Σχέδιο Εξυγίανσης Ασωπού από τη Περιφέρεια Στερεάς

Στο περιφερειακό συμβούλιο που έλαβε χώρα στα Οινόφυτα ο περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης ανέλυσε την πρόταση της περιφέρειας, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

  • Σύσταση του Ειδικού Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ)
  • Διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού σε επιλεγμένες περιοχές για την διερεύνηση-καταγραφή της ρύπανσης και την αντιμετώπισή της
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος αντιμετώπισης της ρύπανσης από εξασθενές χρώμιο σε συγκεκριμένη περιοχή
  • Δημιουργία του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος
  • Κατάρτιση πλήρους Βιομηχανικού και Περιβαλλοντικού Μητρώου
  • Μελέτη οριοθέτησης της κοίτης του ποταμού
  • Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης
  • Δημιουργία Κέντρου Προαγωγής Υγείας της Περιφέρειας στον Δήμο Τανάγρας
  • Σύσταση μόνιμης επιτροπής δημόσιας διαβούλευσης για τον Ασωπό

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία από τη Μικτή Χορωδία Αγίου Θωμά


Χριστούγεννα στην πλατεία - Σχηματάρι


Οι αντιδράσεις για το εξασθενές χρώμιο στον Ασωπό

Προς :                                                                                                          Αθήνα 01/12/2015
Κο Βασίλειο  Περγάλια                                                                                 Αρ.Πρωτ.:7991
Δήμαρχο Τανάγρας
Κοινοποίηση :
1)Κο Κων/νο Μπακογιάννη
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
2)Κα Φανή  Παπαθωμά
Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
======================================================================
Κύριε Δήμαρχε ,
Θέλαμε  να πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπίζατε τις εθελοντικές προσπάθειες του ΠΑΚΟΕ
-λειτουργεί 36 συνεχή χρόνια –για την δική σας ενημέρωση  και των δημοτών σας,
καλοπροαίρετα και συνεργατικά, και  όχι κουκουλώνοντας τα προβλήματα .
Για αυτό σας επιστρέφουμε τις «ανακρίβειες» που χαρακτηρίζετε τις έρευνες του ΠΑΚΟΕ,
Θα σας αποδείξουμε ότι (αυτές) ανήκουν  αποκλειστικά σε σας  μαζί με τις όποιες ευθύνες
όχι μόνο πολιτικές αλλά και ποινικές, ταυτόχρονα με την διαχρονική εγκληματική αμέλεια της ΔημοτικήςΑρχής σε βάρος των κατοίκων του Δήμου που είσθε ενάμισι χρόνο Δήμαρχός τους.
Και αυτό γιατί με το έγγραφο σας στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που υπογράφετε στις
22/10/2015, αποδεχόσαστε πλήρως την ανυπαρξία συστήματος ελέγχου των απόβλητων
βιομηχανιών ,προτείνοντας συγκεκριμένες μελλοντικές δράσεις εντοπισμού των ρυπάντων.
Η Καλλικράτεια δομή του Δήμου σας, δείχνει την εικόνα της πλήρους εγκατάλειψης της
Τανάγρας, όσον αφορά την υδροληψία και την ποιότητα του νερού ανθρώπινης  κατανάλωσης, παρότι ο Δήμος φέρνει το όνομα της .
Από τα γραφόμενα σας  φαίνεται ότι όλα βαίνουν καλώς, και έτσι το Συμβούλιο της Επικρατείας κακώς πήρε την απόφαση για τις εγκληματικές πράξεις των Βιομηχάνων σε βάρος
του περιβάλλοντος ,και  την αδράνεια αφενός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αφετέρου της Πολιτείας (συνημμένα 1 & 2) .
Το ότι το σύνολο του Δήμου θα … υδροδοτείται από το 2016 από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ,
το έχουμε διαβάσει και ακούσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, συνεπώς μέχρι τότε
το νερό που πληρώνουν οι Δημότες σας είναι αμφιβόλου ποιότητας . Εάν συνέβαινε το αντίθετο
τότε γιατί τόσα έξοδα και γιατί η σύνδεση με την ΕΥΔΑΠ.
Στη (2) παράγραφό του εγγράφου  σας  αναφέρετε ότι βάσει της ΚΥAΥ2/2600/2001 έχετε υπογράψει σύμβαση με ένα από τα  κορυφαία εργαστήρια (συνημμένα 3 &4 ) για τις αναλύσεις του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου. Όμως τα « Αναλυτικά εργαστήρια » τα έχουμε καταγγείλει και για αυτό έχει παρέμβει εισαγγελέας .Είναι λοιπόν σίγουρο ότι τα εργαστήρια αυτά είναι κορυφαία στην … διαπλοκή .
Όμως η ουσία είναι ότι βασική παράμετρος όπως το εξασθενές χρώμιο, που έπρεπε τουλάχιστον σε περιοχές όπως η Τανάγρα, Ασωπεία,  Άρμα και Καλλιθέα ,να πραγματοποιούνται αναλύσεις τουλάχιστον  μια φορά το μήνα ,αυτό δεν γίνεται καθόλου.
1
Και για να το «κουκουλώσετε» κάνατε αναλύσεις ,μόνο στο Σχηματάρι που όπως γράφετε
το νερό είναι της ΕΥΔΑΠ (αδιύλιστο ).
Όπως γνωρίζετε πολύ καλά το κείμενο στο έγγραφο σας  της  (2) παραγράφου , αφενός «ξεπλένει» όλα τα  προβλήματα της βιομηχανικά επικίνδυνα ρυπασμένης περιοχής (όπως έχει
αποδείξει το συνεργαζόμενο με σας Ινστιτούτο « Αθανάσιος Παντελόγλου» με τους υψηλούς καρκίνους στα Οινόφυτα  στην παράγραφο 4 των παρατηρήσεων του για τον Ασωπό (19/10/2015) αναφέρει ότι η KΥA του 2010 που ορίζει όριο  του εξασθενούς χρωμίου τα 3 μg/l στα απόβλητα να γίνει χειρότερη και το όριο στο πόσιμο νερό να γίνει 0 μg/l  θέση που αγωνιζόμαστε ως ΠΑΚΟΕ και διεκδικούμε από το 2007.
Το εξασθενές χρώμιο αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ρύπανσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, καθώς έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ότι είναι καρκινογόνος και μεταλλαξογόνος ένωση. Ο εντοπισμός του σε μεγάλες συγκεντρώσεις σε φυσικά ύδατα είναι αποτέλεσμα βιομηχανικής δραστηριότητας. Στην Ελλάδα, από το 2007, είναι γνωστή η ρύπανση του Ασωπού ποταμού και των γύρω περιοχών σε εξασθενές χρώμιο, εξαιτίας της έντονης βιομηχανικής δραστηριότητας στην περιοχή. Πολύ υψηλές συγκεντρώσεις έχουν ανιχνευθεί κατά καιρούς σε νερά από γεωτρήσεις, καθώς και σε επιφανειακά ύδατα των περιοχών κοντά στη βιομηχανική ζώνη Οινοφύτων και Σχηματαρίου. Το ανώτατο επιτρεπτό όριο για το ολικό χρώμιο στο νερό είναι τα 50 μg/l παγκοσμίως, ωστόσο σύμφωνα με την ΚΥΑ του/2010, το ανώτατο όριο Cr(VI) στο σημείο εξόδου των αγωγών λυμάτων των βιομηχανιών είναι τα 3 μg/l,οπότε στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι μηδέν.
Το ΠΑΚΟΕ διεξήγαγε έρευνα λαμβάνοντας τυχαία δείγματα από διάφορα σημεία των περιοχών Ωρωπού, Τανάγρας και Εύβοιας, όπου είναι γνωστά τα προβλήματα ρύπανσης από Cr(VI). Ο φωτομετρικός προσδιορισμός εξασθενούς χρωμίου έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο 7196A της EPA, και τα αποτελέσματα εκφράζονται σε μονάδες μέτρησης μg/l. Τα δείγματα όπως προκύπτει από τα σημεία δειγματοληψίας αλλά και από τα στοιχεία για την υδροδότηση των περιοχών που δόθηκαν από το δήμο, ήταν είτε νερά που προέρχονταν από γεωτρήσεις, είτε νερά από το Μόρνο (ΕΥΔΑΠ), τα οποία όμως ήταν αδιύλιστα. Η ανίχνευση λοιπόν εξασθενούς χρωμίου είναι αναμενόμενη, ειδικά στα δείγματα που αφορούν γεωτρήσεις. Από τα στοιχεία που δόθηκαν από το δήμο, προκύπτει ότι η παράμετρος του εξασθενούς χρωμίου δεν ελέγχεται παρά μόνο σε δυο σημεία, τα οποία δεν αφορούν νερό γεωτρήσεων, και πραγματοποιούνται μόνο δυο φορές το χρόνο.
Σχετικά με την ύπαρξη παθογόνων μικροοργανισμών σε δείγματα του νερού στο δήμο Τανάγρας, η δειγματοληψία έγινε τηρώντας αυστηρά τα πρωτόκολλα δειγματοληψίας δειγμάτων που προορίζονται για μικροβιολογική ανάλυση. Όπως επισημάνθηκε και από το δήμο Τανάγρας, συγκεντρώσεις κολοβακτηριδίων και άλλων συναφών μικροοργανισμών ανιχνεύονται όταν δεν είναι επαρκής η χλωρίωση του νερού. Από τις αναλύσεις υπολειμματικού χλωρίου που έγιναν από το ΠΑΚΟΕ, προκύπτει ότι σε κανένα από τα δείγματα του δήμου Τανάγρας δεν ανιχνεύθηκε συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου μεγαλύτερη από 0,1 mg/l, επομένως υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων των μικροβιολογικών αναλύσεων με την ανάλυση υπολειμματικού χλωρίου. Επιπλέον ακόμα και από τα στοιχεία υδροδότησης του δήμου προκύπτει ότι οι περιοχές στις οποίες έγινε η δειγματοληψία τροφοδοτούνται είτε με νερό γεωτρήσεων είτε με νερό από την ΕΥΔΑΠ το οποίο όμως είναι αδιύλιστο.
Στην παράγραφο (3) της επιστολής σας ,προσπαθείτε  να  αποδομίσετε τα αποτελέσματα
των μετρήσεων του ΠΑΚΟΕ ,για να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Ελπίζω εσείς να μην επαναλαμβάνετε την ρήση ,του πρώην συναδέλφου σας  Δημάρχου
Ωρωπού Γαβριήλ ότι το νερό είναι για «εμφιάλωση»
2
Στην υγεία σας Κύριε Δήμαρχε…
Τότε πάρτε πίσω το έγγραφο που στείλατε στον Περιφερειάρχη , επίσης δώστε πίσω στον Ελληνικό Λαό τα 37,5 εκατομμύρια ευρώ που διαχειρίζεστε και διαφημίσατε στον τύπο,
με στόχο να ΛΥΣΕΤΕ τα προβλήματα.
Ελπίζω να γνωρίζετε πέρα από τους κρυμμένους παράνομα αγωγούς υπάρχουν και γεωτρήσεις
γεμάτες με τοξικά απόβλητα των κυρίων … βιομηχάνων ,που σε τελική ανάλυση ,οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν 37,5 εκατομμύρια τις παρανομίες τους.
Θα μπορούσαμε να σας γράψουμε βιβλίο ολόκληρο για τις εργασίες που έχουμε κάνει από το
1980 –εσείς κάνατε τότε άλλη εργασία –για τον Ασωπό .Ανατρέξτε όμως στο τελευταίο ένθετο
της εφημερίδας του ΠΑΚΟΕ (τεύχος 74-Οκτώμβριος 2015) όπου επαναλαμβάνουμε για μια φορά ακόμη ,την πρόταση που σας είχαμε παραθέσει εδώ και ένα χρόνο και ακόμη απάντηση δεν πήραμε.
  Προσπαθήστε να λύσετε το πρόβλημα αναδεικνύοντας το και όχι κουκουλώνοντας το.
  Επιφυλασσόμενοι κάθε νομίμου δικαιώματός μας .

Για το  Δ.Σ.   του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος                                  Ο  Αντιπρόεδρος                 Ο Γ.Γραμματέας

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης      Αθανάσιος Πετρογιάννης      Κων/νος Σολδάτος
Πανεπιστημιακός                          Διπλ.Πολ.Μηχανικός             Ιατρός

Find It