συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου δήμου Τανάγρας 29-2-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Tαχ. Δ/νση: Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1
Αρ. Πρωτ. : 3.243
Σχηματάρι: 23-02-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 3η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2012, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ.΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα.

Θέμα 1 : « Περί έγκρισης εκτέλεσης εργασίας ηλεκτρονικής επεξεργασίας των κειμένων των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2012».
Θέμα 2 :«Περί λήψης απόφασης, για την αναγκαιότητα της κατασκευής κεντρικού Διϋλιστηρίου , για την υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Τανάγρας».
Θέμα 3 : «Περί αποδοχής ποσού 31.316,76 € για κατασκευή κερκίδων στο Δημοτικό Στάδιο Σχηματαρίου».
Θέμα 4 : «Περί παράτασης της σύμβασης μίσθωσης του ολοήμερου Τμήματος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου».
Θέμα 5 : «Περί ψήφισης υπερωριών, των εργαζομένων στην Υπηρεσία Ύδρευσης- Αποχέτευσης ».
Θέμα 6 : «Περί έγκρισης της με αρ. 47/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: « Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών».
Θέμα 7 : «Περί έγκρισης παροχής νερού, στην εταιρεία METRO AEBE, στα Οινόφυτα».
Θέμα 8 : «Περί έγκρισης κατασκευής αποχέτευσης, στην εταιρεία METRO AEBE, στα Οινόφυτα».
Θέμα 9 : «Περί έγκρισης παροχής νερού στην εταιρεία ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε., στα Οινόφυτα».

Σχηματάρι, 23-02-2012

Στήριξη των εμπερίστατων οικογενειών στον Άγιο Θωμά

Δήμος Τανάγρας
Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά
Στηρίζουμε τις εμπερίστατες οικογένειες του χωριού μας.
Συγκεντρώνουμε αναγκαία τρόφιμα, χαρτικά, καθαριστικά:

 • στη κοινότητα κάθε Τρίτη 20:00-21:30
 • στο ΚΑΠΗ κάθε Πέμπτη 10:00-12:00 π.μ.
Παράλληλα μπορείτε να αγοράζετε είδη από τα παντοπωλεία Στέρπη και Παπαμήτρου, να τα αφήνετε σε ειδικούς χώρους σε αυτά και το τοπικό συμβούλιο θα τα παραλάβει.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Σε ισχύ τίθεται και πρόγραμμα καταγραφής ανέργων του χωριού με στόχο τη κωδικοποίηση των ειδικεύσεων και τη συλλογική βοήθεια και υποστήριξη στην εξεύρεση εργασίας.
Για το λόγο αυτό, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε ειδικό πληροφοριακό δελτίο, διαθέσιμο στο κοινοτικό κατάστημα κάθε Τρίτη 20:00-21:30 ή να το κατεβάσετε από το διαδίκτυo www.agiosthomas.eu και να το αποστείλετε συμπληρωμένο κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tkagiouthoma@tanagra.gr

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Τανάγρας - 21/2/2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σχηματάρι , 17 Φεβρουαρίου 2012
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2879

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλώ στην 6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, που θα γίνει στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

 1. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 2.124,40€ σε βάρος του Κ.Α. 02.35.6692 με τίτλο: «Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων» για την πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια φυτών-δενδριλλίων, στο δικαιούχο ΦΥΤΩΡΙΑ- ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ.ΤΣΑΚΙΡΗΣ.
 2. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 2.713,37€ για την πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου, στο δικαιούχο ΤΡΙΚΚΗ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, μηνός Ιανουαρίου 2012.
 3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 136,56€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6223 με τίτλο: « Κινητή τηλεφωνία» για την πληρωμή λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας για το έργο της ύδρευσής (Δ.Ε.Δερβενωχωρίων), στο δικαιούχο COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. .
 4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 7.200,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6662.02 με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών » για την πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια αδρανών υλικών, στο δικαιούχο ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Α.Ε. .
 5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.330,61€ σε βάρος του Κ.Α.02.25.6633 με τίτλο: « Προμήθεια χημικού υλικού(Απολυμαντικά,χημικά κ.λ.π.)» για την πληρωμή της δαπάνης για την προμήθεια χημικού υλικού, στο δικαιούχο LUBRICO-Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ Ε.Π.Ε. .
 6. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 5.936,65€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6662.01 με τίτλο: « Προμήθεια ασφάλτου » για την πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια ασφαλτομίγματος, στο δικαιούχο ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ.
 7. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 4.302,55€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6662.03 με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδέματος» για την πληρωμή της δαπάνης για την προμήθεια σκυροδέματος, στο δικαιούχο Σκυρόδεμα Ε.Π.Ε. .
 8. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 19.916,82€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7323.29 με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Σχηματαρίου» για την εξόφληση του 8ου Λογαριασμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ Δ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ».
 9. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 7.456,97€ σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8116.06 με τίτλο: «Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας 2011» για την πληρωμή οφειλής για την προμήθεια αμμοχάλικου, στο δικαιούχο ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Α.Ε., μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2011 .
 10. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 5.817,57€ σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8116.06 με τίτλο: «Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας 2011» για την πληρωμή οφειλής για την προμήθεια ασφαλτομίγματος, στο δικαιούχο ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ, μηνός Δεκεμβρίου 2011.
 11. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.545,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8116.06 με τίτλο: «Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας 2011» για την πληρωμή οφειλής για την προμήθεια χημικών υλικών, στο δικαιούχο LUBRICO-Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ Ε.Π.Ε., μηνός Δεκεμβρίου 2011 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΛΟΣ

Παρέμβαση Λοβέρδου για τον Ασωπό

Με καθυστέρηση ετών παρεμβαίνει το υπουργείο Υγείας στην ρύπανση του Ασωπού ποταμού από τις βιομηχανικές δραστηριότητες, θέτοντας σε εφαρμογή υγειονομική διάταξη, με την οποία θα παρακολουθούνται στενά και θα ελέγχονται οι ρυπογόνες δραστηριότητες για να προστατευτεί η δημόσια υγεία.

Για πρώτη φορά μάλιστα ξεκινά να λειτουργεί παρατηρητήριο επιδημιολογικής επιτήρησης στο Κέντρο Υγείας στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη αναπνευστικών, δερματικών ή άλλων νοσημάτων, καθώς επίσης και νεοπλασιών, τόσο στον πληθυσμό, όσο και στους εργαζομένους σε συνεργασία με τους αρμόδιους ιατρούς εργασίας.

Η παρέμβαση του υπουργείου συμπίπτει με την δημοσιοποίηση των ελέγχων του ΕΦΕΤ για βαρέα μέταλλα σε τρόφιμα στην περιοχή της Βοιωτίας που δεν ενοχοποιούν την βιομηχανία αν και τα ευρήματα εγείρουν πολλά ερωτήματα από πολίτες και επιστήμονες λόγω της εκτεταμένης ρύπανσης στην περιοχή αλλά και των δειγματοληπτικών ελέγχων σε αγωγούς εταιρειών που εμφανίζουν πολύ υψηλά ποσοστά χρωμίου έως και 50 φορές πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια!

Με την υγειονομική διάταξη προβλέπεται ότι:
-Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας και κυρίως το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και της Περιφέρειας, θα διενεργούν ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, ενδεικτικά ανά δύο ή τρεις μήνες, ελέγχους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και θα επιβάλουν κυρώσεις στις εταιρείες για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

- Η παρακολούθηση της προσαρμογής των ρυπαντών στις κείμενες διατάξεις, αναφορικά με τις εκάστοτε θεσμοθετημένες ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές εξασθενούς χρωμίου. Οι αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου και το ΚΕΕΛΠΝΟ παρακολουθούν τα διεθνή υγειονομικά πρότυπα και προτείνουν στον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τη θέσπιση των αυστηρότερων ανωτάτων επιτρεπτών ορίων της τιμής του εξασθενούς χρωμίου, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, προκειμένου να αποφευχθεί η βλάβη της υγείας του γενικού πληθυσμού.

- Η ενεργή συμμετοχή των αρμοδίων διευθύνσεων του υπουργείου και του ΚΕΕΛΠΝΟ, στα έργα απορρύπανσης για τον Ασωπό, τα οποία θα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους φορείς.

- Η συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου στις υδρογεωλογικές μελέτες που πραγματοποιούνται αρμοδίως κατόπιν ανάθεσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη ρύπανση σε υπόγειους υδροφορείς και οι επιπτώσεις που θα έχει αυτή στη δημόσια υγεία.

- Η συμμετοχή του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας και του ΚΕΕΛΠΝΟ στους ελέγχους που θα διενεργούνται από μικτά κλιμάκια των συναρμόδιων Υπουργείων και της Περιφέρειας για τη διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων που εμπεριέχουν εξασθενές χρώμιο, προκειμένου να προληφθούν οι διαπιστωμένες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από την υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων, η οποία θα επιφέρει τις κυρώσεις και τις ποινές του αρθ.2 της παρούσας.

-Τη διενέργεια αλλεργιολογικών εξετάσεων στον πληθυσμό της περιοχής και την άμεση στελέχωση του παρατηρητηρίου επιδημιολογίας στο Σχηματάρι με εξειδικευμένο προσωπικό (ιατρικό προσωπικό με εξειδίκευση στην πνευμονολογία-παιδοπνευμονολογία, αλλεργιολογία, δερματολογία, ογκολογία), που θα διατεθεί από το ήδη υπάρχον στο ΚΕΕΛΠΝΟ προσωπικό, καθώς επίσης και τον περαιτέρω εξοπλισμό του με κάθε αναγκαίο για αυτό όργανο.

Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Τανάγρας 8 Φεβ. 2012

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 2η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2012, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 08 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ.΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα.

Θέμα 1ο : «Περί αντικατάστασης Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τανάγρας.».
Θέμα 2ο : «Περί παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας.».
Θέμα 3ο : «Έγκριση δαπάνης για τις τοπικές εορτές των Πολιούχων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Τανάγρας για το 2012».
Θέμα 4ο : «Περί διαγραφής των τελών ύδρευσης, από τους Χρηματικούς Καταλόγους έτους 2012, λόγω πληρωμής.».
Θέμα 5ο : «Περί ανανέωσης εγγυητικής επιστολής.».
Θέμα 6ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Διάστρωση αγροτικών οδών με 3Α.».
Θέμα 7ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Σκυροδέτηση οδών στο Δήλεσι.».
Θέμα 8ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Παραλλαγή δικτύου ύδρευσης στο Δήλεσι.».
Θέμα 9ο : «Έγκριση υποβολής φακέλου έργου «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας με την ΕΥΔΑΠ -ΦΑΣΗ Α’ -Κατασκευή διυλιστηρίου-δεξαμενής και λοιπών εγκαταστάσεων ύδρευσης από ΕΥΔΑΠ» στο ΕΣΠΑ.».
Θέμα 10ο : «Έγκριση υποβολής φακέλου έργου «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης που θα μεταφέρει το διυλισμένο νερό από το διυλιστήριο Δ.Δ. Αγ. Θωμά στο Δ.Δ. Κλειδίου».».
Θέμα 11ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Αγίου Θωμά».».
Θέμα 12ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιΐα Αγ. Θωμά- Συντήρηση και επέκταση οδικού δικτύου στη βιομηχανική περιοχή (Οινόφυτα)».».
Θέμα 13ο : «Σχετικά με την αίτηση υδροδότησης της βιοτεχνίας ΑΦΟΙ ΚΕΪΒΑΝΙΔΗ Ο.Ε.».
Θέμα 14ο : «’Εγκριση για παράταση σύμβασης, με βάση την αρ. 11.607/27-06-2011 σύμβαση, για την “Προμήθεια Χημικού Υλικού”.».
Θέμα 15ο : «’Εγκριση για παράταση σύμβασης, με βάση την αρ. 14.632/12-08-2011 σύμβαση, για την “Προμήθεια Σκυροδέματος”.».
Θέμα 16ο : «’Εγκριση για παράταση σύμβασης, με βάση την αρ. 18.714/17-10-2011 σύμβαση, για την “Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Για Την Συντήρηση Δημ. Φωτισμού”.».
Θέμα 17ο : «’Εγκριση για παράταση σύμβασης, με βάση την αρ. 12.871/14-07-2011 σύμβαση, για την “Προμήθεια Ασφάλτου”.».
Θέμα 18ο : «’Εγκριση για παράταση σύμβασης, με βάση την αρ. 11.800/29-06-2011 σύμβαση, για την “Προμήθεια Αδρανών Υλικών”.».
Θέμα 19ο : «’Εγκριση για παράταση σύμβασης, με βάση την αρ. 19084/30-05-2011 σύμβαση, για την “Προμήθεια Γάλακτος”.».
Θέμα 20ο : «Περί ορισμού εκπροσώπων, για την συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 3 παρ.6 του Π.Δ. 51/06, σχετικά με τις λαϊκές αγορές.».
Θέμα 21ο : «Περί ορισμού Επιτροπής, για την αγορά οικοπέδου στη Τοπική Κοινότητα Άρματος.».
Θέμα 22ο : «Περί ορισμού Επιτροπής, για την αγορά οικοπέδου στη Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά .».
Θέμα 23ο : «Περί μονοδρόμησης και απαγόρευσης φορτηγών άνω των 8 τόνων στην οδό Σταύρου Σκλιά στην Δημοτική Κοινότητα Οινοφύτων ».
Θέμα 24ο : «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών που διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.».
Θέμα 25ο : «Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών που διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.».
Θέμα 26ο : «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προσφορών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών που διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.».
Θέμα 27ο : «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών , για προμήθειες που διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.».
Θέμα 28ο : «Συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών, για παροχή εργασιών και υπηρεσιών, έως 35.216,43 ευρώ.».
Θέμα 29ο : «Συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών, για παροχή εργασιών και υπηρεσιών,από 35.216,43 ευρώ έως 58.694,06 ευρώ.».
Θέμα 30ο : «Συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών, για παροχή εργασιών και υπηρεσιών,άνω των 58.694,06 ευρώ.».
Θέμα 31ο : «Περί λήψης απόφασης για ληξιπρόθεσμες οφειλές, που αφορούν τέλη αποχέτευσης της Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων».
Θέμα 32ο : «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.Τ.».
Θέμα 33ο : «Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της ΔΗ.Κ.Ε.Τ.».
Θέμα34ο : «Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού της ΔΗ.Κ.Ε.Τ.».
Θέμα 35ο:«Έγκριση Κανονισμού Εργασιών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Τ.».
Σχηματάρι, 02-02-2012

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Τανάγρας

Το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, δημιουργεί θέσεις εργασίας για ανέργους οι οποίοι μπορούν να λαμβάνουν για πέντε μήνες μηνιαίο επίδομα κοινωνικής εργασίας 625 ευρώ .

Για το Δήμο Τανάγρας και συνολικά προβλέπονται:

Μέσω ΙΝΕ ΓΣΕΕ και σύμπραξη του Δήμου 70 θέσεις στον δήμο.
Μέσω ΙΝΕ ΓΣΕΕ και σύμπραξη της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ 10 θέσεις συνολικά για τους δήμους Θηβαίων, Τανάγρας, Αλιάρτου.
Μέσω ΙΝΕ ΓΣΕΕ και σύμπραξη του ΔΟΘ 30 θέσεις όλοι δήμοι.
Μέσω Συλλόγου Γονέων ΑΜΕΑ και σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 42 θέσεις όλοι δήμοι.
Ημερίδα Αγροτικού Ενδιαφέροντος στο Άρμα

Ο Δήμος Τανάγρας την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιήσει στην Τοπική Κοινότητα Άρματος (αίθουσα πρώην Δημαρχείου) στα πλαίσια στήριξης της αγροτικής οικονομίας της περιοχής και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Ημερίδα Αγροτικού Ενδιαφέροντος.

Η ημερίδα θα εστιάσει στα παρακάτω θέματα:

1. Αξιοποίηση της Βιομάζας
Ομιλητής: Μπαράκος Νικόλαος – Χημικός

2. Αγροτική Δικτύωση και Επιχειρηματικότητα-Από το χωράφι…στο ράφι των αγροτών.
Ομιλητής: Σάρρος Ιωάννης – Τεχν. Γεωπονίας, Μέλος του φορέα δικτύωσης αγροτικών επιχειρήσεων και καινοτομίας.

Στα ΚΕΠ από 1η Φεβρουαρίου η καταγραφή των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Σχηματάρι, 23 – 01 – 2012
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στα ΚΕΠ από 1η Φεβρουαρίου η καταγραφή των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων

Η καταγραφή όσων δικαιούνται επιδόματα αναπηρίας ή άλλα προνοιακά επιδόματα θα γίνει μέσω των ΚΕΠ, από την 1η Φεβρουαρίου έως τη 16η Μαρτίου, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ντίνου Ρόβλια και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μάρκου Μπόλαρη.

Συγκεκριμένα, καλούνται να καταγραφούν οι δικαιούχοι επιδόματος αναπηρίας (τυφλότητας, κωφαλαλίας, τετραπληγίας, παραπληγίας, ακρωτηριασμού σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και ανασφάλιστους, βαριάς νοητικής καθυστέρησης, εγκεφαλικής παράλυσης, βαριάς αναπηρίας, συγγενoύς αιμολυτικής αναιμίας, συγγενούς αιμορραγικής διάθεσης, ΣΕΑΑ, νόσου του Χάνσεν και επιδόματος κίνησης), επιδόματος απροστάτευτων ανηλίκων, επιδόματος ομογενών, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ και διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων.

Η καταγραφή θα πραγματοποιηθεί, για την συνέχιση της καταβολής τους.

Τα ΚΕΠ, όπως αναφέρεται στην απόφαση, είναι αρμόδια αποκλειστικά και μόνο για την καταγραφή των δικαιούχων επιδομάτων. Για τη διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας συμπληρώνεται ηλεκτρονική αίτηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ.

Ο δικαιούχος επιδόματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταγραφή του, υποχρεώνεται να επιδείξει τα παρακάτω έγγραφα στον υπάλληλο του ΚΕΠ:

 • Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του.
 • Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2010 ή 2011 ή βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
 • Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
 • Επίδειξη της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμών ή αντίστοιχης κάρτας του λογαριασμού ή απλού φωτοαντίγραφου αυτών, που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα ή γραφείο ταχυδρομικών επιταγών (ΕΛΤΑ) με δικαίωμα επιλογής από τον δικαιούχο, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN.
 • Αναγνωριστική απόφαση δικαιούχου του δήμου ή περιφέρειας σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος.
 • Απόκομμα πληρωμής επιδόματος από τα ΕΛΤΑ για όσους δικαιούχους το διαθέτουν.

Τα ΚΕΠ του Δήμου μας θα εξυπηρετούν καθημερινά από τις 08:00 έως τις 13:00 ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επώνυμο τους. Συγκεκριμένα από Α έως Ι μεταξύ 01-02-2012 έως 15-02-2012, από Κ έως Ο από 16-02-2012 έως 29-02-2012 και από Π έως Ω μεταξύ 01-03-2012 έως 16-03-2012.


Find It