Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. στο δήμο Τανάγρας

Δημοτικά Σχολεία

  • Αγίου Θωμά: Στεργίου Ιωάννης
  • Άρματος: Ρουπάκα Ιωάννα
  • Ασωπίας: Κοτσίφη Κωνσταντίνα
  • Δηλεσίου: Ζάχαρης Θωμάς
  • Οινοφύτων: Μπλουτή Ιωάννα
  • Σκούρτων: Παπούλιας Νικόλαος
  • 1ο Σχηματαρίου: Στρατή Ευγενία
  • 2ο Σχηματαρίου: Τσαπραίλης Γιώργος
  • 3ο Σχηματαρίου: Παναγιωτίδη Παγώνα


Στους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων κατά την διάρκεια της θητείας τους καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 8 και 13 του Ν.3205/2003, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Οι τοποθετούμενοι υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία από την κοινοποίηση της
παρούσης μέχρι και την Πέμπτη 25-08-2011, αυτοπροσώπως στη Δ/νση ή στα Γραφεία
Εκπ/σης ή στην Σχολική μονάδα που τοποθετούνται.
Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι
υποχρεωτική. Όσοι δεν αναλάβουν υπηρεσία στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφονται
από τον οικείο πίνακα επιλογής.

Find It