Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Τανάγρας - 21/2/2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σχηματάρι , 17 Φεβρουαρίου 2012
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2879

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλώ στην 6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, που θα γίνει στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

 1. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 2.124,40€ σε βάρος του Κ.Α. 02.35.6692 με τίτλο: «Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων» για την πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια φυτών-δενδριλλίων, στο δικαιούχο ΦΥΤΩΡΙΑ- ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ.ΤΣΑΚΙΡΗΣ.
 2. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 2.713,37€ για την πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου, στο δικαιούχο ΤΡΙΚΚΗ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, μηνός Ιανουαρίου 2012.
 3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 136,56€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6223 με τίτλο: « Κινητή τηλεφωνία» για την πληρωμή λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας για το έργο της ύδρευσής (Δ.Ε.Δερβενωχωρίων), στο δικαιούχο COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. .
 4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 7.200,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6662.02 με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών » για την πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια αδρανών υλικών, στο δικαιούχο ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Α.Ε. .
 5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.330,61€ σε βάρος του Κ.Α.02.25.6633 με τίτλο: « Προμήθεια χημικού υλικού(Απολυμαντικά,χημικά κ.λ.π.)» για την πληρωμή της δαπάνης για την προμήθεια χημικού υλικού, στο δικαιούχο LUBRICO-Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ Ε.Π.Ε. .
 6. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 5.936,65€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6662.01 με τίτλο: « Προμήθεια ασφάλτου » για την πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια ασφαλτομίγματος, στο δικαιούχο ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ.
 7. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 4.302,55€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6662.03 με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδέματος» για την πληρωμή της δαπάνης για την προμήθεια σκυροδέματος, στο δικαιούχο Σκυρόδεμα Ε.Π.Ε. .
 8. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 19.916,82€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7323.29 με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Σχηματαρίου» για την εξόφληση του 8ου Λογαριασμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ Δ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ».
 9. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 7.456,97€ σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8116.06 με τίτλο: «Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας 2011» για την πληρωμή οφειλής για την προμήθεια αμμοχάλικου, στο δικαιούχο ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Α.Ε., μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2011 .
 10. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 5.817,57€ σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8116.06 με τίτλο: «Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας 2011» για την πληρωμή οφειλής για την προμήθεια ασφαλτομίγματος, στο δικαιούχο ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ, μηνός Δεκεμβρίου 2011.
 11. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.545,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8116.06 με τίτλο: «Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας 2011» για την πληρωμή οφειλής για την προμήθεια χημικών υλικών, στο δικαιούχο LUBRICO-Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ Ε.Π.Ε., μηνός Δεκεμβρίου 2011 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΛΟΣ

Find It