Σημεία ομιλίας στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος Θέμα: Επικαιροποίηση Θεμάτων Ασωπού

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Ευχαριστώ για τη σημερινή πρόσκληση. Είναι και δική μου επιθυμία και την έχω εκφράσει πολλές φορές να ενημερώνουμε σε κάθε ευκαιρία τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής για ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά για τους πολίτες και την ποιότητα ζωής, αλλά και την ανάπτυξη στην χώρα μας και απαιτούν σίγουρα ευρύτερη συνεννόηση.

Και με αυτή την έννοια είναι σημαντικό να συζητάμε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά προβλήματα στην Βουλή. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε και να θυμίζουμε ότι υπάρχουν πολλά θέματα που αυτή η πολιτεία καλείται να αντιμετωπίσει.

Θέματα που έχουν να κάνουν με τον παρόν και το μέλλον, που σχετίζονται άμεσα με την υγεία, την ευημερία και την πρόοδο των πολιτών.

Και σε αυτή την κατεύθυνση θέλω να επισημάνω ότι το ΥΠΕΚΑ από τη σύστασή του δύο και κάτι χρόνια πριν έθεσε ως στόχο να θέσει ως προϋπόθεση και ως βάση της ανάπτυξης στην χώρα μας το περιβάλλον.

Οι προκλήσεις είναι πολλές, οι καιροί δύσκολοι, όμως, παρά τις δυσκολίες, φυσικά και με καθυστερήσεις και πολλά προβλήματα πόρων και συντονισμού, θεωρώ ότι το ΥΠΕΚΑ έχει καταφέρει να παρουσιάσει ένα πολύ σημαντικό έργο και έχει έναν πολύ πλούσιο απολογισμό για την τελευταία διετία.

Έρχομαι στα θέματα που θέλουμε να παρουσιάσουμε σήμερα: για τον Ασωπό, τον Πηνειό και τη λίμνη Κάρλα.

Αυτό που θέλουμε είναι να απαντήσουμε όσο γίνεται πιο λεπτομερώς στο βασικό ζητούμενο της πρόσκλησης του Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος, που είναι οι δράσεις και οι ενέργειες του ΥΠΕΚΑ, αλλά και είμαστε έτοιμοι – τόσο εγώ όσο και οι αρμόδιοι Ειδικοί Γραμματείς του Υπουργείου – να παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα μας.

ΑΣΩΠΟΣ
Είναι γνωστό ότι στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού, λειτουργούν περισσότερες από 1.000 μονάδες βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας, (μεγάλες βιομηχανίες μεταλλουργίας, αλουμινοβιομηχανίας, βυρσοδεψεία, βαφεία, φινιριστήρια υφασμάτων και βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων), χωρίς ωστόσο η περιοχή να είναι χαρακτηρισμένη ως «βιομηχανική ζώνη».
Με άλλα λόγια, στην περιοχή δημιουργήθηκε ένα «άτυπο» βιομηχανικό πάρκο, χωρίς υποδομές και έλεγχο για την απόρριψη των ανεπεξέργαστων υγρών, αποβλήτων, τόσο στον Ασωπό και στους παραπόταμους του, όσο και απ’ ευθείας στον υδροφόρο ορίζοντα μέσω γεωτρήσεων και φρεάτων.
Η υπόθεση της περιβαλλοντικής ρύπανσης στα νερά του Ασωπού δημοσιοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2007, όταν μετρήσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους, και άλλων διαπιστευμένων εργαστηρίων, ανίχνευσαν την παρουσία μεταξύ άλλων και εξασθενούς χρωμίου στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής.
Η ρύπανση συνίσταται στην παρουσία βαρέων μετάλλων (ολικού χρωμίου, εξασθενούς χρωμίου, νικελίου, αρσενικού, μόλυβδου και άλλων), καθώς και νιτρικών, αρκετές φορές πάνω από τις παραμετρικές τιμές που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (οδηγία 98/83/ΕΚ ΚΥΑ Υ2/2600/2001 ΦΕΚ 892 Β 11701). Το θέμα «Ασωπός» κηρύχθηκε από το πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (νυν Υ.ΠΕ.Κ.Α.) ως περίπτωση «Ειδικής Εθνικής Παρέμβασης» και έδωσε εντολή στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) να προβεί στη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων.

Η ουσία, ωστόσο, της λύσης του προβλήματος δεν μπορεί να περιορισθεί στην καταστολή αλλά να επεκταθεί και στην εφαρμογή δράσεων και υλοποίηση έργων που:
Πρώτα από όλα διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία
Αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις πηγές μεγάλης ρύπανσης
Βασίζονται στην εγγενή στη νομοθεσία μας “αρχή της πρόληψης”.

Η ουσιαστική – κατά τη γνώμη μας – ανταπόκριση της πολιτείας στο θέμα του Ασωπού ήρθε μόλις στις αρχές του 2010.
Στις 8 Φεβρουαρίου 2010, η τότε Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής παρουσίασε στα Οινόφυτα το πρόγραμμα του υπουργείου για τη διαχείριση της περιβαλλοντικής κρίσης στον Ασωπό, οι βασικοί στόχοι του οποίου είναι:

Η εξασφάλιση ασφαλούς νερού
Η θεσμική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής
Ο αποτελεσματικός έλεγχος των πηγών ρύπανσης (βιομηχανικών, αστικών, αγροτικών) με στόχο την ελαχιστοποίηση των απορριπτόμενων φορτίων
Η εντατικοποίηση των ελέγχων
Η διερεύνηση έργων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που έχει συσσωρευτικά δημιουργηθεί
Η χωρική οργάνωση της περιοχής

Ο ίδιος έχω επισκεφθεί την περιοχή και έχω ενημερωθεί από τον Δήμαρχο Ταναγραίας και τους αρμόδιους φορείς της περιοχής για τα προβλήματα.
Από κοντά συζητήσαμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε κάποιους τομείς, αλλά και την υστέρηση που υπάρχει στην επίλυση κάποιων ζητημάτων.
Το ΥΠΕΚΑ έχει ήδη προωθήσει και θα ολοκληρώσει όλες τις αναγκαίες ενέργειες (θεσμικά και ελεγκτικά μέτρα, έργα υποδομών) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ρύπανσης στην περιοχή του Ασωπού και την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής πρόκλησης στην περιοχή Οινοφύτων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη οι ακόλουθες δράσεις:
Έργα άμεσης προτεραιότητας για την εξασφάλιση ασφαλούς πόσιμου νερού στους κατοίκους:
Σε στενή συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, την Περιφέρεια και τις τοπικές Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και τους ΟΤΑ έχουν δρομολογηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για την ασφαλή υδροδότηση των κατοίκων της περιοχής με καθαρό πόσιμο νερό και έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενοι για το σκοπό αυτό πόροι. Ειδικότερα:

Τα Οινόφυτα ήδη τροφοδοτούνται με νερό του Μόρνου.
Ολοκληρώθηκαν από την ΕΥΔΑΠ οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης για τα απαιτούμενα έργα αναβάθμισης του διυλιστηρίου των Οινοφύτων και μεταφοράς νερού από τον Μόρνο, μέσω του διυλιστηρίου Θηβών, σε κοινότητες περιοχής (Νεοχωράκι, Ελαιώνας).
Μετά την ολοκλήρωση των μελετών και τευχών δημοπράτησης η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενέταξε τα σχετικά έργα για χρηματοδότηση, με φορέα υλοποίησης την ΔΕΥΑ Θήβας. Η χρηματοδότηση των έργων γίνεται από το ΥΠΕΚΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ) με πιστώσεις που έχουν ήδη εκχωρηθεί στην Περιφέρεια. Έχει ήδη αναδειχθεί ανάδοχος.

Θεσμική θωράκιση:
Εκδόθηκε η ΚΥΑ υπ. αριθμ. 20488/ 19-05-2010 (ΦΕΚ 749 Β/31-05-2010) “Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού”, με την οποία καθορίζονται αυστηρά ποιοτικά όρια τόσο για τον Ασωπό όσο και για τις εκπομπές των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της περιοχής. Με τη θεσμική αυτή ρύθμιση
Καταργήθηκαν αναχρονιστικές διατάξεις, βάσει των οποίων οι βιομηχανίες της περιοχής μπορούσαν να διαθέτουν τα υγρά απόβλητά τους στον Ασωπό
Καταργήθηκε η Κοινή Νομαρχιακή Απόφαση 19649/1979 (ΦΕΚ 1136/Β) με την οποία ο Ασωπός ορίζεται ως αγωγός διάθεσης των βιομηχανικών αποβλήτων στον Ευβοϊκό
Το βάρος της δαπάνης διενέργειας δειγματοληψίας και εργαστηριακής ανάλυσης των δειγμάτων για τη διαπίστωση της τήρησης των θεσμοθετημένων αποδόθηκε στην ελεγχόμενη δραστηριότητα
Εκδόθηκε η Α.Π. οικ.106072/ 23-08-2010 σχετική Ερμηνευτική Εγκύκλιος Υπουργού ΠΕΚΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 20488/19-05-20140», με στόχο την ουσιαστική και ορθή εφαρμογή των επιταγών της εν λόγω ΚΥΑ.
Εκδόθηκε η ΚΥΑ “Συμπλήρωση της οικ. 19652/1906/1999 κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα “Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 τη ςυπ. Αριθμ. 16190/1335/1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β 519) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει” με την οποία χαρακτηρίζεται η λεκάνη του Ασωπού ως ευπρόσβλητη σε νιτρορύπανση περιοχή και διαμορφώνεται κατάλληλο αγροπεριβαλλοντικό πρόγραμμα μέτρων, σε εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας περί νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης.
Με το σχέδιο νόμου που συζητάμε αυτές τις μέρες στην Επιτροπή αυτή, για την Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύεται περαιτέρω η έννοια και η εφαρμογή της ποινικής ευθύνης. Παράλληλα με την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη (ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με το ΠΔ 148/2009) το θεσμικό αυτό πλαίσιο ενισχύει, με απόλυτο τρόπο, την εφαρμογή της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει”, αλλά και των αρχών της πρόληψης και της προφύλαξης για μια πιο ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Αυτό μεταξύ άλλων σημαίνει και την άμεση λήψη μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, το κόστος των οποίων βαρύνει πλέον τους ρυπαντές


Εντατικοποίηση των ελέγχων:
Από το 2004 έως το 2010 έχουν γίνει 194 έλεγχοι στην περιοχή και έχουν εκδοθεί 146 πράξεις βεβαίωσης παράβασης. Το συνολικό ύψος των προστίμων που έχουν επιβληθεί ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Το 2011 ελέγχθηκαν περισσότερες από 30 δραστηριότητες, ενώ ορισμένες μεγάλες βιομηχανίες επανελέγχθηκαν ως προς τον βαθμό συμμόρφωσής τους στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Εκτός από την εισήγηση προστίμων ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, δόθηκαν συστάσεις και κατευθύνσεις για περαιτέρω συμμόρφωση.
Στόχος μας δεν είναι η εξόντωση των βιομηχανιών και των επιχειρήσεων της περιοχής, αλλά η συμμόρφωση και η πρόληψη.
Γι αυτό και όλο το Πρόγραμμα για την προστασία του Ασωπού υποστηρίζεται και από συγκεκριμένα έργα για την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών.
Σημειώνεται ότι, δεδομένης της καθυστέρησης δημιουργίας του Γραφείου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Οινοφύτων, που είχε εξαγγελθεί (ελλείψει θεσμικού πλαισίου) με τον νόμο 4014/2011 (για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση) συστάθηκε νέος Τομέας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στην ΕΥΕΠ με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τα Οινόφυτα, ο οποίος βρίσκεται υπό συγκρότηση και στελέχωση
Έργα στην ευρύτερη περιοχή για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων:

Έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ:
Έργα αποχέτευσης και βιολογικοί καθαρισμοί 24 οικισμών
Έργα ύδρευσης 9 οικισμών
Συνολικού προϋπολογισμού 170 εκ ευρώ. Έργα που σαφώς αποφορτίζουν την περιοχή από πρόσθετες εστίες ρύπανσης και που αναβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων.
Σε συμμόρφωση με τη νέα αυστηρή νομοθεσία αρκετές, κυρίως από τις μεγαλύτερες, βιομηχανίες της περιοχής βρίσκονται στη διαδικασία αναβάθμισης των μονάδων επεξεργασίας των υγρών τους αποβλήτων. Είναι ωστόσο, σε εκκρεμότητα ένα πολύ σημαντικό έργο που πρέπει να υλοποιηθεί για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί συνολικά το πρόβλημα της βιομηχανίας που καλείται και πρέπει με κάθε τρόπο να συμμορφωθεί. Και αναφέρομαι στο έργο της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων.
Το έργο αυτό απαιτεί μια επένδυση για την οποία εξετάζονται όλες οι δυνατότητες χρηματοδότησης σε στενή συνεργασία κυρίως με τον ΣΕΒ και την ΕΥΔΑΠ. Η επένδυση αυτή θεωρούμε ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά κύριο λόγο με ιδιωτικά κεφάλαια δεδομένου ότι πρόκειται για επιχειρηματική δραστηριότητα. Υπάρχουν, ωστόσο, αντικειμενικές δυσκολίες στην εξεύρεση επενδυτή σε αυτή την φάση της οικονομικής συγκυρίας.
Με δεδομένη τη σημασία ενός τέτοιου έργου για την οριστική επίλυση προβλημάτων της περιοχής, αλλά και την απουσία άλλων αναγκαίων υποδομών το ΥΠΕΚΑ εξετάζει όλες τις δυνατότητες υποβοήθησης αυτής της επένδυσης.

Αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς:
Το ΥΠΕΚΑ προτίθεται να προωθήσει το δύσκολο εγχείρημα της σταδιακής αποκατάστασης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που έχει προκληθεί.
Για το σκοπό αυτό:
Έχουμε διερευνήσει την έκταση της υποβάθμισης και τη δυνατότητα εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων αποκατάστασης.
Έχει ολοκληρωθεί η προκαταρκτική σχετική επεξεργασία, στόχος της οποίας είναι ο προσδιορισμός και ιεράρχηση των σκόπιμων ενεργειών και η διαμόρφωση συγκεκριμένων και εφικτών προγραμμάτων αποκατάστασης, τα οποία εν συνεχεία θα ενταχθούν για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Έχει ειπωθεί πολλές φορές – και ίσως έχει παρεξηγηθεί αλλά είναι μια πραγματικότητα – ότι η μέτρηση της ποσότητας του χρωμίου, γύρω από τα διεθνώς (στην περίπτωσή μας Ευρωπαϊκά) αποδεκτά επίπεδα δεν είναι τεχνικά μία εύκολη υπόθεση. Πιστεύουμε ότι οι αρμόδιοι φορείς της πολιτείας κάνουν όσο καλύτερα μπορούν τη δουλειά τους για την παροχή των αρτιότερων και ασφαλέστερων μετρήσεων.
Ως ΥΠΕΚΑ στηρίζουμε με ό,τι μέσο διαθέτουμε την πρόοδο σε αυτό τον τομέα.
Μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων το ΥΠΕΚΑ συμμετέχει στην ερευνητική δράση του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+2010 με τίτλο “Χρώμιο στα υπόγεια νερά της λεκάνης του Ασωπού: τεχνολογίες και μέτρα αποκατάστασης” (LIFE10 ENV/GR/000601). Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 2,7 εκατομμυρίων ευρώ έχει διάρκεια 4 έτη (2011-2015). Στο έργο αυτό συμμετέχει και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Πολυτεχνείο Κρήτης.
Στόχος είναι ο καθορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για το χρώμιο στα υπόγεια υδατικά συστήματα της λεκάνης απορροής Ασωπού σε εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας για την προστασία των υπογείων υδάτων. Στο πλαίσιο του έργου θα εφαρμοστούν κατάλληλες τεχνολογίες επεξεργασίας για τον έλεγχο των υψηλών συγκεντρώσεων του ολικού και εξασθενούς χρωμίου στα υπόγεια ύδατα.

Χωρικός σχεδιασμός και οργάνωση της περιοχής:
Ένα πολύ σημαντικό βήμα για την περιοχή – ειδικά στην απουσία αρχικού σχεδίου για τη δημιουργία της Βιομηχανικής Περιοχής – είναι ο καθορισμός χρήσεων γης και οριοθέτηση των βιομηχανικών ζωνών, στο πλαίσιο της εκπόνησης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων των Δήμων:

Θήβας
Σχηματαρίου
Αυλίδας
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων και των στόχων που τέθηκαν στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου της ευρύτερης περιοχής.
Τα ΓΠΣ αυτά ολοκληρώθηκαν σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και έτσι διαθέτουμε σήμερα μια οργάνωση των βιομηχανικών περιοχών κατά τον πλέον αξιόπιστο τρόπο.
Η αρμόδια υπηρεσία (ΔΙΠΕΧΩ) προκειμένου να χωροθετήσει νέες βιομηχανίες εντός της λεκάνης του Ασωπού εφαρμόζει τις κατευθύνσεις του «Ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», καθώς και των ΓΠΣ που έχουν ήδη εγκριθεί.

Επιπρόσθετα, για την περιοχή των Οινοφύτων, που δεν έχει ακόμη ΓΠΣ, και μέχρι την ολοκλήρωση της Ειδικής Χωρικής Παρέμβασης (ΠΕΧΠ), η διαχείριση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων ρυθμίζεται με το πλαίσιο της υπό θεσμοθέτησης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Οινοφύτων.
Το ΥΠΕΚΑ εξετάζει τις δυνατότητες υποστήριξης του Δήμου Τανάγρας προκειμένου να ανατεθεί άμεσα η εκπόνηση και του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου που εκκρεμεί.
Τέλος, για το βασικό θέμα της οργάνωσης της βιομηχανικής περιοχής συνεργαζόμαστε με το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης για την υλοποίηση Επιχειρηματικών Βιομηχανικών Πάρκων στην περιοχή.

Υιοθέτηση σχεδίου για την ορθή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων:
Το ΥΠΕΚΑ βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης νέου Εθνικού σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων. Για την υλοποίηση του νέου Εθνικού Σχεδιασμού έχει προκηρυχτεί και ανατεθεί η εκπόνηση υποστηριχτικής μελέτης για την χωροθέτηση των ΧΥΤΕΑ και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΕΑ εντός επικρατείας.
Το ΥΠΕΚΑ αυτή την περίοδο είναι στο στάδιο του προσδιορισμού των κατάλληλων περιοχών για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και την τελική διάθεση των επικινδύνων αποβλήτων, μετά την παραλαβή των πρώτων παραδοτέων από τον ανάδοχο ΕΠΕΜ Α.Ε του έργου «Μελέτη για τον Προσδιορισμό Κατάλληλων Περιοχών για Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Τελικής Διάθεσης Επικινδύνων Αποβλήτων».
Αποτελεί προτεραιότητα, με βάση τον υπό εκπόνηση νέο Εθνικό Σχεδιασμό, η δρομολόγηση της χωροθέτησης και πραγματοποίησης των απαιτούμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης επικινδύνων απόβλητων για την οριστική και διαρκή λύση του ζητήματος της ορθής διαχείριση τους.
Με τον τρόπο αυτό θα περιορισθεί το φαινόμενο της παράνομης απόρριψης επικίνδυνων αποβλήτων σε ρέματα, λατομεία, δάση και αλλού και θα αντιμετωπισθεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο το πρόβλημα της σημειακής ρύπανσης.

Νέα μέτρα:
Κατά την παρακολούθηση την επίτευξη των ορίων και ποιοτικών παραμέτρων για την απόρριψη υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ του Ασωπού, διαπιστώθηκε ελλιπής συμμόρφωση των βιομηχανιών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από τις αρμόδιες αδειοδοτούσες υπηρεσίες, έως σήμερα μόνο το 50% εξ αυτών έχει συμμορφωθεί (30 μονάδες), ενώ, σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ όφειλαν να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία τροποποίησης των ΑΕΠΟ τους, έως το τέλος του δεύτερου εξαμήνου του 2011
Το ΥΠΕΚΑ εξετάζει εκ νέου προτάσεις του ΣΕΒ και του Συνδέσου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τις προϋποθέσεις επίτευξης των στόχων της εν λόγω ΚΥΑ. Ειδικότερα συζητούνται ζητήματα παροχής νερού καλής ποιότητας για :
αστική χρήση,
για τη βιομηχανία και
την άρδευση,
Εξετάζει, επιπρόσθετα, την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για τη δημιουργία μιας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της οποίας θα επιμερισθούν οι βιομηχανίες που είναι συνυπεύθυνες για τη ρύπανση.

Προσωρινή διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων:
Το ΥΠΕΚΑ εξετάζει επίσης πρόταση της ΕΥΔΑΠ, σχετικά με τη δυνατότητα διάθεσης των υγρών αποβλήτων ορισμένων μικρών μονάδων, με σαφές, προσωρινό χαρακτήρα, στην εγκατάσταση επεξεργασίας της Μεταμόρφωσης μέσω μεταφοράς με βυτιοφόρα σε συνεργασία με το αρμόδιο ΥΠΥΜΕΔΙ.
Σχετικά με την παραπάνω πρόταση επισημάνθηκε η ανάγκη για την περαιτέρω διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής της, καθώς επίσης ότι απαιτείται η διαμόρφωση ενός καθ’ όλα αξιόπιστου συστήματος μεταφοράς και απόρριψης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη Μεταμόρφωση μέσω συστήματος διαπίστευσης της όλης διαδικασίας, και ελέγχου του κόστους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΥΔΑΠ μπορεί να δεχθεί στη Μεταμόρφωση έως 500-600 βυτιοφόρα την ημέρα.


Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 25-1-2012

23/01/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Σχηματάρι: 19-01-2012
Αρ. Πρωτ. : 1047

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.
Έδρες τους
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 1η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2012, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ.΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω αναφερόμενο θέμα.


ΘΕΜΑ 1o : «Σχετικά με ενημέρωση για τον σχεδιασμό της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στην 2η Διαχειριστική Ενότητα της Περιφερειακής Ένωσης Βοιωτίας».
ΘΕΜΑ 2o : «Λήψη απόφασης, περί ανάθεσης της συλλογής ογκωδών αντικειμένων του Δήμου Τανάγρας στη Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε.».
ΘΕΜΑ 3o : «Λήψη απόφασης, περί ενίσχυσης της αποκομιδής των σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου μας από τη ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ».
ΘΕΜΑ 4o : «Λήψη απόφασης, περί ανάθεσης της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων (υλικά συσκευασίας) του Δήμου Τανάγρας στη Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε».
ΘΕΜΑ 5o : «Περί παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 6o : «Έγκριση δαπάνης για τις τοπικές εορτές των Πολιούχων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Τανάγρας για το 2012».
ΘΕΜΑ 7o : «Περί διαγραφής των τελών ύδρευσης, από τους Χρηματικούς Καταλόγους έτους 2012, λόγω πληρωμής».
ΘΕΜΑ 8o : «Περί ανανέωσης εγγυητικής επιστολής»
ΘΕΜΑ 9o : «Σχετικά με την αίτηση υδροδότησης της βιοτεχνίας ΑΦΟΙ ΚΕΪΒΑΝΙΔΗ Ο.Ε»
ΘΕΜΑ 10o : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΔΙΑΣΤΡΑΤΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ 3Α ».
ΘΕΜΑ 11o : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλάβής του έργου: ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ ».
ΘΕΜΑ 12o : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλάβής του έργου: ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ ».
ΘΕΜΑ 13o : «Έγκριση υποβολής φακέλου έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ-ΦΑΣΗ Α’-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΥΔΑΠ» στο ΕΣΠΑ».
ΘΕΜΑ 14o : «Έγκριση υποβολής φακέλου έργου «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης που θα μεταφέρει το διυλισμένο νερό από το διυλιστήριο Δ.Δ. Αγ. Θωμά στο Δ.Δ. Κλειδίου».
ΘΕΜΑ 15o : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Αγίου Θωμά».».
ΘΕΜΑ 16o : «Αίτηση υδροδότησης εταιρείας «ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.»».
ΘΕΜΑ 17o : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΊΑ ΑΓ. ΘΩΜΑ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΟΙΝΟΦΥΤΑ)».».
ΘΕΜΑ 18o : «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 30.000,00 ευρώ, «ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών & δαπανών μισθοδοσίας βρεφονηπιακών σταθμών Ν. 2882/2001» για το έτος 2011».
ΘΕΜΑ 19o : «Περί αποδοχής ποσού 204.690,92 ευρώ, «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25, Ν. 1828/89), για το έτος 2011».
ΘΕΜΑ 20o : «Περί αποδοχής ποσού 7.189,20 ευρώ, για κάλυψη μισθοδοσίας μεταταχθέντων υπαλλήλων ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ, για το έτος 2011».
ΘΕΜΑ 21o : «Περί αποδοχής ποσού 13.440,49 ευρώ, για κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων Σχολικών Μονάδων Ν.3852/2010, για το έτος 2011».
ΘΕΜΑ 22o : «Περί αποδοχής ποσού 31.752,30 ευρώ, για μισθοδοσία μερικής απασχόλησης, για το έτος 2011».
ΘΕΜΑ 23o : «Περί αποδοχής ποσού 42.000,00 ευρώ, για πολεοδομική μελέτη περιοχής Οινοφύτων 2011, για το έτος 2011 (ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ)».
ΘΕΜΑ 24o : «Περί αποδοχής ποσού 163.991,52 ευρώ, για επιχορήγηση από πρόγραμμα «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» για προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών, για το έτος 2011 (ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ)».
ΘΕΜΑ 25o : «Περί αποδοχής ποσού 28.490,52 ευρώ, για την μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ, για το έτος 2011».
ΘΕΜΑ 26o : «Περί αποδοχής ποσού 439,34 ευρώ, για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14, Ν. 2817/2000), για το έτος 2011».
ΘΕΜΑ 27o : «Περί αποδοχής ποσού 1,00 ευρώ, για αποκατάσταση χώρου ΧΑΔΑ στη θέση Δασύλιο Δήμου Σχηματαρίου, για το έτος 2011 (ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ)».
ΘΕΜΑ 28o : «Περί αποδοχής ποσού 647,03 ευρώ, «ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους» ».
ΘΕΜΑ 29o : «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 18.921,57 ευρώ, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13, Ν. 2880/2001)».

Σχηματάρι, 19-01-2012
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γκίνης Ιωάννης

Διαμόρφωση Χώρου Ιατρείου στην Ασωπία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ16/01/2012
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:818
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΡΓΟ:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΩΠΙΑ»
ΑΡ. ΜΕΛ.:17/11
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ Μ.ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
10.161.58€ χωρίς Φ.Π.Α. (12.498.75 με 23% Φ.Π.Α)

για την εκτέλεση του έργου: " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΩΠΙΑ", με αρ.μελ. 17/2011.
Στο Δημοτικό Κατάστημα ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ σήμερα την 16η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω υπογράφοντες:
α. Γεωργίου Ευάγγελος, Δήμαρχος Τανάγρας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Τανάγρας [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ))] κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφε-νός, και κατόπιν της απόφασης με αριθμό 386/2011 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας, ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου της επικεφαλίδας, και αφ΄ ετέρου,
β. Σκουρτανιώτης Μ. Ιωάννης, κάτοικος Θηβών, οδός Αμφίωνος 27, Τ.Κ. 32200 με Α.Φ.Μ. 050190063 - .Ο.Υ ΘΗΒΩΝ , τηλ: 2262021440, FAX: 2262089069

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ
τα ακόλουθα :

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων Γεωργίου Ευάγγελος, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προ-αναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθ. 4 παρ.2 του Ν.1418/84,τις διατάξεις του άρθ. 9 παρ.1 και 2 του ΠΔ.
171/87, το άρθρο 103 παρ.2 και τα άρθρα 208 και 209 του Ν.3463/06, την παρ. 8
άρθρο 13 του Ν.2130/93, την ΥΑ Δ2α/04/40/Φ.Ν.294/86, όπως τροποποιήθηκε με
την ΥΑ Δ17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 547) ,την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08,
την κωδικοποίηση των ανωτέρω διατάξεων με το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο
28 παρ 1 περιπτ. ε.
β. Την υπ’ αριθμ. 324/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τανάγρας με την
οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 17/2011 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Τανάγρας
γ. Την υπ’ αριθμ. 706/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον κ. Σκουρτανιώτη Μ. Ιωάννη με ποσοστό έκπτωσης 5%, καθώς και έγινε η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7321.27 προϋπολογι-σμού του έτους 2011 του Δήμου Σχηματαρίου για την κατασκευή του υπόψη έργου.
δ. Το υπ’ αριθ. 268/09-01-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε ο εργολάβος για την υπογραφή της Σύμβασης.
ε. Ότι η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νο-μοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους ανα-φέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:
• να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
• να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
• να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,
• να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
• να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
• να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).
• Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποί-ηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτε-ρικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά:
• με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα

• με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.
Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις πο-σοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύ-οντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύ-ξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων Σκουρτανιώτη Μ. Ιωάννη, καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΩΠΙΑ».
Ο Σκουρτανιώτης Μ. Ιωάννη αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλε-ση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΩΠΙΑ» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

i. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Ν. 3669/08, του Π. . 334/00, του Π. . 609/85, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
ii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου
iii. Την με αριθμό 706/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου με απευθείας ανάθεση και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων Σκουρτανιώτης Μ. Ιωάννης και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της πα-ρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκ-μετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθη-καν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχο-νται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγ - μή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(4) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:
Α/Α: 1
ΑΡΙΘΜΟΣ: 19661
ΗΜΕΡΟΜΗΝIA: 15-12-2011
ΕΓΓΥΗΤΗΣ: ΤΣΜΕΔΕ
ΠΟΣΟ: 515,00(σε Ευρώ)

Η ως άνω εγγυήση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΕΣΥ.

β. Την από 16/01/2012 δήλωση του αναδόχου περί ορισμού ως υπεύθυνο του έργου τον ίδιο.
Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 4 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ.
(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 16/01/2012, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες δια-τάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
(6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 40 του Π. . 609/85.
(7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2011 του Δήμου Τανάγρας και συγκεκριμένα του Κ.Α. 02.30.7321.27 υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Σχηματάρι 16/01/2012
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ: Ο Δήμαρχος Γεωργίου Ευάγγελος
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ: Σκουρτανιώτης Ιωάννης
Περί έγκρισης παράτασης της Προγραµµατικής Σύµβασης του ∆ήµου Τανάγρας µε τον Ο.Α.Ε.∆

ΑΔΑ: ΒΟΝ5ΩΗΒ-ΘΗΔ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 29/21-12-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 461/2011 «Περί έγκρισης παράτασης της Προγραµµατικής Σύµβασης του ∆ήµου Τανάγρας µε τον Ο.Α.Ε.∆.».

Σήµερα, στις 21 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 06.00΄ µ.µ., το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Τανάγρας, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου, στο Σχηµατάρι, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 22.429/09-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γκίνη Ιωάννη του Σταύρου, που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους και στον ∆ήµαρχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ( Ν. 3852/2010). Η πρόσκληση αυτή επιδόθηκε και στους Προέδρους της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σχηµαταρίου, της ∆ηµοτικής Κοινότητας Οινοφύτων, της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωµά, της Τοπικής Κοινότητας Κλειδίου, της Τοπικής Κοινότητας Άρµατος, της Τοπικής Κοινότητας Ασωπίας, της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας, της Τοπικής Κοινότητας Πύλης, της Τοπικής Κοινότητας Σκούρτων και της Τοπικής Κοινότητας Τανάγρας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010. Επίσης, σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις, επιδόθηκε στον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας ∆άφνης και στον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Στεφάνης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο είκοσι επτά (27) ∆ηµοτικών Συµβούλων, ήταν παρόντες οι είκοσι τρεις (23), και ως εξής:
Παρόντες οι :
1.Γκίνης Ιωάννης
2.Κόκκαλης Γεώργιος
3.Κουτός Μιχαήλ
4.Παναγιωτίδης Κλεάνθης
5.Πέτρου Νικόλαος
6.Κυριάκου Παναγιώτης
7.Βλάχος Βασίλειος
8.Στέρπης Γεώργιος
9.Καψάλης Απόστολος
10.Κανέλλος Αντώνιος
11.Μπλάνας Χρήστος
12.Κακάλια Ευαγγελία
13.Αικατερίνης Αθανάσιος
14.Μιχούλης Γεώργιος
15.Αντωνίου Χρήστος
16.Βουγέσης Γεώργιος
17.Μπούστρας Θεοφάνης
18.Χρήστου Γεώργιος
19.Μαυράκης Λάζαρος
20.Σφυρίδη Ευαγγελία
21.Κορλός Γεώργιος
22.Νίκα- Κοτσίφη Μαρία
23.Αναστασίου Ιωάννης

Απόντες oι:
1.Ανυφαντής Γεώργιος
2.Περγάλιας Βασίλειος
3.Σκλιάς Χρήστος
4.Ξένος Ευάγγελος
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο ∆ήµαρχος. Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Παππά Μαριάννα, για την τήρηση των πρακτικών. Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του ∆.Κ.Κ., ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εισηγούµενος το 36ο θέµα της συνεδρίασης , εξέθεσε ότι:

Με την µε αριθµό 301/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίθηκε µε το µε αριθµ. 2043/25-10-2011 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, εγκρίνει την σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ του (Καλλικρατικού) ∆ήµου Τανάγρας και του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.).

Όπως γνωρίζετε, ο Ο.Α.Ε.∆. δεν είχε συστήσει Υπηρεσία στην ευρύτερη περιοχή του νέου (Καλλικρατικού) ∆ήµου Τανάγρας και, ως εκ τούτου, δεν µπορούσε να εξυπηρετήσει τους ασφαλισµένους, που διαµένουν στην περιοχή αυτή. Μέχρι και 31-12-2010, η εξυπηρέτηση των εργαζοµένων στην διοικητική περιφέρεια του πρώην ∆ήµου (και νυν ∆ηµοτικής Ενότητας) Οινοφύτων, πραγµατοποιούνταν µέσω Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ του Ο.Α.Ε.∆. και του ∆ήµου Οινοφύτων.
Όµως, επειδή από 1-1-2011 υφίσταται πλέον ο Καλλικρατικός ∆ήµος Τανάγρας, εντός των ορίων του οποίου ο Ο.Α.Ε.∆. δεν είχε συστήσει υπηρεσία εκεί, κρίθηκε σκόπιµη και συµφέρουσα η σύναψη σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Ο.Α.Ε.∆. και του ∆ήµου Τανάγρας, µε την οποία ο Ο.Α.Ε.∆. ανέθετε έναντι αµοιβής στον ∆ήµο Τανάγρας, την εκτέλεση υπηρεσιών σε αντικείµενα του Ο.Α.Ε.∆., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1416/1984, όπως ισχύει σήµερα, καθώς και της υπ’ αριθ.191121/10.6.1997 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Η εν λόγω Σύµβαση είχε διάρκεια ενός έτους, που άρχιζε την 1-1-2011 και λήγει την 31-12-2011.
Με το µε αριθµ. πρωτ. Β148958/08-12-2011 έγγραφο του Ο.Α.Ε.∆. προτείνεται η παράταση της εν λόγω σύµβασης.
Στην συνέχεια, έθεσε υπόψη των Συµβούλων το Σχέδιο της προτεινόµενης Προγραµµατικής Σύµβασης και είπε: προτείνω να εγκρίνουµε την παράταση της εν λόγω Προγραµµατικής Σύµβασης µε τον Ο.Α.Ε.∆., γιατί από την παράταση αυτή προκύπτουν οφέλη:
α) και για τον Ο.Α.Ε.∆., που δεν θα υποχρεωθεί να ιδρύσει Υπηρεσία ή να διαθέσει υπάλληλο για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων, που διαµένουν στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Τανάγρας και
β) και για τον ∆ήµο Τανάγρας, αφού οι ασφαλισµένοι- κάτοικοι του ∆ήµου, δεν θα υποβάλλονται στον κόπο και στην δαπάνη να πηγαίνουν για εξυπηρέτηση στην πλησιέστερη Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆.
Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για παράταση της εν λόγω σύµβασης και προτείνω παράταση ενός έτους από 01-01-2012 έως και 31-12-2012.
Και κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά µε το θέµα.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση , αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση αυτή, και όλα τα παραπάνω αναφερόµενα έγγραφα και διατάξεις, καθώς και τις ανάγκες και τα συµφέροντα του ∆ήµου, µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ.

1. Εγκρίνει την παράταση της Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ του (Καλλικρατικού) ∆ήµου Τανάγρας και του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) , η οποία έληξε 31-12-2011. Η παράταση της εν λόγω Προγραµµατικής Σύµβασης τελεί υπό τους παρακάτω ειδικότερους όρους:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Στον ………… σήµερα, ………. 2012 , ηµέρα ……, οι παρακάτω φορείς καλούµενοι στο εξής « συµβαλλόµενοι»:
α)Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
(Ο.Α.Ε.∆.), που έχει έδρα στην Αθήνα (Εθνικής Αντίστασης 8 - Άλιµος) και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ιοικητή και Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του κ. Ηλία Κικίλια, κάτοικο Άνοιξης Αττικής.

β)Ο ∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ του Νοµού Βοιωτίας, που εκπροσωπείται από τον ∆ήµαρχο κ. Ευάγγελο Γεωργίου κάτοικο Σχηµαταρίου, συνοµολογούν, συµφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους Ο.Α.Ε.∆. επειδή δεν έχει συστήσει Υπηρεσία στην παραπάνω περιοχή και δεν µπορεί ως εκ τούτου να εξυπηρετήσει τους ασφαλισµένους που διαµένουν εκεί, έκρινε σκόπιµη και συµφέρουσα την ανάθεση στον δεύτερο συµβαλλόµενο έναντι αµοιβής, των παρακάτω περιγραφοµένων υπηρεσιών σε αντικείµενα του Ο.Α.Ε.∆., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1416/1984, όπως ισχύει σήµερα, καθώς και της υπ’ αριθ.191121/10.6.1997 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Εργασίας & Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Aπό την Προγραµµατική αυτή Σύµβαση θα προκύψουν οφέλη τόσο για τον Ο.Α.Ε.∆., που δεν θα υποχρεωθεί να ιδρύσει Υπηρεσία ή να διαθέσει υπάλληλο για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων, που διαµένουν στην παραπάνω περιοχή του δευτέρου των συµβαλλοµένων, όσο και για τους ασφαλισµένους, οι οποίοι δεν θα υποβάλλονται στον κόπο και τη δαπάνη να πηγαίνουν για εξυπηρέτηση στην πλησιέστερη Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆.
Ύστερα από τα παραπάνω και σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 11, του Ν.1416/1984, όπως ισχύει σήµερα και την υπ’αρ.191121/10.6.97 Κοινή Υπουργική Απόφαση και µετά από την υπ’αριθµ.1631/10-5-2011, απόφαση του ∆.Σ. του πρώτου συµβαλλοµένου και την υπ’ αριθµ.
283/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του δευτέρου από τα συµβαλλόµενα µέρη, ο Ο.Α.Ε.∆. αναθέτει και ο ως άνω ∆ήµος αναλαµβάνει να εκτελέσει το παρακάτω έργο για την παροχή υπηρεσιών στον Ο.Α.Ε.∆. και ειδικότερα:

1. Ο ∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ υποχρεούται κατά τη διάρκεια που ισχύει η Σύµβαση αυτή, να παρέχει στον Ο.Α.Ε.∆. τις παρακάτω υπηρεσίες « Ανταποκριτή», για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων της περιοχής ∆ηµοτικής Ενότητας Οινοφύτων, δηλαδή αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενεργεί:
♦ Εγγραφές ανέργων (κάρτες ανεργίας).
♦ Συγκέντρωση αναγγελιών προσλήψεων µισθωτών.
♦ Συγκέντρωση δικαιολογητικών προγραµµάτων Ο.Α.Ε.∆. και προώθηση αυτών στην πλησιέστερη υπηρεσία Ο.Α.Ε.∆.
♦ Επισκέψεις σε επιχειρήσεις και συνεργασία του δευτέρου των συµβαλλοµένων σε θέµατα Απασχόλησης, µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Οργανισµού.
♦ Έλεγχο σε επιχειρήσεις της περιοχής που έχουν ήδη υπαχθεί στο πρόγραµµα επιχορήγησης εργοδοτών.
♦ Συγκέντρωση δικαιολογητικών ανέργων και προώθηση αυτών στις κατά τόπους Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆. για έκδοση αποφάσεων επιδοτήσεων λόγω ανεργίας των ασφαλισµένων.
♦ Παραλαβή από τις υπηρεσίες και παράδοση στους ασφαλισµένους των εκδοθέντων βιβλιαρίων επιδότησής τους.
♦ Πληρωµή σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες Ο.Α.Ε.∆. των εκτάκτων επιδοτήσεων σε ανέργους.
♦ Εγγραφές δικαιούχων οικογενειακών επιδοµάτων, συγκέντρωση απαραιτήτων δικαιολογητικών και προώθηση αυτών στις κατά τόπους Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆.
♦ Παραλαβή από τις Υπηρεσίες Ο.Α.Ε.∆. και παράδοση στους δικαιούχους των επιταγών οικογ. επιδοµάτων.
♦ Τήρηση στοιχειωδών αρχείων.
♦ Γενική υποβοήθηση του έργου του Ο.Α.Ε.∆. σε συνεργασία µε την πλησιέστερη Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆. και µε το ΙΚΑ της περιοχής και σε περιόδους αιχµής υποχρεούται, καλούµενος, να µεταβαίνει στην αρµόδια Υπηρεσία (Ο.Α.Ε.∆. ή ΙΚΑ) και για διάστηµα δύο (2) µηνών συνολικά, εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο, καθώς και κάθε άλλη εργασία που µπορεί να ανατεθεί από τον ΟΑΕ∆.
Το στοιχείο αυτό θα λαµβάνεται σοβαρά υπόψη στον καθορισµό του συµβατικού ποσού κατά την ανανέωση της Προγραµµατικής Σύµβασης.

2. Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων θα διαθέσει τον κατάλληλο χώρο µέσα στο Κατάστηµα που στεγάζεται, ο οποίος θα αποτελείται από Γραφείο αυτοτελές και ανεξάρτητο µε την ενδεικτική πινακίδα « Ανταποκριτής Ο.Α.Ε.∆.», καθώς και το κατάλληλο προσωπικό, για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών συνεχώς και για όλο το χρονικό διάστηµα, που θα ισχύει η παρούσα Σύµβαση.
3. Η παρούσα Σύµβαση έχει διάρκεια ενός έτους, που αρχίζει την 1-1-2012 και λήγει την 31-12-2012.
4. Ως αµοιβή του δευτέρου από τους συµβαλλόµενους για τις παραπάνω υπηρεσίες και για το χρονικό διάστηµα που ισχύει η Σύµβαση, οι συµβαλλόµενοι καθορίζουν το ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων(5.900,00) Ευρώ, που θα καταβληθεί από τον Ο.Α.Ε.∆. και θα βαρύνει τα σχετικά κονδύλια, που προβλέπει ο προϋπολογισµός του. Στο παραπάνω ολικό ποσό αµοιβής περιλαµβάνονται γενικά όλες οι παρεχόµενες υπηρεσίες του δευτέρου των συµβαλλοµένων προς τον Ο.Α.Ε.∆., όπως παροχή χώρου, προσωπικού, εξοπλισµού για την εξυπηρέτηση του Γραφείου Ανταποκριτή, οι δαπάνες λειτουργίας (θέρµανσης, φωτισµού κ.λπ.) και ο Ο.Α.Ε.∆., εκτός από την πληρωµή του παραπάνω ποσού, καµία άλλη καταβολή οποιουδήποτε ποσού δεν υποχρεούται για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί ως εξής:

α. Ποσοστό 50% του όλου ποσού µετά την κατάρτιση αυτής της Σύµβασης και την υποβολή βεβαίωσης έναρξης λειτουργίας του Γραφείου.
β. Το υπόλοιπο 50% µε την υποβολή βεβαίωσης λήξης του χρόνου διάρκειάς της.

5. Το « Γραφείο Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.∆.» θα λειτουργεί, για το χρόνο που ισχύει η παρούσα σύµβαση, κάθε εργάσιµη µέρα, θα εξυπηρετεί δε και τους ασφαλισµένους των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής. Ο Ανταποκριτής υποχρεούται να στέλνει στο τέλος κάθε τριµήνου στη ∆/νση Μελετών και Οργάνωσης, µέσω της αρµόδιας Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.∆., η οποία θα βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, πίνακα µε τα στοιχεία δραστηριότητάς του, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιµεύουν, µε τη λήξη του 3ου τριµήνου, εκτός των άλλων, και για την « ΚΡΙΣΗ» της αρµόδιας Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.∆., σχετικά µε την παράταση ή ανανέωση της Προγραµµατικής Σύµβασης.
6. Ο Ο.Α.Ε.∆. έχει το δικαίωµα να προβαίνει σε έλεγχο του εκτελούµενου έργου µε τα αρµόδια όργανά του, καθώς επίσης να ελέγχει την από µέρους του δευτέρου από τους συµβαλλόµενους τήρηση των όρων και συµφωνιών της παρούσας.
7. Η, από µέρους του δευτέρου των συµβαλλοµένων παράβαση, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία οποιουδήποτε από τους όρους και τις συµφωνίες της παρούσας Σύµβασης, καθώς και των διατάξεων του Ν.1416/84 όπως ισχύει σήµερα και της παραπάνω αναφεροµένης κοινής Υπουργικής Απόφασης, δίνει το δικαίωµα στον Οργανισµό να καταγγείλει την σύµβαση.
Στην περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύµβασης ο δεύτερος των συµβαλλοµένων µερών δεν δικαιούται του υπολοίπου ποσού της αµοιβής του.
8. Η παρούσα Σύµβαση µπορεί να παραταθεί µε κοινή συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για ίδιο χρονικό διάστηµα, µε τους ίδιους όρους και συµφωνίες, πλην της αµοιβής του δευτέρου συµβαλλοµένου, η οποία µπορεί να αναπροσαρµόζεται µετά από σχετική απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆.
Σηµειωτέον ότι ο δεύτερος συµβαλλόµενος, σε περίπτωση που θελήσει την ανανέωση της παρούσας Σύµβασης, υποχρεούται να αποστείλει στον ΟΑΕ∆ σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του, προ ευλόγου χρονικού διαστήµατος προ της ηµεροµηνίας λήξεως της παρούσας Σύµβασης, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη ανανέωση, άλλως αποκλείεται η παράταση αυτής.
Η παρούσα Σύµβαση, αφού ανεγνώσθη και βεβαιώθηκε, υπεγράφη σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα, εκ των οποίων τα δύο (2) λαµβάνει ο Ο.Α.Ε.∆. και το ένα (1) ο δεύτερος εκ των συµβαλλοµένων.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Ο.Α.Ε.∆ Για το ∆ήµο Τανάγρας
Ηλίας Κικίλιας Ευάγγελος Γεωργίου


2. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Τανάγρας κ. Γεωργίου Ευάγγελο, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης παράτασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 461/2011.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:

Σχηµατάρι, 28-12-2011
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Γκίνης Ιωάννης

3η επιχορήγηση για σχολεία σε δήμους

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών αναρτήθηκε πίνακας στον οποίο αποτυπώνεται αναλυτικά η κατανομή της τρίτης επιχορήγησης προς τους Δήμους της Χώρας, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών –μεταξύ των οποίων κι εκείνες για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης- των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.

Κατά το 2011 η επιχορήγηση ανήλθε συνολικά στο ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ και κατανεμήθηκε σε τέσσερις φάσεις .

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών την 1η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα έναρξης του σχολικού έτους, οι Δήμοι της Χώρας επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ

Το Υπουργείο Εσωτερικών επιχορηγεί τους Δήμους της χώρας για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ). Το ποσό της επιχορήγησης που του αναλογεί διαθέτει κάθε Δήμος στις επιτροπές των σχολείων της χωρικής του αρμοδιότητας.
Στις λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και εκείνες για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Κατά το 2011 η επιχορήγηση ανήλθε συνολικά στο ποσό των 100.000.000,00 € και κατανεμήθηκε σε τέσσερις φάσεις με την έκδοση ισάριθμων αποφάσεων του Υπουργού. Με την 3η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2011, οι Δήμοι της Χώρας επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 20.000.000 €.
Έτσι, με την έναρξη του νέου σχολικού έτους όσα σχολεία δεν είχαν προμηθευτεί έως τότε πετρέλαιο, είχαν στη διάθεσή τους πιστώσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών θέρμανσης των μαθητών. Αρκεί οι Δήμοι να φρόντιζαν εγκαίρως για την προώθηση των πιστώσεων στις οικείες σχολικές επιτροπές.

Για το δήμο μας το ποσό της 3ης επιχορήγησης ανήλθε στα 27.509,48 Ευρώ.

Find It