Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εκλογών Δήμου Τανάγρας στο Άρμα

Εγγεγραμμένοι: 861
Ψηφίσαντες: 648
Αποχή: 213(24.74%)
Άκυρα/Λευκά: (5/8)13
Έγκυρα: 645

Τανάγρα Ιστορικός Σύγχρονος Ανθρώπινος Δήμος
- Γεωργίου Ευάγγελος 163 (25,67%)
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση
- Κυριάκου Παναγιώτης 472(74,33%)

Find It