Δρομοόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Τανάγρας

(σε συνεργασία με ΚΤΕΛ Θηβών Α.Ε.)

Σχηματάρι προς Δήλεσι (με επιστροφή Σχηματάρι, Πλάκα – Αγ. Γεωργίου)


Σχημ/ρι προς Δήλεσι Οινόη προς Δήλεσι Οινόφυτα προς Δήλεσι (οδ. Αρτέμιδος) Δήλεσι Πλάκα Αγίου Γεωργίου Αγ. Γεωργίου προς Σχημ/ρι Πλάκα προς Σχημ/ρι Οινόφυτα προς Οινόη, Σχημ/ρι Οινόη προς Σχημ/ρι Τοπικό Δήλεσι (Μενελάου, Αρτέμιδος, Οινοφύτων)
07:00 07:05 07:10 07:25 07:35 07:45 07:50


09:00 09:05
09:20 09:30 09:45 09:50


11:00 11:05 11:10 11:25 11:30 11:45 11:50
12:00 11:00
12:30 12:35
12:45 12:50 13:10 13:15


14:00

14:15 14:20 14:30 14:35 14:50 14:55
16:00 16:05
16:25 16:3017:0019:00 19:05 19:10 19:15
19:25

Κλειδί – Άγιος Θωμάς – Οινόφυτα – Δήλεσι (με επιστροφή)

Κλειδί προς Οινόφυτα-Δήλεσι Αγ. Θωμάς προς Οινόφυτα-Δήλεσι Οινόφυτα προς Δήλεσι (Αγριλέζα) Δήλεσι (Αγριλέζα) προς Οινόφυτα (Κλειδί) Δήλεσι (Αγριλέζα) προς Σχηματάρι Σχηματάρι προς Οινόη-Οινόφ.-Κλειδί Σχηματάρι προς Οινόφυτα-Κλειδί Οινόη προς Αγ. Θωμά – Κλειδί Οινόφυτα προς Αγ. Θωμά-Κλειδί
09:00 09:05 09:20 10:30 10:30
10:50 10:55 11:05
12:00 12:05 12:20 13:0013:20
16:00 16:05 16:20
17:30 18:00
18:10
19:00 19:00
19:20 19:25 19:35

Δάφνη – Πύλη – Στεφάνη – Σκούρτα προς Δήλεσι (με επιστροφή)


Δάφνη προς Δήλεσι Πύλη προς Δήλεσι Σκούρτα προς Δήλεσι Στεφάνη προς Δήλεσι Δήλεσι προς Στεφάνη Δήλεσι προς Σκούρτα Δήλεσι προς Πύλη Δήλεσι προς Δάφνη
09:00 09:05 09:10

12:30 12:30 12:30


09:10 09:00 12:30 12:30

Άρμα – Καλλιθέα – Ασωπία -Τανάγρα – Σχηματάρι – Οινόφυτα – Δήλεσι (με επιστροφή)

Άρμα-Καλλιθέα-Ασωπία-Τανάγρα προς Σχημ/ρι-Οινόφυτα Άρμα προς Σχημ/ρι-Δήλεσι (Αγριλέζα) Καλλιθέα προς Σχημ/ρι -Δήλεσι (Αγριλέζα) Ασωπία προς Σχημ/ρι-Δήλεσι (Αγριλέζα) Τανάγρα προς Σχημ/ρι-Δήλεσι (Αγριλέζα) Οινόφυτα προς Σχημ/ρι-Τανάγρα-Άρμα Δήλεσι (Αγριλέζα) προς Σχημ/ρι-Τανάγρα-Ασωπία-Καλλιθέα-Άρμα
07:00 από Άρμα08:15
07:10 από Καλλιθέα 09:15 09:20 09:25 09:30

07:15 από Ασωπία
13:00 από Δήλεσι
07:25 από Τανάγρα
13:20 από Σχημ/ρι


13:30 από Τανάγρα


13:40 από Ασωπία


13:50 από Καλλιθέα

--------------------------------------------------------------------------

ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.
Επικοινωνία
Τηλ: 22620-26419, Φαξ : 22620-60272

Find It