κάρτα εκτός από πρόσβαση στα προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου εξασφαλίζει και την ανωνυμία των δικαιούχων σημαντικό θέμα για μια μικρή κοινωνία όπως αυτή του Δήμου μας. Για το σκοπό αυτό η Κάρτα ή η Βεβαίωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων θα δύναται να αναγράφει εκτός από το όνομα του δικαιούχου και το όνομα ενός δεύτερου ατόμου που ο δικαιούχος θα έχει ορίσει ως εκπρόσωπο του με υπεύθυνη δήλωση. Το άτομο αυτό, το οποίο θα μπορεί να είναι μέλος της οικογένειας του δικαιούχου ή στενό φιλικό του πρόσωπο ή κάποιος εθελοντής, θα προμηθεύεταιπροϊόντα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο εκ μέρους του.
Για τους δικαιούχους – κατόχους κάρτας που δεν θα είναι σε θέση να παραβρίσκονται οι ίδιοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο λόγω ηλικίας ή άλλων ιδιαίτερων προβλημάτων θα αναλαμβάνει την μεταφορά των προϊόντων στο σπίτι τους το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Τανάγρας
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΑΠΗ – Παιδικός Σταθμός – Δημοτικό Ωδείο» Δήμου Τανάγρας
Γεωργίου Ευάγγελος
Αναστασίου Ιωάννης

Δημοτικό Συμβούλιο 19-3-2012, Δήμος Τανάγρας

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 5η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2012, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 του μήνα Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα αι ώρα 08:00΄ μ.μ.,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα.

Θέμα 1ο : « Περί λήψης απόφασης, για κινητοποιήσεις σχετικά με τα θέματα περιβάλλοντος του Δήμου Τανάγρας ».
Θέμα 2ο : « Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου Τανάγρας».
Θέμα 3ο : « Περί έγκριση δαπάνης, σχετικά με τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου».
Θέμα 4ο :«Περί καθορισμού εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου».
Θέμα 5ο : « Περί δικαιώματος βοσκής έτους 2012».
Θέμα 6ο : « Περί έγκρισης της με αρ. 01/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας», με την οποία εγκρίνεται ο απολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό έτος 2011».
Θέμα 7ο : « Περί έγκρισης της με αρ. 11/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Ασωπίας», με την οποία εγκρίνεται ο απολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. για το α΄ εξάμηνο οικονομικού έτους 2011».
Θέμα 8ο : « Περί λήψης απόφασης, για τη συμμετοχή του Δήμου σε πλειστηριασμό αστικών λεωφορείων (ΕΘΕΛ)».

Σχηματάρι, 15-3-2012

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Γκίνης Ιωάννης

Πρόσκληση σε εκδήλωση για την προώθηση της Βιομηχανικής Συμβίωσης

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
Λιβαδειά 14 Μαρτίου 2012

Θέμα: Πρόσκληση σε εκδήλωση για την προώθηση της Βιομηχανικής Συμβίωσης

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες
Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος σας προσκαλεί στην εκδήλωση για την προώθηση της Βιομηχανικής Συμβίωσης την Τρίτη 20 Μαρτίου 2012 και ώρα 14.30 στο Κέντρο Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων.
Τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια της Περιφέρειας εστιάζεται ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση σημαντικών περιβαλλοντικών και οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν διάφοροι βιομηχανικοί κλάδοι αναφορικά με τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων καθώς και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της περιοχής μας.
Η Περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας έχοντας σαν στρατηγικό άξονα την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στις βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια, συμμετέχει ως συντονιστής - εταίρος σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο έργο: SYMBIOSIS Ανάπτυξη γνωστικών διαδικτυακών υπηρεσιών για την προώθηση προηγμένων δικτύων Βιομηχανικής Συμβίωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+ το οποίο αναπτύσσει δράσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Πράσινη Ανάπτυξη. Το έργο αυτό περιλαμβάνει ως στρατηγικούς εταίρους εταιρείες με μεγάλη πείρα στη δημιουργία ενός συμβατικού δικτύου στη Μεγάλη Βρετανία, με πολλαπλά οφέλη για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και προς όφελος της προστασίας του περιβάλλοντος.
Ως Βιομηχανική Συμβίωση μπορεί να οριστεί η ανταλλαγή υπηρεσιών, πόρων και ενδιάμεσων προϊόντων δημιουργώντας μια αλυσίδα νέων συνεργατών σε φορείς της Βιομηχανίας προκειμένου να δημιουργήσει νέες αξίες,, να μειώσει το κόστος της παραγωγής με ταυτόχρονη βελτίωση του περιβάλλοντος αξιοποιώντας τα βιομηχανικά απόβλητα.
Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, η Βοιωτία οραματίζεται να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση της Βιομηχανικής Συμβίωσης στην Ελλάδα δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των βιομηχανικών κλάδων της Βοιωτίας. Το δίκτυο αυτό θα εξυπηρετείται από μια δικτυακή πλατφόρμα.
Μέσα από αυτήν την εκδήλωση, που υποστηρίζεται από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδος, οι εκπρόσωποι των βιομηχανιών θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για την Βιομηχανική Συμβίωση και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να την εντάξουν στις διαδικασίες της παραγωγής τους, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που θα τους παρέχει το υπό δημιουργία Βιομηχανικό Συμβιωτικό δίκτυο της Περιφέρειας. Θα μπορούν:
Να αξιοποιήσουν μια νέα αναπτυσσόμενη μέθοδο διαχείρισης και περιορισμού της βιομηχανικής ρύπανσης.
Θα έχουν τη δυνατότητα με την αξιοποίηση της δικτυακής πλατφόρμας να γίνει ανταλλαγή υλικών και αποβλήτων εξοικονομώντας πρώτες ύλες, ενέργεια και νερό.
Δεδομένου του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θεματολογία της εκδήλωσης στο πλαίσιο των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων και της διεθνούς οικονομικής κρίσης που πλήττουν ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ευελπιστούμε στη συμμετοχή σας στη συνάντηση αυτή

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Κλέαρχος Περγαντάς

Find It