Αποτελέσματα Δήμου Τανάγρας στα Σκούρτα

Εγγεγραμμένοι: 1118
Ψηφίσαντες: 949
Αποχή: 169
Άκυρα/Λευκά: (22/12) 34
Έγκυρα: 915

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 492 (53,77%)
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 392(42,84%)
Λαική Συσπείρωση Δήμου Τανάγρας
- Ξένος Ευάγγελος 25(2,73%)
Ανεξάρτητος Συνδυασμός ο Δήμος στους Πολίτες

- Μαυράκης Λάζαρος 6 (0,66%)

Find It