Μόνιμος πληθυσμός δήμου Τανάγρας


Δήμος Τανάγρας (Έδρα: Σχηματάριον,το) ( 19.432 )

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 1.869
 • Τοπική Κοινότητα Δάφνης 101
 • Τοπική Κοινότητα Πύλης 745
         - Λεύκα,η 22
         - Πάνακτον,το 41
         - Πράσινον,το
         - Πύλη,η 652

 • Τοπική Κοινότητα Σκούρτων 784
         - Σκούρτα,τα 771
         - Τζιγκουράτι,το 13
         - Τοπική Κοινότητα Στεφάνης
         - Κατασκήνωση,η 17
 • Στεφάνη,η 222

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 6.563
 • Δημοτική Κοινότητα Οινοφύτων 4.903
         - Δήλεσι,το 1.976
         - Οινόφυτα,τα 2.927
 • Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά 1.292
 • Τοπική Κοινότητα Κλειδίου  368


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 7.173
 • Δημοτική Κοινότητα Σχηματαρίου 7.173
        - Οινόη,η 442
        - Πλάκα Δήλεσι,η 2.696
        - Σχηματάριον,το 4.035

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 3.827
 • Τοπική Κοινότητα Άρματος 1.093
 • Τοπική Κοινότητα Ασωπίας 865
 • Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 752
 • Τοπική Κοινότητα Τανάγρας 1.117
         - Παναγία,η 415
         - Τανάγρα,η 702

Find It