ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΩΗΒ-Μ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7529
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τελικός Υπογράφων: Αντιδήμαρχος - Βασίλειος Βλάχος -
Ημερομηνία Απόφασης: 12/05/2011
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/05/2011 13:21:46
Είδος Απόφασης: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Φορέας: Δήμος Τανάγρας
Απόφαση Αριθ. 227/2011

Ο Δήμαρχος Τανάγρας
Έχοντας υπόψη:
.......
.......
Αποφασίζει
Παρατείνουμε τη καταληκτική ημερομηνία των συμβάσεων μερικής απασχόλησης, που συνάφθηκαν την 01 Ιουνίου 201, μέχρι τη λήξη του προγράμματος, δηλαδή μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2011, με σκοπό την ολοκλήρωση δεκαοχτώ(18) μηνών. Η παράταση αφορά τους παρακάτω υπαλλήλους:
1. Δουμάνη Μαρία του Δημοσθένη(ΤΕ)
2. Κίτσιου Μαρια του Θωμά(ΔΕ)
3. Λαμπρακάκη Παρασκευή του Ηλία(ΔΕ)
4. Λιανού Ανθή του Αθανασίου(ΔΕ)
5. Σαμπάνη Δημήτριο του Χρήστου(ΔΕ)
6. Κατσάρα Ευαγγελία του Γεωργίου(ΥΕ)
7. Μπαλτά Αικατερίνη του Βασιλείου(ΥΕ)

Ο Δήμαρχος κ.α.α.
Ο Αντιδήμαρχος
Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων
Βασίλειος Βλάχος

Find It