Πρόσκληση για συζήτηση επί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τανάγρας προσκαλούν την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τανάγρας στο Σχηματάρι τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων για συζήτηση επί του εγκεκριμένου σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού προκειμένου να θέσουν τις προτάσεις τους και να εκφέρουν τις απόψεις τους σχετικά με τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν ώστε να συνταχθεί το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τανάγρας 2011-2014».

Ο Δήμαρχος Τανάγρας
Ευάγγελος Γεωργίου

Find It