Στα ΚΕΠ από 1η Φεβρουαρίου η καταγραφή των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Σχηματάρι, 23 – 01 – 2012
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στα ΚΕΠ από 1η Φεβρουαρίου η καταγραφή των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων

Η καταγραφή όσων δικαιούνται επιδόματα αναπηρίας ή άλλα προνοιακά επιδόματα θα γίνει μέσω των ΚΕΠ, από την 1η Φεβρουαρίου έως τη 16η Μαρτίου, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ντίνου Ρόβλια και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μάρκου Μπόλαρη.

Συγκεκριμένα, καλούνται να καταγραφούν οι δικαιούχοι επιδόματος αναπηρίας (τυφλότητας, κωφαλαλίας, τετραπληγίας, παραπληγίας, ακρωτηριασμού σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και ανασφάλιστους, βαριάς νοητικής καθυστέρησης, εγκεφαλικής παράλυσης, βαριάς αναπηρίας, συγγενoύς αιμολυτικής αναιμίας, συγγενούς αιμορραγικής διάθεσης, ΣΕΑΑ, νόσου του Χάνσεν και επιδόματος κίνησης), επιδόματος απροστάτευτων ανηλίκων, επιδόματος ομογενών, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ και διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων.

Η καταγραφή θα πραγματοποιηθεί, για την συνέχιση της καταβολής τους.

Τα ΚΕΠ, όπως αναφέρεται στην απόφαση, είναι αρμόδια αποκλειστικά και μόνο για την καταγραφή των δικαιούχων επιδομάτων. Για τη διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας συμπληρώνεται ηλεκτρονική αίτηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ.

Ο δικαιούχος επιδόματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταγραφή του, υποχρεώνεται να επιδείξει τα παρακάτω έγγραφα στον υπάλληλο του ΚΕΠ:

  • Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του.
  • Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2010 ή 2011 ή βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
  • Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
  • Επίδειξη της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμών ή αντίστοιχης κάρτας του λογαριασμού ή απλού φωτοαντίγραφου αυτών, που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα ή γραφείο ταχυδρομικών επιταγών (ΕΛΤΑ) με δικαίωμα επιλογής από τον δικαιούχο, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN.
  • Αναγνωριστική απόφαση δικαιούχου του δήμου ή περιφέρειας σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος.
  • Απόκομμα πληρωμής επιδόματος από τα ΕΛΤΑ για όσους δικαιούχους το διαθέτουν.

Τα ΚΕΠ του Δήμου μας θα εξυπηρετούν καθημερινά από τις 08:00 έως τις 13:00 ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επώνυμο τους. Συγκεκριμένα από Α έως Ι μεταξύ 01-02-2012 έως 15-02-2012, από Κ έως Ο από 16-02-2012 έως 29-02-2012 και από Π έως Ω μεταξύ 01-03-2012 έως 16-03-2012.


Find It